De to forskjellige frikortordningene i 2020 - egenandelstak 1 og 2 - ble slått sammen til ett i 2021.

Alle privatpersoner må betale en egenandel ved bruk av det offentlige helsevesenet. Egenandelstaket gjør at du ikke trenger å betale mer enn beløpet som er taket.

I 2020 var egenandelstakene delt i to. I 2021 er de slått sammen til ett tak. Det nye egenandelstaket er 2.460 kroner. I 2020 var summen av de to takene 4.436 kroner.

Stortinget fastsetter ved budsjettbehandlingen hvert år et egenandelstak (maksimumsbeløp) for de egenandelene som omfattes av hver ordning.

Frikortordningen administreres av Helfo på vegne av Helsedirektoratet. Alle egenandelene blir registrert av Helfo i egenandelsregisteret. Når taket er nådd, sendes det automatisk ut frikortvedtak og et frikort i posten innen tre uker.

Når du har fått frikort betaler du ingen flere egenandeler resten av året. Neste år starter du på null igjen.

Hvis du har betalt godkjente egenandeler med et beløp som overskrider egenandelstaket med 200 kroner eller mer, blir dette beløpet refundert. Har du bare overskredet det med 199 kroner eller mindre blir dette ikke refundert.

Du kan sjekke hva du har betalt i egenandeler på Min helse på helsenorge.no.

Dette inngikk i egenandelstak 1

Egenandelstak 1 var i 2020 på 2.460 kroner.

Dette inngikk i egenandelstak 1:

 • legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept
 • legehjelp
 • psykologhjelp
 • sykehus/poliklinikk
 • laboratorieprøver og radiologiske undersøkelser og behandling
 • pasientreiser

Dette er de vanligste egenandelene du må betale, som teller med i opptjeningen til frikort:

Egenandel
Lege Dag Kveld
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt 155 kr 262 kr
Konsultasjon hos allmennlege / legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin 204 kr 311 kr
Sykebesøk fra allmennlege / legevakt 209 kr 334 kr
Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin 245 kr 370 kr
Konsultasjon hos/eller sykebesøk fra spesialist 351 kr
Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud 56 kr
Laboratorieprøver 55 kr
Røntgen 250 kr
E-konsultasjon 155 kr

Hvor mye du må betale i egenandel for medisiner på blå resept avhenger av hvilken medisin det er.

Dette inngikk i egenandelstak 2

Egenandelstak 2 var i 2020 på 2.176 kroner.

Dette inngikk i egenandelstak 2:

 • tannlegehjelp og tannpleierhjelp (enkelte former)
 • fysioterapi
 • opphold ved opptreningsinstitusjoner og andre private rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak
 • behandlingsreiser til utlandet (klimareiser)

Det må foreligge henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut, og behandlingen må være av vesentlig betydning for medlemmets sykdom og funksjonsevne. Det kreves ikke henvisning ved behandling hos manuellterapeut.

Tannlege

Det er kun den godkjente egenandelen som regnes med i frikortgrunnlaget. Dersom du har frikort, må du selv betale mellomlegget mellom det som tannlege/tannpleier krever og det beløpet folketrygden dekker.

Det er disse to tilstandene som utløser godkjent egenandel:

 • Punkt 5: Sykdommer og anomalier
 • Punkt 6: Periodontitt (tannkjøttsykdom)

Her kan du lese mer om disse to punktene.

Fysioterapi

Fysioterapeuten må ha driftsavtale med kommunen, være kommunalt ansatt, eller være utdanningskandidat med refusjonsrett for at egenandelene skal kunne telles med i frikortgrunnlaget.

Dette er de vanligste egenandelene du må betale som til fysioterapeut, som teller med i opptjeningen til frikort:

Behandling Egenandel
For vanlig undersøkelse inntil 30 minutter (også hos manuellterapeut og andre spesialister) 173 kroner
Inntil 20 minutter behandling hos fysioterapeut 123 kroner
Deretter per påbegynte 10 minutter 37 kroner
For tilleggsbehandling/bruk av utstyr påløper tilleggstakster
​Inntil 20 minutter behandling hos manuellterapeut 163 kroner
 
Deretter per påbegynte 10 minutter 59 kroner
​Inntil 20 minutter behandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi 123 kroner
 
 
39 kroner
Deretter per påbegynte 10 minutter
30 minutter gruppebehandling 55 kroner
60 minutter gruppebehandling 97 kroner
90 minutter gruppebehandling 138 kroner

Opptrening/rehabilitering

Opptreningsinstitusjon eller annen privat rehabiliteringsinstitusjon må ha driftsavtale med regionalt helseforetak. Oppholdet må være omfattet av avtalen.

Behandlingsreiser

Det er bare behandlingsreiser i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet HF som teller med i grunnlaget for frikort egenandelstaket.

 

Se også:

Dette får du refundert av tannlegeutgifter