Disse ytelsene kan familien få når noen faller fra.

Når noen dør, står det i de aller fleste tilfeller igjen en ektefelle, samboer eller barn.

Da har du krav på visse ytelser fra Nav. Hovedytelsene finner du i lenkene nedenfor:

Ytelser til gjenlevende ektefelle (gjenlevendepensjon)

Barnepensjon

Gravferdsstønad

Ytelser til tidligere familiepleier

I tillegg til ytelsene ovenfor finnes det en spesiell støtte tl noen som har pleid noen i familien. Dette er den såkalte Ytelsen til familiepleier, som du kan ha krav på, dersom du er ugift, under 67 år og har hatt tilsyn med og pleie av andre som har stått deg nær. Denne ytelsen kan du lese mer om på Navs nettsider.