Med skattetrekk-kalkulatoren for 2020 kan du sjekke om skattetrekket du har er korrekt, eller om du er på vei mot en baksmell.

Skattetrekket for 2020 tar utgangspunkt i lønnen som ble rapportert i oktober 2019, eller opplysningene som gjelder i perioden januar til oktober. Det høyeste alternative av disse to blir valgt. Andre fradrag og formuesforhold korrigeres etter prognoser fra Finansdepartementet. Siden utskrivingen av skattekortene foregår i perioden oktober/november, er det prognosene på dette tidspunktet som legges til grunn.

Har det skjedd endringer etter dette kan det medføre at skattetrekket blir helt feil.

Hvis du har tabelltrekk og ikke prosenttrekk, kan du sjekke hvor mye du blir trukket i Skatteetatens Tabelltrekk for skattekort.

Dette er noen vanlige endringer som kan medføre endringer i skatteprosentene:

  • Endringer i inntektsforhold
  • Endringer i renteutgifter
  • Endringer i forsørgersituasjon /særfradrag på grunn av forsørgelse)
  • Endringer i barnehageutgifter (foreldrefradrag)
  • Arv, som kan medføre formuesskatt, lavere renteutgifter, høyere kapitalinntekter

Skattetrekk-kalkulatoren

For å gjøre et raskt overslag på hvordan du ligger an kan du bruke skattetrekk-kalkulatoren.

Denne kalkulatoren er laget for lønnsmottakere. Den forutsetter at du betaler skatten i løpet av 10,5 måneder. Det vil si at juli (feriepenger) er trekkfritt, og halvt skattetrekk i desember.

Her finner du du skattetrekk-kalkulatoren.

Legg først inn de forventede hovedtallene for inntekt, formue og fradrag for skatteåret 2020.

Deretter legger du inn hvor mye skatt du har betalt hittil i år, og i hvilken måned. Dette finner du på siste lønnsslipp. Kalkulatoren regner ut hvilken trekkprosent dette tilsvarer.

Kalkulatoren viser deg så hvor mye skatt du skal betale for hele året ut fra hovedtallene du har lagt inn.

Til slutt vises skatteprosenten du skal ha for de resterende månedene av året. Hvis du allerede har betalt inn for mye skatt, viser kalkulatoren en minusprosent. Dette for å vise at du allerede har betalt inn for mye, men du kan i praksis ikke få minustrekk.

Eksempel på skattetrekk i slutten av året

Dette er basert på det samme eksemplet som ovenfor. Men her er det betalt skatt til og med september med de samme skatteprosentene.

Utslagene blir dermed mye større på de resterende skattebetalingene.

Den som har betalt inn mye skatt kan i dette tilfellet gå ned til 11,6 prosent i skatt.  For den som har betalt inn for lite, må skatteprosenten økes til 53,5 prosent.

Hvis du ser at du ligger an til å få restskatt, er et annet alternativ å ikke endre skattetrekket. I stedet kan du innbetale den beregnede restskatten senere. Så lenge du betaler dette innen 31. mai får du ikke renter på restskatten. 

Hvis du får en ganske stor restskatt, er det få måneder å øke skattetrekket på når du endrer dette i november. Økningen i trekket kan da blir svært stort.

  Mye Lite
Betalt tom september 128 000 80 000
Dette gir en skatteprosent på 34,9% 21,8%
Korrekt skatt for hele året:    
Trekkprosent 10,5 mnd 29,3% 29,3%
Skatteprosent for hele året 25,7% 25,7%
Ny skatteprosent med 10,5 mnd trekk:
Trekk resten av månedene 5 299 24 499
I prosent av lønn 11,6% 53,5%

Eksempel på skattetrekk i starten av året

Her tar vi utgangspunkt i de forhåndsinnlagte tallene i kalkulatoren. Det er det lagt inn en årsinntekt på 550.000 kroner, og et fradrag på 20.000 kroner (i tillegg kommer minstefradraget). I de to eksemplene er det betalt inn 48.000 kroner og 30.000 kroner i skatt så langt i år (mars). Dette betyr at det er trukket 34,9 prosent og 21,8 prosent i skatt.

