Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Ved et dødsfall kan de gjenlevende ha rett til gjenlevendepensjon, barnepensjon, og gravferdsstønad.

Når noen dør, står det i de aller fleste tilfeller igjen en ektefelle, samboer eller barn. Da har du krav på visse ytelser fra Nav.

Gjenlevendepensjon

Gjenlevendepensjonen skal sikre inntekt for den gjenlevende ektefellen og i visse tilfeller samboer ved dødsfall. Også registrert partner eller samboer kan kreve gjenlevendepensjon.

Forutsetningen for å få gjenlevendepensjon, er at du har vært gift med avdøde i minst fem år. Du kan også kreve ytelsen dersom du har barn med avdøde, eller har omsorg for avdødes barn.

I visse tilfeller kan man også ha krav på gjenlevendepensjon etter skilsmisse.

Les mer om ytelser til gjenlevende ektefelle (gjenlevendepensjon).

Barnepensjon

Barnepensjon skal gi barn som har mistet en eller begge foreldre inntekt til livsopphold.

Barn kan få barnepensjon, dersom:

  • er under 18 år og har mistet en eller begge foreldrene
  • er under 20 år, foreldreløs og under utdanning
  • er under 21 år, har mistet en eller begge foreldre, er under utdanning og forsørgeren døde av yrkesskade

Les mer om barnepensjon

Gravferdsstønad

Denne ytelsen er behovsprøvd. Det kan gis inntil 26.666 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. For å kunne få gravferdsstønad må avdøde ha vært medlem av Folketrygden.

Les mer om gravferdsstønad

Ytelser til tidligere familiepleier

I tillegg til ytelsene ovenfor finnes det en spesiell støtte tl noen som har pleid noen i familien. Dette er den såkalte Ytelsen til familiepleier, som du kan ha krav på, dersom du er ugift, under 67 år og har hatt tilsyn med og pleie av andre som har stått deg nær. Denne ytelsen kan du lese mer om på Navs nettsider.