Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Befalets Fellesorganisasjons (BFO) forsikringsordninger.

BFO er en av organisasjonene som er med i YS. Medlemmer i BFO kan derfor benytte seg av avtaler gjennom YS. Les mer om YS-avtalene her.

Medlemmene i BFO kan også benytte seg av avtaler som går gjennom Forvarets Personellservice.

Medlemmene i BFO har avtale om følgende forsikringer:

 • BFO-pakken (kollektiv)
 • Livsforsikring (kollektiv)
 • Uførekapital (kollektiv)
 • Uførerente (kollektiv)
 • Innboforsikring (kollektiv)
 • Reiseforsikring (kollektiv)
 • Barneforsikring (rabatt)
 • Helseforsikring (rabatt)
 • Skadeforsikringer (rabatt)

BFO-pakken leveres av Storebrand og AIG. Reiseforsikringen leveres av Europeiske. Helseforsikring leveres av If.

BFO-pakken

Alle som melder seg inn i BFO blir med i «BFO-pakken» (du kan reservere deg). Den inneholder følgende dekninger:

 • Dødsfallsforsikring på 18 G
 • Uføredekning på inntil 16 G
 • Kritisk sykdom-forsikring på 1 G
 • Ulykke medisinsk invaliditet for hele familien 67 G/36 G
 • Ulykke - behandlingsutgifter (inntil 3,35 G)
 • ID-tyveri-forsikring,
 • Inntil 15 timers advokatbistand

Prisen for denne pakken er 453 kroner i måneden (5.436 kroner i året).

Nedtrapping livsforsikring og uføreforsikring

Slik trappes livsforsikringen ned:

Alder Antall G ved død Forsikringssum i kroner
18 - 50 år 18,0 2 006 586
51 år 17,1 1 906 257
55 år 13,5 1 504 940
60 – 65 år 8,0 891 816

Slik trappes uføreforsikringen ned:

Alder Antall G ved uførhet Forsikringssum i kroner
18-40 år 16,00 1 783 632
41 år 15,39 1 715 631
50 år 9,92 1 105 852
55 år 6,88 766 962
6+ år 3,84 428 072

Ektefelle/samboer

Med BFO Partner kan ektefeller og samboere kan tegne en dødsfallforsikring på 15 G, og en uføreforsikring på 13 G.

Dødsfallsforsikringen er 15 G til fylte 50 år. Deretter nedtrappes dekningen hvert år til man fyller 60. Fra 60 til 65 år er dekningen på 7,5 G.

Dødsfallforsikringen koster 206 kroner i måneden (2.472 per år). Med uføredekning koster den 340 kroner per mnd (4.080 per år).

Slik er summene på livsforsikring:

Alder Antall G ved død Sum i kr
18 - 50 år 15,0 1 672 155
51 år 14,25 1 588 547
55 år 11,25 1 254 116
60 – 65 år 7,5 836 078

Uførhetsforsikringen utbetales hvis du har vært minst 50 prosent arbeidsufør i en sammenhengende periode på minst to år, og at uførheten bedømmes som varig.

Forsikringen gir en utbetaling på 13 G frem til du fyller 40 år. Uføreerstatningen avtrappes deretter årlig frem til den opphører ved fylte 60 år.

Slik er summene på uføreforsikring:

Alder Antall G ved uførhet Sum i kr
18 – 40 år 13,0 1 449 201
41 år 12,5 1 394 577
50 år 8,06 898 505
55 år 5,59 623 156
60 år 3,12 347 808

Ulykkesforsikring

Denne gjelder for medlem/parter til fylte år. For barn gjelder den til fylte 21 år.

Ulykkesforsikringen gjelder medisinsk invaliditet, ned til 1 prosent medisinsk invaliditet.

Slik er erstatningen ved 100 prosent medisinsk invaliditet, og for behandlingsutgifter:

Familiesammensetning: 100 % invaliditet Behandlings-utgifter
Enslig medlem 67 G 3,35 G
Enslig medlem med barn 36 G 1,8 G
Hvert barn 36 G 1,8 G
Partner 36 G 1,8 G

Dødsfallsforsikring - tillegg

Det kan velges mellom forsikringssummene 3, 6, 9, 12, 15, og 18 G. Forsikringssummene trappes ikke ned.

Dette er prisene for 3,9, 12, og 18 G, både for medlem og partner. Prisene er forholdsmessige.

