Enslige foreldre har rett på stønad til skolepenger (utdanningsstønad), dersom de holder på med nødvendig utdanning eller opplæring.

Trenger du utdanning for å en jobb du kan forsørge deg og barna med, kan du søke om utdanningsstønad fra Nav.

Denne stønaden henger sammen med tilleggsstønader.

Dette er kravene NAV stiller for å kunne gi stønaden:

  • Du og barnet må ha vært medlem av folketrygden de tre siste årene.
  • Du og barnet må oppholde dere i Norge.
  • Du må være ugift, skilt eller separert.
  • Du må være alene om omsorgen for barnet.
  • Du må ikke ha et forhold til den andre av barnets foreldre som kan bety at du ikke er enslig mor eller far.
  • Du må ikke ha samboer
  • Du anses ikke som enslig mor eller far dersom du mottar eller tidligere har mottatt stønad til enslig mor eller far og får et nytt barn med sammen partner.

Stønad til skolepenger kan gis så lenge du har rett til overgangsstønad.

I skoleåret 2019/2020 kan du få 65.362 kroner på høyskole/universitet. På videregående er satsen 27.286 kroner. Satsen blir redusert ved deltidsutdanning.

Det er også mulig å få støtte til læremidler. Se tilleggsstønader (Læremidler).

Du søker ved å bruke skjemaet Søknad om overgangsstønad, stønad til barnetilsyn, stønad til skolepenger til enslig mor eller far - Nav

 

Les mer om ytelser til aleneforeldre:

Trygdeytelser til aleneforeldre

Overgangsstønad

Stønad til barnetilsyn

Tilskudd til flytting

Tilleggsstønader

Annen støtte:

Barnetrygd

Barnebidrag