I stedet for å eie bil kan det være mer lønnsomt å bruke bildeling. Her kan du også se en oversikt over prisene til bildelings-selskapene.

Spesielt i Oslo, men også noen andre byer kan du bli med i en bildelingspool elle bilkollektiv. Hvis du bare sporadisk har bruk for bil, kan dette bli vesentlig billigere enn å eie bilen selv.

Det er mange, særlig i byene, som ikke har bil. Bor du sentralt, og synes kollektivtransporten fungerer tilfredsstillende, blir det dyrt å eie en bil som man sjeldent bruker. En del steder er det også dårlig med parkeringstilbud til bilen. Men noen ganger, for eksempel dersom man skal gjøre større innkjøp eller skal på helgetur med familien, kan det være kjekt å ha en bil.

For mange vil det kanskje være mer aktuelt at du ikke trenger en bil nummer to når du er i et bilkollektiv. Disse bilene kjøres gjerne mye kortere enn hovedbilen.

Slik fungerer det

Bildelings- og bilkollektivordningene går ut på at et større antall biler er plassert ut flere steder i de mest sentrale byene, og så kan medlemmer av poolen/kollektivet dele på dem. Medlemmene kan da reservere og bruke bilene på times- eller døgnbasis - eller en hel helg.

Alle delingsselskapene har en app som styrer det nødvendig fra å åpne opp bilen, til betalingen. Du trenger altså ikke treffe noen for å hente bilen.

Et minus med bilpool kan vært at det enkelte ganger kan være vanskelig å få tilgang på bil akkurat når man trenger den. Trenger du bil for eksempel i noen av langhelgene i mai eller i andre ferier/høytider, bør du planlegge og reservere bil god tid i forveien.

Kostnadene ved bildeling

Det er forskjellige kostnadsstrukturer hos de ulike aktørene på dette markedet

Innenfor en dag kan betalingen avhenge av:

 • Timer pluss anatt kilometer. Det kan være et vist antall kilometer inkludert. Kilometerpris for kjøring utover dette blir belastet med en viss sats.
 • Bare timer
 • Et visst antal timer innenfor arbeidsdagen
 • Kveldsleie
 • Minutter

For et døgn er prisen avhengig av:

 • Pris per døgn
 • Pris per døg med et visst antall kilometer inkludert. Kilometerpris for kjøring utover dette blir belastet med en viss sats.
 • Et maksantall timer som belastes per dsag.
 • Weeknd-leie, som i praksis betyr pris for to dager samlet

Både timpris, døgnpris, og kilometerpris vil avhenge av hva salgs bilmodell/bilklasse du leier.

Kostnadsstrukturen avhenger av om du bruker bilen på hverdager eller i helgen. På hverdagen betaler du en timepris, kombinert med en kilometerpris. Timeprisen kan også avhenge av når på dagen du bruker bilen.

I tillegg kan det være et gebyr ved bestillingen av bilen. Det er også ulike systemer for medlemskap på alt fra at du ikke betaler noe for å være medlem, til at du må skyte inn en andelskapital. Denne andelskapitalen vil du få tilbake ved utmelding.

Du kan se hele kostnadsstrukturen på de enkeltes nettsider.

Fordeler og ulemper med bildeling

Fordeler og ulemper med bilkollektiv / bildeling:

Fordeler

 • Reduserer de faste kostnadene
 • Storinnkjøp gir gunstig innkjøpspris
 • Slipper vedlikehold

Ulemper

 • Ikke like fleksibelt som bil i garasjen
 • Kostnader til administrasjon må dekkes
 • Kan være fullt i populære langhelger

Her kan du bli med i et bilkollektiv

Det er i de største byene som dette er et alternativ. Disse kollektivene finnes:

Tjeneste Distrikt Priser Plasser
Bilkollektivet Oslo, Stavanger Priser Plasser
Bildeleringen Bergen Priser Plasser
Hertz Bilpool Asker, Bergen, Drammen, Furnes, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Trondheim Priser Plasser
Hyre Oslo, Bergen, Trondheim Priser Plasser
Move About Askim, Bærum, Fredrikstad, Halden, Moss, Mysen, Oslo, Ski, Spydeberg, Stavanger, Trøgstad Priser Plasser
Otto Landsdekkende Priser
Trondheim Bilkollektiv Trondheim Priser Plasser
Vybil Oslo Priser Plasser
Leie av privatbiler
Nabobil Landsdekkende * Plasser

De enkelte bildeleselskapene

Under kan du se noen nøkkelopplysninger om de enkelte selskapene.

