Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Alle privatpersoner må betale en egenandel ved bruk av det offentlige helsevesenet. Egenandelstaket gjør at du ikke trenger å betale mer enn beløpet som er taket.

Stortinget fastsetter ved budsjettbehandlingen hvert år et egenandelstak (maksimumsbeløp) for de egenandelene som omfattes av hver ordning. For 2023 er egenandelstaket 3.040 kroner.

Frikortordningen administreres av Helfo på vegne av Helsedirektoratet. Alle egenandelene blir registrert av Helfo i egenandelsregisteret. Når taket er nådd, sendes det automatisk ut frikortvedtak og et frikort i posten innen tre uker.

Når du har fått frikort betaler du ingen flere egenandeler resten av året. Neste år starter du på null igjen.

Du kan sjekke hva du har betalt i egenandeler på Min helse på helsenorge.no.

Dette inngår i egenandelstaket

 • legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept
 • legehjelp
 • psykologhjelp
 • sykehus/poliklinikk
 • laboratorieprøver og radiologiske undersøkelser og behandling
 • pasientreiser
 • tannlegehjelp og tannpleierhjelp (enkelte former)
 • fysioterapi
 • opphold ved opptreningsinstitusjoner og andre private rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak
 • behandlingsreiser til utlandet (klimareiser)

Egenandeler

Dette er de vanligste egenandelene du må betale, som teller med i opptjeningen til frikort:

Egenandel
Lege Dag Kveld
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt 160 kr 280 kr
Konsultasjon hos allmennlege / legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin 212 kr 332 kr
Sykebesøk fra allmennlege / legevakt 223 kr 357 kr
Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin 261 kr 395 kr
Konsultasjon hos/eller sykebesøk fra spesialist 375 kr
Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud 58 kr
Laboratorieprøver 59 kr
Røntgen 267 kr

Hvor mye du må betale i egenandel for medisiner på blå resept avhenger av hvilken medisin det er.

Det må foreligge henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut, og behandlingen må være av vesentlig betydning for medlemmets sykdom og funksjonsevne. Det kreves ikke henvisning ved behandling hos manuellterapeut.

Tannlege

Det er kun den godkjente egenandelen som regnes med i frikortgrunnlaget. Dersom du har frikort, må du selv betale mellomlegget mellom det som tannlege/tannpleier krever og det beløpet folketrygden dekker.

Det er disse to tilstandene som utløser godkjent egenandel:

 • Punkt 5: Sykdommer og anomalier
 • Punkt 6: Periodontitt (tannkjøttsykdom)

Her kan du lese mer om disse to punktene.

Fysioterapi

Fysioterapeuten må ha driftsavtale med kommunen, være kommunalt ansatt, eller være utdanningskandidat med refusjonsrett for at egenandelene skal kunne telles med i frikortgrunnlaget.

Dette er de vanligste egenandelene du må betale som til fysioterapeut, som teller med i opptjeningen til frikort:

Behandling Egenandel
For vanlig undersøkelse inntil 30 minutter (også hos manuellterapeut og andre spesialister) 185 kroner
Inntil 20 minutter behandling hos fysioterapeut 135 kroner
Deretter per påbegynte 10 minutter 42 kroner
For tilleggsbehandling/bruk av utstyr påløper tilleggstakster
​Inntil 20 minutter behandling hos manuellterapeut 177 kroner
 
Deretter per påbegynte 10 minutter 64 kroner
​Inntil 20 minutter behandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi 123 kroner
Deretter per påbegynte 10 minutter 42 kroner
30 minutter gruppebehandling 59 kroner
60 minutter gruppebehandling 102 kroner
90 minutter gruppebehandling 147 kroner

Opptrening/rehabilitering

Opptreningsinstitusjon eller annen privat rehabiliteringsinstitusjon må ha driftsavtale med regionalt helseforetak. Oppholdet må være omfattet av avtalen.

Behandlingsreiser

Det er bare behandlingsreiser i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet HF som teller med i grunnlaget for frikort egenandelstaket.

 

Se også:

Dette får du refundert av tannlegeutgifter