Ut fra inntekt og fradrag som er lagt inn ville korrekt trekkprosent vært 29,3 prosent.

Den som har betalt inn mye i skatt, kan sette ned trekkprosenten til 27,1 prosent. Den som har betalt inn for lite må øke skatteprosenten til 32,4 prosent.

  Mye Lite
Betalt tom mars 48 000 30 000
Dette gir en skatteprosent på 34,9% 21,80%
Korrekt skatt for hele året:    
Trekkprosent 10,5 mnd 29,3% 29,3%
Skatteprosent for hele året 25,7% 25,7%
Ny skatteprosent med 10,5 mnd trekk:
Trekk resten av månedene 12 433 14 833
I prosent av lønn 27,1 % 32,4%

Når siste måned det ble betalt skatt er i mars, betyr det at det er 7,5 gjenværende måneder skatten skal betales over (null i juli og halvt i desember).

Ved å rette skattetrekket forholdsvis tidlig på året, blir endringen mye mindre enn om du venter til de siste månedene.

Endre skattekort

Du kan endre skattekortet enkelt på Skattetaten.no. Legg inn de endrede opplysningene, så får du tilsendt en ny skattetrekksmelding elektronisk.

Du kan endre skattekortet her.

Etter at du har endret skattekortet får du skattetrekksmeldingen innen fem virkedager. E-brukerne får det i meldingsboksen i altinn.no, eller til den folkeregistrerte adressen. Arbeidsgiver får automatisk tilgang til det nye skattekortet, du behøver derfor ikke levere skattetrekksmeldingen til arbeidsgiver.

Du trenger ikke nytt skattekort for å forhøye skatteprosenten. Du kan selv gi beskjed til lønningsansvarlig om å forhøye prosenten. Men skal du sette den ned, må du få nytt skattetrekk.

Her kan du se hva arbeidsgiver har innrapportert hittil i år.

Dette kan en renteendring bety

Når renten går ned på lånet betyr det en økning i skatten. Det samme gjelder hvis du har kunnet nedbetale ele eller deler av lånet.

Hvis du/dere for eksempel har 5 millioner kroner i lån og får en rentenedgang på ett prosentpoeng, gir dette en økning i skatten på 11.000 kroner.

Så stor er betydningen av en rentenedgang på skatten (renteøkning gir motsatt effekt):

Lånebeløp 0,50% 1,00% 1,50%
1 000 000 1 100 2 200 3 300
2 000 000 2 200 4 400 6 600
3 000 000 3 300 6 600 9 900
4 000 000 4 400 8 800 13 200
5 000 000 5 500 11 000 16 500

Hvis dere er to stykker som deler renteutgiftene, er det bare din andel av lånet du skal regne ut fra.

Dette kan en inntektsnedgang bety

Hvis du for eksempel blir arbeidsledig eller permittert vil du få en inntektsnedgang, som avhenger av lengden.

Her har vi sett på ulike inntektsnedganger på et gjennomsnittlig lønnsbeløp på 550.000 kroner, og beregnet skatten du sparer. Til høyre ser du hvor mye skatteprosent vil endre seg på årsbasis.

Med en inntektsnedgang på 50.000 kroner vil skatteprosenten gå ned med 3,57 prosent, gitt en lønnsinntekt på 550.000 kroner før lønnsnedgangen.

Tapt inntekt Skatt %-endring
25 000 8 600 1,79%
50 000 17 200 3,57%
100 000 34 400 7,15%
200 000 68 800 14,30%

 

Kalkulatorer:

Skattetrekk-kalkulator
Beregn om du har riktig skattetrekk.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt (lønn), eller påslag i lønnsinntekt.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.

Tema skatt
Les mer om skatt på temaområdet for skatt