Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Grunnstønad skal dekke nødvendige ekstrautgifter som skyldes varig sykdom eller skade.

Størrelsen på grunnstønaden avhenger av størrelsen på ekstrautgiftene. For at du skal få stønad må både lidelsen og utgiftene ha vart i to-tre år. Nødvendige ekstrautgifter kan være transport og reiser, spesielt kosthold, telefonhold, og vask.

Du kan ikke få grunnstønad til engangsutgifter, men bare til tilbakevendende utgifter.

Du kan få dekket ekstrautgifter til:

  • drift av tekniske hjelpemidler
  • transport
  • førerhund
  • drift av teksttelefon og i særlige tilfeller vanlig telefon
  • bruk av proteser, støttebandasjer og lignende
  • fordyret kosthold ved diett. Nødvendigheten av spesialdiett for den aktuelle diagnosen må være vitenskapelig dokumentert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis. Dietten må avhjelpe den aktuelle sykdommen.
  • slitasje på klær og sengetøy

Seks nivåer på grunnstønaden

Stønaden gis etter seks forskjellige stønadsnivåer per år. Ekstrautgiftene må som minimum tilsvare nivå 1.

Dette er de ulike nivåene gjeldende i 2023:

Nivå Beløp per år Sats per måned
1 8 462 705
2 12 916 1 076
3 16 925 1 410
4 24 931 2 078
5 33 788 2 816
6 42 201 3 517

Du må søke skriftlig om grunnstønad. Du må fremvise dokumentasjon fra lege, og du må også dokumentere utgiftene dine.

 

Se også:

Hjelpestønad

Les på andre nettsteder:

Grunnstønad - nav.no

Skjema: Søknad om grunnstønad - NAV Søknad om grunnstønad - NAV

Lover

Folketrygdloven § 6-3 Grunnstønad