Bildeleringen

Det er en andelskapital/depositum på 7.000 kroner, som tilbakebetales ved utmelding.

Medlemsavgift på 600 kroner per halvår.

Det er et startgebyr på 30 kroner ved hver bestilling.

Timeleie mellom kl. 22.00 og 8.00 er gratis.

Det belastes maksimalt 12 timers leie per dato (ikke per døgn)

Kilometer-avgift går ned etter 150 kilometer.

I et privatmedlemsskap kan man registrere to brukere, og leie to biler samtidig.

Egenandel ved skade er inntil 15,000 kroner. Egenandelsreduksjon koster 6 kroner per time. Du betaler maksimalt for 12 timer per kalenderdøgn. 

Bilkollektivet

Det er en månedskontingent på 99 kroner per måned.

Det er en medlemsandel på 1.800 kroner, som blir tilbakebetalt ved utmeldelse.

Det er fire sjåfører inkludert.

Passering av Autopass-bomstasjoner på offentlig vei i Norge er inkludert i prisen.

Reduksjon av egenandel ved skade (som reduserer egenandel fra maks 15.000 kroner til maks 2.500 kroner per skadetilfelle) kan tegnes ved reservasjon av bil: 14 kroner per time, eller 96 kroner per døgn.

Hertz Bilpool

 • Det kan inkluderes to sjåfører.
 • Egenandelen er 6.250 kroner.

Du kan velge mellom fire forskjellige typer medlemskap. Hva som lønner seg avhenger av hvor ofte du vil leie bil. Dette er abonnementsvalgene, hva de koster, og anbefate antall leier (fra Hertz):

 • One - gratis - leie 1 gang per mnd
 • Small - 199 kr  - 2 ganger per måned
 • Medium - 499 kr -  2 ganger per uke
 • Large - 999 kr - hvis du kjører mye

I tillegg til per time og per døgn kan du leie bil:

 • Halv dag (4 timer mellom kl. 08.00 og 16.00)
 • Arbeidsdagen (kl.08.00 og 16.00)
 • Hele natten (kl. 16.00 til 08-00)
 • Helg: Fra fredag kl.16.00 til mandag kl. 08.00 er det fastpris.
 • Uke

Hyre

Hyre er eid av Møller Mobility Group.

Drivstoff og lading er ikke inkludert i prisen.

Det er inkludert 150 km per døgn.

Egenandelen er 12.000 kroner. Det kan kjøpes egenandelsforsikring som reduserer egenandelen.

Du kan kostnadsfritt legge til så mange ekstra sjåfører du ønsker.

MoveAbout

Har to forskjellige prisalternativer: Move More hvis du leier en god del ganger, dette koster 99 kroner per måned. Move Some hvis du leier en gang i blant, dette er gratis..

Fri kjørelengde.

Egenandel på 10.000 kroner ved skade.

I tillegg til per time og per døgn kan du leie bil:

 • Halv dag (4 timer mellom kl. 08.00 og 16.00)
 • Arbeidsdagen (kl.08.00 og 16.00)
 • Hele natten (kl. 16.00 til 08.00)
 • Helg: Fra fredag kl.16.00 til søndag kl. 23.00 er det fastpris.
 • Uke

Otto

Eid av Bertel O. Steen.

Det er 150 km kjørelengde inkludert per døgn.

Det koster 3 kroner per km for hver overkjørte kilometer.

Egenandel ved skade er 10.000 kroner. Egenandel ved glasskade er 5.000 kroner.

Det belastes 1000 kroner i depositum i tillegg til betaling for leieforholdet som sikkerhet.

Trondheim Bilkollektiv

Det er en årskontingent på 1.400 kroner.

Det er et andelsinnskudd på 3.000 kroner, som tilbakebetales ved utmelding.

Det kan være inntil 3 sjåfører på et medlemskap.

Kilometerpris reduseres med 50 prosent etter 300 km.

Timepris faktureres med maks 10 timer per døgn.

Drivstoff er inkludert i prisen.

Vybil

Vybil har bare to typer biler, bybil og turbil.

Vybil har en annen prisstruktur enn de andre. Her betaler du for bilen hvert minutt. For bybil 6 kroner per minutt, 1 krone når den står stille. For turbil betaler du 10 kroner når den kjører, 2 kroner når den står stille.

Lading og 2000 km kjøring er inkludert i døgnprisen.

Egenandelen ved skade for bybil er 12.320 kroner. Ved å betale 29 kroner blir den redusert til 3.320 kroner.

Egenandelen ved skade for turbil er 24.320 kroner. Ved å betale 299 kroner blir den redusert til 6.320 kroner.

Du kan få rabatt ved forhåndsbetaling. 9 prosent rabatt ved å betale 3.000 for 3.300 kroner. 16,7 prosent rabatt ved å betale 5.000 for 6.000 kroner,  23,1 prosent rabatt ved å betale 10.000 for 13.000 kroner.

Nabobil

Her er privatpersoner som leier ut bilen. Det er altså ikke noen ensartet pris på de forskjellige bilene. Bilen kan også være fra så godt som ny, til å være veldig gammel.

Det er derfor umulig å gi en generell sammenligning mellomprisene i Nabobil og de andre bildelingsselskapene. Men det er vel verdt å sjekke hva som leies ut gjennom Nabobil i rimelig nærhet.

Det er omtrent 1.250 biler som kan åpnes automatisk, av omtrent 9.000 biler.

Egenandel ved skade er 12.000 kroner, glasskader 2.500 kroner. For 100 kroner per dag kan egenandelene reduseres til 6.000 kroner. For 150 kroner per dag kan egenandelene reduseres til 2.000 kroner.

Prissammenligning på bildeling

Bilene du kan leie er ikke helt like. En sammenligning blir derfor ikke helt nøyaktig. Men det vil ikke ha så stor betydning for forskjellene.

Det er plukket ut to hovedklasser av biler:

 • Den billigste
 • For mellomstor bil. Som skal ligge over i klasse, men nærmest mulig Toyota Corolla el.

For disse to klassene er det laget tre eksempler hver

 • Fem timers leie, fra kl.17.000 til 22.00.
 • Ett døgns leie.
 • Weekend (to døgn) fra fredag 17.00 til søndag 17.00

Det er forutsatt at bilen leies 10 ganger per år i alle tre priseksemplene.

Her har vi tatt hensyn til alle prisopplysningene som står under hvert enkelt selskap som du ser ovenfor.

For de som tar en årspris for medlemskap, har vi tatt med halvparten av dette i den totale leiesummen.

For selskapene som har flere alternativer etter hvor mye man kjører, har vi valgt det med lavest pris (eller null). Dette vil gi den laveste prisen med 10 leier i året.

Den totale prisen kan bestå av:

 • Timeleie/Døgnleie/Weekend
 • Etter antall kjørte kilometer
 • Abonnementskostnad

I tillegg til prisen er det tatt med hvilken plassering selskapet har innenfor de seks forskjellige klassene.

Store forskjeller i leien

Det er store forskjeller mellom de enkelte bildelingsfirmaene. De kan ha helt forskjellige prisstrukturer. Dette gjør at et bildelingsselskap kan være gunstig i visse forutsetninger, og dyre i et annet.

Under har vi oppsummert hvilke plasseringer selskapene fikk (1-8). Under ser du hva snittet er for alle. Otto hadde det laveste snittet med 2,2. Hertz har det høyeste med 6,7.

Billigste bil Mellomklasse
Selskap Snitt 5 t. Døgn Helg 5 t. Døgn Helg
Bildeleringen 3,2 2 4 5 1 5 2
Bilkollektivet 5,0 5 6 7 2 2 8
Hertz 6,7 6 8 8 6 7 5
Hyre 4,2 4 2 4 5 3 7
Move About 3,8 7 3 1 7 4 1
Otto 2,2 1 1 3 3 1 4
Trondheim Bilkoll. 5,0 3 5 6 4 6 6
Vybil 6,0 8 7 2 8 8 3

Leie av billigste bil

Fem timers leie, fra kl.17.00 til 22.00. Dette skjer 10 ganger i løpet av et år. Kjørelengden er 100 kilometer.

Ettermiddag 17-22
Selskap Biltype Pris Nr
Bildeleringen Skoda Citigo E 3 950 2
Bilkollektivet Liten elbil 5 094 5
Hertz VW e-UP 17 kWh 5 990 6
Hyre Bybil: SEAT Ibiza eller liknende 4 400 4
Move About VW e-Up! 6 450 7
Otto Smidige biler: (Citroen C3) 3 750 1
Trondheim Bilkollektiv Kia Soul 4 300 3
Vybil Bybil: Renault Zoe 6 664 8

Døgnleie fra 17.00 til 17.00. Dette skjer 10 ganger i løpet av et år. Kjørelengden er 100 kilometer.

Døgnleie
Selskap Biltype Pris Nr
Bildeleringen Skoda Citigo E 6 260 4
Bilkollektivet Liten elbil 6 600 6
Hertz VW e-UP 17 kWh 9 240 8
Hyre Bybil SEAT Ibiza eller liknende 4 350 2
Move About VW e-Up! 6 240 3
Otto Smidige biler: (Citroen C3) 4 000 1
Trondheim Bilkollektiv Kia Soul 6 350 5
Vybil Bybil: Renault Zoe 7 489 7

Weekendleie fra fredag kl. 17.000 til søndag kl. 17.00. Dette skjer 10 ganger i løpet av et år. Kjørelengden er 400 kilometer.

Weekend
Selskap Biltype Pris Nr
Bildeleringen Skoda Citigo E 12 100 5
Bilkollektivet Liten elbil 16 100 7
Hertz VW e-UP 17 kWh 21 990 8
Hyre Bybil SEAT Ibiza eller liknende 12 000 4
Move About VW e-Up! 9 990 1
Otto Smidige biler: (Citroen C3) 11 000 3
Trondheim Bilkollektiv Kia Soul 14 324 6
Vybil Bybil: Renault Zoe 10 758 2

Leie av mellomstor bil

Fem timers leie, fra kl.17.00 til 22.00. Dette skjer 10 ganger i løpet av et år. Kjørelengden er 100 kilometer. 

Ettermiddag 17-22
Selskap Biltype Pris Nr
Bildeleringen Nissan Evalia 4 625 1
Bilkollektivet Mellomklasse elbil 5 700 2
Hertz Nissan Leaf Acenta 62 kWh 8 290 6
Hyre SUV Mitsubishi Outlander el 7 350 5
Move About Nissan Leaf Acenta 62 kWh 8 450 7
Otto Romslige biler: Kia Ceed SW, Kia E-Niro 6 000 3
Trondheim Bilkollektiv SUV/komfort: Skoda Octavia 4WD, 6 950 4
Vybil Turbil: Tesla Model 3 11 527 8

Døgnleie fra 17.00 til 17.00. Dette skjer 10 ganger i løpet av et år. Kjørelengden er 100 kilometer. 

Døgnleie
Selskap Biltype Pris Nr
Bildeleringen Nissan Evalia 8 504 5
Bilkollektivet Mellomklasse elbil 7 200 2
Hertz Nissan Leaf Acenta 62 kWh 11 490 7
Hyre SUV Mitsubishi Outlander el 7 800 3
Move About Nissan Leaf Acenta 62 kWh 8 490 4
Otto Romslige biler: Kia Ceed SW, Kia E-Niro 5 500 1
Trondheim Bilkollektiv SUV/komfort: Skoda Octavia 4WD 9 100 6
Vybil Turbil: Tesla Model 3 11 527 8

Weekendleie fra fredag kl. 17.000 til søndag kl. 17.00. Dette skjer 10 ganger i løpet av et år. Kjørelengden er 400 kilometer. 

Weekend
Selskap Biltype Pris Nr
Bildeleringen Nissan Evalia 16 150 2
Bilkollektivet Mellomklasse elbil 26 900 8
Hertz Nissan Leaf Acenta 62 kWh 20 490 5
Hyre SUV Mitsubishi Outlander el 24 800 7
Move About Nissan Leaf Acenta 62 kWh 14 290 1
Otto Romslige biler: Kia Ceed SW, Kia E-Niro 18 500 4
Trondheim Bilkollektiv SUV/komfort: Skoda Octavia 4WD, 23 652 6
Vybil Turbil: Tesla Model 3 18 064 3

Kalkulator: Sammenligning av bildelingspriser

Kalkulatoren hjelper deg med å sammeligne priser fra forskjellige bildelingsselskapene. Selskapene kan ha helt forskjellige prisstrukturer, noe som kan gjøre det vanskelig å sammenligne.

Her finner du sammenligningskalkulatoren for bildeling.

Andre gebyrer du kan bli belastet for

Det er en del ting du må passe på som gjør at du slipper gebyrer:

 • Avbestille bilen i tide.
 • Levere den tilbake i tide.
 • Gebyrer for viderefakturering for fartsbøter og parkeringsbøter.
 • Levering uten nøkler, levering på feil sted.
 • Mangelfull rengjøring av bil.
 • Røyking i bilen.
 • Dyr i bilen.

Hvor store gebyrene er for disse punktene varierer mellom selskapene. Disse oppgir alle selskapene under priser.

Hva kan du spare i forhold til å eie bil?

Det er mer enn bare bruken av bilen som er dyrt ved å eie bilen. Kostnadene blir store når man regner med avgifter, forsikring og vedlikehold, og aller viktigst - verdifallet. Ved å være bruke en bildelingstjeneste slipper du unna med å betale for medlemskap og bruk av bilen.

Hvor mye du sparer er jo helt avhengig av hva slags bil du sammenligner med. For mange i byene er det nok mest riktig å sammenligne med en brukt småbil, som ikke er mer enn tre år gammel. På en tre år gammel brukt småbil til en verdi av 150.000 kroner, vil nok kostnaden ligge på 40-50.000 kroner i året. Da er alle kostnader tatt med, og beregnet som en treårs gjennomsnittskostnad.

Under har vi satt opp et eksempel ved å eie en småbil, eller å bli med i en bilpool. Dette er regnet som et gjennomsnitt for tre år.

Alle tall er regnet ut med Bildelingskalkulatoren.

Øverst ser du et sammendrag av sammenligningen. Nedenfor ser du forutsetningene og detaljer om kostnadene.

Med forutsetningene som er gjort her er koster det 21.600 kroner per år i bilpoolen. Å eie bilen koster 37.361 kroner. Med andre ord er utgiftene 13.603 kroner lavere enn å eie bilen selv. Kostnadene for å eie bil er i dette eksemplet ganske lave. Grunnen til det er at det er forutsatt en kjørelengde som er lik total lengde for leie (4000 km) i løpet av et år.

Sammendrag
Bilkollektiv:
Helgeleie 16 000
Hverdagsleie 6 000
Årskontingent og startgebyrer 1 800
Sum helgeleie og hverdagsleie 23 800
Eie bil selv:
Gjennomsnittlig kostnad over tre år 37 403
Billigere med bilkollektiv 13 603

Detaljer om forutsetninger og kostnader:

Bilkollektiv
Helgeleie:
Antall helger per år 10
Snitt kjørte km per helg 300
Pris per helg 600
Snittpris per km 3
Sum helgeleie 15 000
Leie hverdag:
Antall bestillinger per år 20
Snitt timer brukt per leie 3
Snitt kjørte kilometer per leie 50
Pris per time 50
Pris per km 3
Sum hverdagsleie 6 000
Årskontingent/Årsavgift 1 200
Bestillingsgebyr per gang 20
Sum helgeleie og hverdagsleie 21 600
Eie bilen selv
Forutsetninger:
Kjørelengde - km per år 4 000
Bilens pris/verdi 150 000
Kilometerstand ved kjøp 30 000
Drivstoff-forbruk - mil 0,70
Drivstoffpris - kr per liter 14
Rentekostnad 4,00%
Gjennomsnittskostnader på tre år:
Trafikkforsikringsavgift 2 964
Drivstoff 3 920
Rentekostnad 3 689
Forsikring 4 400
Dekk 1 100
Vask, rekvisita og lignende 1 800
Servicekostnad 2 000
Reparasjonskostnad 1 200
Verdifall per år 16 288
Kostnad per år 37 361

Bildelingskalkulator

Hvor mye du kan spare på å gå over til et bilkollektiv vil variere sterkt. Men ved å bruke bilkollektivkalkulatoren kan du få en ide om hvor mye du kan spare (eller tape).

Med bilkollektivkalkulatoren kan du beregne kostnadene ved å ha tilgang til bil i et bilkollektiv, som du kan sammenligne med kostnadene ved eie bilen selv.

I denne kalkulatoren tas det utgangspunkt i en småbil som kjøres like langt sammenlignet med det du forutsetter du vil kjøre i bilkollektivet. Det er også mest naturlig å sammenligne med en småbil som er forholdsvis lite brukt.

Her finner du bildelingskalkulatoren.

 

Se også:

Kjøp av bil

Kostnader ved bilhold

Bilkostnader - verdifall

Bilkostnader – reparasjon

Se alle Økonomiguidene på Smarte Penger.

Kalkulatorer:

Sammenligning av bildelingspriser
Kalkulatoren hjelper deg med å sammeligne priser fra forskjellige bildelingsselskapene.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilmodellvalgkalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye du kan spare på gå ned én bilmodellklasse.

Bilkjøpskalkulator
Kalkulatoren gir deg en modell for å kunne sammenligne et nybilkjøp, med kjøp av en tilsvarende brukt.