Dette er Krigsskoleutdannede Offiseres Forening (KOL) sine forsikringsavtaler.

 KOL har avtaler på følgende forsikringer:

  • Kollektiv avtale dødsfallforsikring
  • Kollektiv avtale uføreforsikringer
  • Sykdomsforsikring
  • Kollektiv avtale Innboforsikring
  • Bilforsikring
  • Husforsikring

Forsikringene er i Gjensidige.

Dødsfallforsikring

KOL har en kollektiv avtale der du kan forsikre deg mot død på 11 G eller 22 G. Ektefelle/samboer kan også medforsikres.

Etter fylte 50 år vil forsikringen din nedtrappes hvert år med 0,4 G, og etter fylte 60 år med 0,2 G. Forsikringen opphører ved utgangen av det forsikringsår du fyller 70 år.

Dette er prisene for 11 G og 22 G.

11 G 22 G
Alder  Medlem  Medforsikret  Medlem  Medforsikret 
Under 31 år  168 125 336 250
31 - 35 år  195 152 390 304
36 - 40 år  310 240 620 480
41 - 45 år  552 384 1 104 768
46 - 50 år  950 614 1 900 1 228
51 - 55 år  1 434 893 2 868 1 786
56 - 60 år  1 901 1 180 3 802 2 360
61 - 65 år  2 708 1 646 5 416 3 292
66 - 70 år  3 862 2 335 7 724 4 670

 Det kan også tegnes en Toppdekning på 18 G. Forsikringssummen trappes ned etter fylte 50 år.

Alder  Medlem Medforsikret
18-30 år 301 168
31-35 år 350 204
36-40 år 555 323
41-45 år 989 517
46-50 år 1 702 826
51-55 år 2 569 1 201
56-60 år 3 405 1 586
61-65 år 4 847 2 210
66-70 år 6 913 3 135

Uføreforsikring

KOL har en kollektiv avtale der du kan forsikre deg mot uførhet på 11 G eller 22 G. Det kan også tegnes en toppdekning på 8 G. Ektefelle/samboer kan også medforsikres

Uføreforsikring Pluss er en uføreforsikring med forskuttering. Forskutteringen skjer ved minst 50 prosent sammenhengende arbeidsuførhet i 12 måneder. Blir du varig ufør, betales resten av beløpet. Du kan kjøpe Uføreforsikring Pluss til og med det året du fyller 50 år, og forsikringen opphører det året du fyller 55 år.

Prisene i tabellen under viser årsprisen for uførekapital på 11 og 22 G, samt tilleggsdekning på 8 G. Prisen på 22 G er det dobbelte av 11 G.

11 G
Alder  Medlem Medforsikret
18 - 30 år 504 637
31 - 35 år 832 984
36 - 40 år 1 290 1 527
41 - 45 år 2 085 2 561
46 - 50 år 3 412 4 344
51 - 55 år 4 956 6 316
56 - 60 år 6 520 8 477
22 G
Alder  Medlem Medforsikret
18 - 30 år 1 008 1 274
31 - 35 år 1 664 1 968
36 - 40 år 2 580 3 054
41 - 45 år 4 170 5 122
46 - 50 år 6 824 8 688
51 - 55 år 9 912 12 632
56 - 60 år 13 040 16 954
30 G
Alder  Medlem Medforsikret
18 - 30 år 1 385 1 749
31 - 35 år 2 285 2 702
36 - 40 år 3 543 4 194
41 - 45 år 5 730 7 036
46 - 50 år 9 373 11 932
51 - 55 år 13 616 17 344
56 - 60 år 17 912 23 289

Sykdomsforsikring

KOL-medlemmer får 10 prosent rabatt på Kritisk Sykdomsforsikring.

Innboforsikring

KOL har en kollektiv avtale på innboforsikring, med en rekke valgfrie forsikringssummer. Prisen avhenger av forsikringssummen, og i hvilken sone av landet du bor i.

Dette er forsikringssummene med de tilhørende prisene:

Sum Sone 1 Sone 2 Sone 3
   500 000 873 734 566
   750 000 1 088 917 710
 1 000 000 1 303 1 099 852
 1 500 000 1 712 1 444 1 125
 2 000 000 2 184 1 843 1 438
 2 500 000 2 655 2 239 1 749
 3 000 000 3 126 2 636 2 060

Dette er prissonene:

  • Sone 1: Oslo
  • Sone 2: Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim
  • Sone 3: Resten av landet

Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikringen gir undersøkelse, sykehusinnleggelse og annen behandling innen 14 dager.

Dette er prisene. Medforsikret får samme pris.

Alder Pris per år per måned
18-30 år 1 002 84
31-35 år 1 454 121
36-40 år 1 796 150
41-45 år 2 023 169
46-50 år 2 356 196
51-55 år 2 798 233
56-60 år 3 456 288
61-65 år 4 932 410
66-70 år 7 801 650

Bilforsikring

15 prosent rabatt hvis du er under 30 år.

Husforsikring

Skal være spesialpris på husforsikring, men ikke nevnt noen spesifikk rabatt.

Skadeforsikring

1 eller 2 forsikringer gir 16 prosent rabatt. 3 eller flere forsikringer gir 20 prosent rabatt. Redusert egenandel med 4 000 kroner ved én kaskoskade i året.

Gjensidiges normale rabattsystem: For å kvalifisere til Fordel forsikring må du ha minst tre forsikringer. Én av disse må være et hovedprodukt. Ett hovedprodukt gir 10 prosent rabatt. To hovedprodukter gir 14 prosent rabatt. Tre hovedprodukter gir 18 prosent rabatt.

Du kan lese mer om forsikringsavtalene til KOL her.

 

Les mer om de ulike forsikringstypene:

Dødsfallsforsikring

Uføreforsikringer

Barneforsikring

Innboforsikring

Reiseforsikring

Markedsoversikter:

Priser på boligforsikring

Priser på innboforsikring

Priser på bilforsikring

Priser reiseforsikring

Kalkulatorer:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle. Hva det beregnede behovet er for deg og eventuelle partner ser du nederst.