Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det finnes ulike stønader til enslige mødre eller fedre, som skal sikre inntekten deres.

Forutsetningen for å få stønadene, er at du er ugift, skilt eller separert - og er alene om omsorgen for barn. Du kan ikke få stønaden, dersom du har samboer.

Du må videre ha vært medlem i folketrygden i de siste tre årene, og du og barnet må bo og oppholde dere i Norge.

 

Her kan du lese mer om de ulike stønadstypene:

Overgangsstønad

Stønad til barnetilsyn

Stønad til skolepenger

Tilleggsstønader

Annen støtte:

Barnetrygd

Barnebidrag

Les på andre nettsteder:

Stønad til enslig mor/far

Skjema: Søknad om overgangsstønad, stønad til barnetilsyn, stønad til skolepenger til enslig mor eller far - Nav

Lover:

Enslig mor eller far. Folketrygdloven kap. 15