Dette er Krigsskoleutdannede Offiseres Forening (KOL) sine forsikringsavtaler.

 KOL har avtaler på følgende forsikringer:

 • Kollektiv avtale dødsfallforsikring
 • Kollektiv avtale uføreforsikringer
 • Sykdomsforsikring
 • Kollektiv avtale Innboforsikring
 • Bilforsikring
 • Husforsikring

Forsikringene er i Gjensidige.

Dødsfallforsikring

KOL har en kollektiv avtale der du kan forsikre deg mot død på 11 G, 22 G, 33 G, eller 44 G. Ektefelle/samboer kan også medforsikres.

Etter fylte 50 år vil forsikringen din nedtrappes hvert år med 0,4 G, og etter fylte 60 år med 0,2 G. Forsikringen opphører ved utgangen av det forsikringsår du fyller 70 år.

Dette er prisene for 2020:

Alder  11 G 22 G 33 G 44 G
25 år 153 306 459 612
30 år 200 400 600 800
35 år 279 558 837 1 116
40 år 410 820 1 230 1 640
45 år 628 1 256 1 884 2 512
50 år 992 1 984 2 976 3 968
55 år 1 306 2 612 3 918 5 224
60 år 1 658 3 316 4 974 6 632
65 år 2 336 4 672 7 008 9 344
69 år 3 026 6 052 9 078 12 104

Dette er prisene for medforsikret:

Alder  11 G 22 G 33 G 44 G
25 år 114 228 342 456
30 år 147 294 441 588
35 år 204 408 612 816
40 år 297 594 891 1 188
45 år 453 906 1 359 1 812
50 år 710 1 420 2 130 2 840
55 år 933 1 866 2 799 3 732
60 år 1 182 2 364 3 546 4 728
65 år 1 664 3 328 4 992 6 656
69 år 2 154 4 308 6 462 8 616

Uføreforsikring

KOL har en kollektiv avtale der du kan forsikre deg mot uførhet på 11 G, 22 G, eller 33 G.

Forsikringen består av to deler:

 1. Månedlige forskudd dersom forsikrede har vært minst 50 % arbeidsufør sammen-hengende i 12 måneder. Månedsbeløpet utgjør 1 % av forsikringssummen dersom uføregraden er 100 %. Ved lavere uføre-grad reduseres utbetalingene tilsvarende (for eksempel 0,5 % ved 50 % uførhet).
 2. Engangsutbetaling ved minst 50 % uførhet sammenhengende i 24 måneder. Uførheten må være vurdert som varig. Engangsbeløpet tilsvarer forsikrings-summen fratrukket eventuelt tidligere utbetalte forskudd.

Prisene i tabellen under viser årsprisen for uførekapital på 11, 22, og 33 G

Alder  11 G 22 G 33 G
25 år 431 862 1 293
30 år 655 1 310 1 965
35 år 1 036 2 072 3 108
40 år 1 683 3 366 5 049
45 år 2 781 5 562 8 343
50 år 4 646 9 292 13 938
54 år 6 015 12 030 18 045

Prisene for medforsikret:

Alder  11 G 22 G 33 G
25 år 526 1 052 1 578
30 år 805 1 610 2 415
35 år 1 282 2 564 3 846
40 år 2 089 4 178 6 267
45 år 3 461 6 922 10 383
50 år 5 790 11 580 17 370
54 år 7 502 15 004 22 506

Sykdomsforsikring

KOL-medlemmer får 10 prosent rabatt på Alvorlig Sykdomsforsikring.

Bilforsikring

Medlemmer får 36 prosent rabatt.

Innboforsikring

KOL har en kollektiv avtale på innboforsikring, med en rekke valgfrie forsikringssummer. Prisen avhenger av forsikringssummen, og i hvilken sone av landet du bor i.

Dette er forsikringssummene med de tilhørende prisene:

Sum Sone 1 Sone 2 Sone 3
   500 000 1 102 858 685
   750 000 1 254 1 077 863
 1 000 000 1 505 1 295 1 040
 1 500 000 1 967 1 691 1 362
 2 000 000 2 451 2 100 1 683
 2 500 000 2 936 2 507 2 003
 3 000 000 3 419 2 915 2 322

Dette er prissonene:

 • Sone 1: Oslo
 • Sone 2: Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim
 • Sone 3: Resten av landet

Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikringen gir undersøkelse, sykehusinnleggelse og annen behandling innen 14 dager.

Dette er prisene. Medforsikret får samme pris.

Alder Pris per år per måned
18-30 år 1 002 84
31-35 år 1 454 121
36-40 år 1 796 150
41-45 år 2 023 169
46-50 år 2 356 196
51-55 år 2 798 233
56-60 år 3 456 288
61-65 år 4 932 410
66-70 år 7 801 650

Skadeforsikring

Medlemmer får 20 prosent rabatt på individuelle skadeforsikringer, uavhengig av antall. 

Gjensidiges normale rabattsystem: For å kvalifisere til Fordel forsikring må du ha minst tre forsikringer. Én av disse må være et hovedprodukt. Ett hovedprodukt gir 10 prosent rabatt. To hovedprodukter gir 14 prosent rabatt. Tre hovedprodukter gir 18 prosent rabatt.

Du kan lese mer om forsikringsavtalene til KOL her.

 

Les mer om de ulike forsikringstypene:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til sykdomsforsikring

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Guide til bilforsikring

Guide til husforsikring