Medlem 3 9 12 18
Under 30 år 264 792 1 056 1 584
31-35 312 936 1 248 1 872
36-40 396 1 188 1 584 2 376
41-45 564 1 692 2 256 3 384
46-50 840 2 520 3 360 5 040
51-55 1 344 4 032 5 376 8 064
56-60 2 160 6 480 8 640 12 960
61-65 3 528 10 584 14 112 21 168
66-70 5 820 17 460 23 280 34 920
71-75 10 932 32 796 43 728 65 592
Partner
Under 30 år 228 684 912 1 368
31-35 264 792 1 056 1 584
36-40 324 972 1 296 1 944
41-45 456 1 368 1 824 2 736
46-50 648 1 944 2 592 3 888
51-55 1 008 3 024 4 032 6 048
56-60 1 596 4 788 6 384 9 576
61-65 2 580 7 740 10 320 15 480
66-70 4 356 13 068 17 424 26 136
71-75 7 224 21 672 28 896 43 344

Uføreforsikring - tillegg

BFO-pakken dekker varig arbeidsuførhet på mer enn 50 prosent. Forsikringen gjelder til du er 60 år.

Det kan velges mellom forsikringssummene 3, 6, 9, 12, 15, og 18 G. Forsikringssummene trappes ikke ned.

Slik er prisene i de ulike aldersklassene:

Medlem 3 9 12 18
Under 30 år 168 504 672 1 008
31-35 192 576 768 1 152
36-40 336 1 008 1 344 2 016
41-45 444 1 332 1 776 2 664
46-50 768 2 304 3 072 4 608
51-55 1 020 3 060 4 080 6 120
56-60 1 500 4 500 6 000 9 000
Partner
Under 30 år 420 1 260 1 680 2 520
31-35 456 1 368 1 824 2 736
36-40 672 2 016 2 688 4 032
41-45 900 2 700 3 600 5 400
46-50 1 212 3 636 4 848 7 272
51-55 1 740 5 220 6 960 10 440
56-60 2 484 7 452 9 936 14 904

Uførerente

Det kan velges mellom 1 og 2 G i forsikringssum. Forsikringen utbetales i maks 4 år.

Dette er prisene:

Medlem 1 G 2 G  
Under 30 år 864 1 728  
31-35 1 032 2 064  
36-40 1 248 2 496  
41-45 1 488 2 976  
46-50 2 172 4 344  
51-55 2 988 5 976  
56-60 3 828 7 656  

Kritisk sykdom

Denne kommer i tillegg til dekningen som ligger i BFO-pakken. Forsikringen gir en engangserstatning på 3, 6 eller 9 G dersom medlemmet blir rammet av en alvorlig sykdom. Forsikringen gjelder for barn som er fylt 1 år til fylte 20 år. For medlemmet opphører dekningen for kritisk sykdom ved fylte 60 år.

Dette er prisene for 2023

Alder 3 G 6 G 9 G
15-19 372 744 1 116
20-24 456 912 1 368
25-29 528 1 056 1 584
30-34 660 1 320 1 980
35-39 864 1 728 2 592
40-44 1 224 2 448 3 672
45-49 1 824 3 648 5 472
50-54 2 760 5 520 8 280
55-59 4 152 8 304 12 456

Behandlingsforsikring / Helseforsikring

Prisen avhenger av alder. Forsikringen er i If Vertikal.

Priser for 2023:

Alder Årspris
25-29 år 2 436
30-39 år 4 080
40-49 år 3 912
50-59 år 6 180
60-67 år 9 528

Barneforsikring

Barneforsikringen inkluderer blant annet en uførepensjon på 73.040 kroner per år.

Prisene for 2023

Alder Årspris
0-19 år 2 892  
20-21 år 3 780  
22-23 år 4 584  
24-26 år 5 520  

Innboforsikring

Innboforsikringen dekker innbo og løsøre med en ubegrenset sum. Normal egenandel er 3000 kroner, med en del unntak.

Prisen er 1.704 kroner per år, uavhengig av hvor du bor.

Reiseforsikring

Reiseforsikringen er obligatorisk, men med reservasjonsrett. Dette er en helårs reiseforsikring som gjelder for deg og din familie, på alle typer reiser i hele verden.

Forsikringen koster 1.704 kroner per år både for single og familier.

 

Les mer om de ulike forsikringstypene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring