Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hvis du må være borte fra arbeid for å passe sykt barn, kan du få omsorgspenger.

Du har rett på omsorgspenger, dersom du må være borte fra jobb på grunn av barns, eller barnepassers sykdom. Du har også rett på omsorgspenger i de tilfeller der du må følge barn til lege.

Du må altså være arbeidstaker for å kunne kreve omsorgspenger, da denne støtten fungerer som en kompensasjon for bortfall av inntekt de dagene du må være hjemme med barn.

Barnet må være under 12 år, såfremt det ikke er kronisk sykt eller funksjonshemmet - i så fall kan du få omsorgspenger fra barnet fyller 18 år.

Du kan få omsorgspenger i følgende antall dager i løpet av ett år:

  • 10 dager per kalenderår
  • 15 dager per kalenderår hvis du har omsorg for mer enn to barn
  • 20 dager per kalenderår hvis du er alene om omsorgen
  • 30 dager per kalenderår hvis du er alene om omsorgen for mer enn to barn
  • Hvis du har et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn, kan du i tillegg få ti stønadsdager. Utvidet antall dager med omsorgspenger må forhåndsgodkjennes av Nav.

Beregnes som sykepenger

Dersom du er du er alene om omsorgen for barnet, har du rett på dobbelt så mange dager med omsorgspenger. Deler du og din partner på omsorgen for barnet, må dere dele antall dager med omsorgspenger forholdsmessig mellom dere.

Omsorgspenger beregnes på samme måte som sykepenger.

Arbeidsgiver utbetaler

I utgangspunktet er det arbeidsgiver som utbetaler omsorgspenger for ti dager i året. Dersom du må være borte fra arbeidet for å være hjemme med sykt barn utover tre egenmeldingsdager, kan arbeidsgiver kreve at du dokumenterer barnets sykdom med legeerklæring.

Nav krever legeerklæring fra første dag, dersom det er de som skal utbetale omsorgspenger.

 

Les mer om trygdeordninger:

Pleiepenger

Hjelpestønad

Sykepenger

Guide til foreldrepenger

Fleksibelt uttak av foreldrepenger

Kontantstøtte

Barnetrygd

Kontantstøtte

Engangsstønad

Svangerskapspenger

Les på andre nettsteder:

Nav - Omsorgspenger

Lover:

Folketrygdloven § 9