Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du kan få hjelpestønad hvis du på grunn av sykdom, skade eller medfødt funksjonshemning har et særskilt pleie- og tilsynsbehov.

For å kunne få hjelpestønad er det en forutsetning at du har et privat pleieforhold, eller at hjelpestønaden setter deg i stand til å opprette et slikt privat pleieforhold. 

Privat pleieforhold betyr at pleien eller tilsynet blir utført av for eksempel barn, foreldre, ektefelle, andre slektninger eller for eksempel naboer.

Det foreligger et særskilt pleie- og tilsynsbehov når:

  • Når evnen til å klare seg uten tilsyn svikter, både inne og ute, dag og natt
  • Der det er behov for hjelp til personlig stell/hygiene og i spisesituasjoner

For å få stønaden, må utgiftene svare til minst sats 1, som er på 14.748 kroner (1.229 i måneden). Stønaden er skattefri.

Du må søke skriftlig om hjelpestønad. Få fram i søknaden at du har et privat pleieforhold, eller at hjelpestønaden vil gi deg muligheten til å opprette dette.

Forhøyet hjelpestønad

Barn under 18 år som har et pleie- og tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad kan få forhøyet hjelpestønad.

Det er en forutsetning at forhøyet hjelpestønad øker barnets muligheter for å bli boende hjemme.

Ved vurderingen av pleie- og tilsynsbehovet og hvilken sats som skal gis, legges det vekt på:

  • hvor mye den fysiske og psykiske funksjonsevnen er nedsatt
  • hvor omfattende pleieoppgaven og tilsynet er
  • hvor stort behovet for stimulering, opplæring og trening er
  • hvor mye pleieoppgaven binder den som gjør arbeidet

Hjelpestønaden er skattefri og blir utbetalt en gang i måneden. Forhøyet hjelpestønad utbetales til og med den måneden barnet fyller 18 år.

Satsene for hjelpestønad

Dette er satsene gjeldende i 2023:

Hjelpestønad
Sats Månedlig Årlig Kommentar
1 1 263 15 156 Ordinær hjelpestønad
Forhøyet hjelpestønad
Sats Månedlig Årlig Kommentar
2 527 30 322 2 ganger ordinær hjelpestønad 
5 054 60 644 4 ganger ordinær hjelpestønad 
7 581 90 966 6 ganger ordinær hjelpestønad 

 

Se også:

Grunnstønad

Pleiepenger

Omsorgspenger

Les mer på andre nettsteder:

Hjelpestønad - nav.no

Skjema: Søk om hjelpestønadSøk om hjelpestønad

Lover

Folketrygdloven § 6-4 Hjelpestønad