Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er 15 tilstander/sykdommer/skader som dekkes av det offentlige. Det er tannlegen eller tannpleieren som avgjør om du har krav på støtte fra Helfo.

De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes noen unntak.

Her er listen over diagnoser og tilstander som kan gi rett til stønad fra folketrygden:

 • Sjelden medisinsk tilstand
 • Leppe-kjeve-ganespalte
 • Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
 • Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander (organtransplantasjon, ulike krefttilstander, hiv/aids)
 • Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
 • Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
 • Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
 • Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tannslitasje)
 • Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
 • Tannskade ved godkjent yrkesskade
 • Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
 • Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne (tilstand som har vart i mer enn ett år og forårsaket redusert tannhelse)
 • Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese)

Her kan du lese mer utfyllende om disse sykdommene.