Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Krigsskoleutdannede Offiseres Forening (KOL) sine forsikringsavtaler.

 KOL har avtaler på følgende forsikringer:

 • Kollektiv avtale dødsfallforsikring
 • Kollektiv avtale uføreforsikringer
 • Sykdomsforsikring
 • Kollektiv avtale Innboforsikring
 • Bilforsikring
 • Husforsikring

Forsikringene er i Gjensidige.

Dødsfallforsikring

KOL har en kollektiv avtale der du kan forsikre deg mot død på 11 G, 22 G, 33 G, eller 44 G. Ektefelle/samboer kan også medforsikres.

Etter fylte 50 år vil forsikringen din nedtrappes hvert år med 0,4 G, og etter fylte 60 år med 0,2 G. Forsikringen opphører ved utgangen av det forsikringsår du fyller 70 år.

Dette er prisene for 2022:

Alder  11 G 22 G 33 G 44 G
25 år 160 320 480 640
30 år 210 420 630 840
35 år 292 584 876 1 168
40 år 431 862 1 293 1 724
45 år 659 1 318 1 977 2 636
50 år 1 040 2 080 3 120 4 160
55 år 1 371 2 742 4 113 5 484
60 år 1 741 3 482 5 223 6 964
65 år 2 453 4 906 7 359 9 812
70 år 3 379 6 758 10 137 13 516

Dette er prisene for medforsikret:

Alder  11 G 22 G 33 G 44 G
25 år 120 240 360 480
30 år 156 312 468 624
35 år 215 430 645 860
40 år 312 624 936 1 248
45 år 476 952 1 428 1 904
50 år 744 1 488 2 232 2 976
55 år 980 1 960 2 940 3 920
60 år 1 241 2 482 3 723 4 964
65 år 1 747 3 494 5 241 6 988
70 år 2 405 4 810 7 215 9 620

Uføreforsikring

KOL har en kollektiv avtale der du kan forsikre deg mot uførhet på 11 G, 22 G, eller 33 G.

Forsikringen består av to deler:

 1. Månedlige forskudd dersom forsikrede har vært minst 50 % arbeidsufør sammen-hengende i 12 måneder. Månedsbeløpet utgjør 1 % av forsikringssummen dersom uføregraden er 100 %. Ved lavere uføre-grad reduseres utbetalingene tilsvarende (for eksempel 0,5 % ved 50 % uførhet).
 2. Engangsutbetaling ved minst 50 % uførhet sammenhengende i 24 måneder. Uførheten må være vurdert som varig. Engangsbeløpet tilsvarer forsikrings-summen fratrukket eventuelt tidligere utbetalte forskudd.

Prisene i tabellen under viser årsprisen for uførekapital på 11, 22, og 33 G

Alder  11 G 22 G 33 G
25 år 520 1 040 1 560
30 år 790 1 580 2 370
35 år 1 179 2 358 3 537
40 år 1 884 3 768 5 652
45 år 3 114 6 228 9 342
50 år 5 151 10 302 15 453
55 år 7 018 14 036 21 054
60 år 9 215 18 430 27 645

Prisene for medforsikret:

Alder  11 G 22 G 33 G
25 år 767 1 534 2 301
30 år 1 173 2 346 3 519
35 år 1 869 3 738 5 607
40 år 3 045 6 090 9 135
45 år 5 045 10 090 15 135
50 år 8 441 16 882 25 323
55 år 11 624 23 248 34 872
60 år 15 274 30 548 45 822

Ulykkesforsikring

Utbetalt erstatning avhenger av invaliditetsgrad og familiesammensetning på skadetidspunktet.

Dekningsomfanget under koster 802 kroner per år. H

  Medlem Ektefelle/ samboer Barn
Enslig 4 787 955    
Enslig med barn 3 191 970   2 127 980
Ektefelle/­samboer 2 393 978 2 393 978  
Ektefelle/­samboer med barn 1 595 985 1 595 985 2 127 980

Les mer om ulykkesforsikringen.

Sykdomsforsikring

KOL-medlemmer får 10 prosent rabatt på Alvorlig Sykdomsforsikring.

Innboforsikring

KOL har en kollektiv avtale på innboforsikring, med en rekke valgfrie forsikringssummer. Prisen avhenger av forsikringssummen, og i hvilken sone av landet du bor i.

Dette er forsikringssummene med de tilhørende prisene:

Sum Sone 1 Sone 2 Sone 3
500 000 1 152 1 008 835
750 000 1 404 1 227 1 013
1 000 000 1 655 1 445 1 190
1 500 000 2 117 1 841 1 512
2 000 000 2 601 2 250 1 833
2 500 000 3 086 2 657 2 153
3 000 000 3 569 3 065 2 472

Dette er prissonene:

 • Sone 1: Oslo
 • Sone 2: Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim
 • Sone 3: Resten av landet

Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikringen gir undersøkelse, sykehusinnleggelse og annen behandling innen 14 dager.

Dette er prisene. Medforsikret får samme pris.

Alder Pris
18-30 år 1 063
31-35 år 1 543
36-40 år 1 906
41-45 år 2 147
46-50 år 2 500
51-55 år 2 968
56-60 år 3 667
61-65 år 5 223
66-70 år 8 276

Skadeforsikring

Medlemmer får 20 prosent rabatt på individuelle skadeforsikringer, uavhengig av antall. 

Gjensidiges normale rabattsystem: For å kvalifisere til Fordel forsikring må du ha minst tre forsikringer. Én av disse må være et hovedprodukt. Ett hovedprodukt gir 10 prosent rabatt. To hovedprodukter gir 14 prosent rabatt. Tre hovedprodukter gir 18 prosent rabatt.

Du kan lese mer om forsikringsavtalene til KOL her.

 

Les mer om de ulike forsikringstypene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring