Full kontantstøtte kan utbetales til familier med barn under to år, som er uten barnehageplass.

Kontantstøtten skal utbetales til familier med barn mellom ett og to år (fra fylte 13 mnd til 23 mnd)  som ikke har heltidsplass i barnehage med offentlig støtte. Støtten er skattefri.

Full kontantstøtte utgjør 7500 kroner per måned fra 1.8.2017 (opp fra 6.000 kroner). Dersom den avtalte oppholdstiden i barnehagen er mindre enn 20 timer, kan du få 50 prosent kontantstøtte. Familien kan ikke motta kontantstøtte lenger enn 11 måneder.

Hvis barnet starter i barnehage, blir kontantstøtten utbetalt til og med den måneden barnet begynner i barnehagen.

Søknad

Bor foreldrene sammen, søker en av dere. Bor foreldrene hver for seg, er det den barnet bor fast sammen med, som kan søke om kontantstøtte. Foreldre som har inngått skriftlig avtale om delt bosted for barnet, kan velge å dele kontantstøtten. Ingen av foreldrene kan i slike tilfeller benytte barnehageplass med offentlig støtte, og begge må sette fram søknad.

Gi beskjed om endringer

Det er forøvrig viktig at du gir beskjed til Nav så raskt som mulig, dersom barnet begynner eller endrer oppholdstid i barnehagen, familiesituasjon endres eller du planlegger opphold i utlandet. Denne type endringer kan nemlig spille en rolle for kontantstøttebeløpet du får utbetalt fra Nav.

 

Les mer om trygdeytelser til foreldre:

Foreldrepenger

Fleksibelt uttak av foreldrepenger

Pleiepenger

Omsorgspenger

Engangsstønad

Barnetrygd

Svangerskapspenger

Les mer om kontantstøtte på andre nettsteder:

Nav - Kontantstøtte

Skjema: Nav - Krav om kontantstøtte til småbarnsforeldre

Lover:

Kontantstøtteloven. Hovednr. 34