Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Når lån og andre gjeldsposter har gått til inkasso må det ryddes opp.

Hvis du har store problemer med å betale regninger er det to utfall som er aktuelle:

  • Du har mulighet til å tilbakebetale det du skylder
  • Du har ikke mulighet til å betale tilbake fordi gjelden er blitt for stor

Når du først er kommet på etterskudd vokser gjelden raskt i form av nye gebyrer. Hvis det ikke blir gjort nye vil bare gjelden vokse seg større og større.

Det som er viktig er å ta kontroll over situasjonen. Enten du klarer å gjøre dette selv, eller ved at du får hjelp av en annen.

Har gjelden blitt for stor er det gjeldsordningen som er det mest aktuelle. Dette er i tilfeller der skyldneren ikke har mulighet til å tilbakebetale hele gjelden. Les mer om gjeldsordningen.

Kontakt først alle kreditorer

Først må du skaffe deg en oversikt over gjeldssituasjonen ved å kontakte alle du skylder penger. Dette gjelder absolutt alle, også de du skylder mindre beløp. Her skriver du at du er i gang med å få en full oversikt over din økonomiske situasjon.

Be hver kreditor om en helt oppdatert oversikt over det de mener du skylder. Be de dele det totale kravet opp i følgende deler:

  • Hovedkravet (det du opprinnelig skyldte)
  • Påløpe renter
  • Påløpte omkostninger

I tilfellet kravet er omstridt bør du ikke erkjenne at du skylder hele beløpet. Selv om du i de fleste tilfeller gjør det.

Be samtidig om en midlertidig betalingsutsettelse, slik at ikke ytterligere kostnader ved innfrielse av kravet påløper.

Etter at du har fått den fulle oversikten kan du bruke tallene du har fått til å legge de inn i et budsjett

Lag et budsjett

Samtidig med at du skaffer oversikt over all gjeld må du sette opp en nøyaktig budsjett. For å få til en frivillig avtale med kreditorene må de være sikker på at du har full oversikt over din personlige økonomi. Dette gjøre klart best ved å vise frem et privatbudsjett.

Når du skal bruke budsjettet ditt i forbindelse med frivillig avtale med kreditorene, kan du ta utgangspunkt i hva som er normen i hva du skal sitte igjen med etter fremleggelsen av dine privatøkonomiske tall

Les mer om å sette opp et privatbudsjett.

En del av prosessen med å komme i havn er å kutte i utgifter der det lar seg gjøre. For å enklest kunne kutte kostnader er det praktisk å lage et mer detaljert budsjett som er mer tilpasset det å kutte kostnader. Da er det lettere å prioritere hva som bør kuttes, og ikke minst hva som er nødvendig å kutte.

Her kan du laste ned en mer detaljert budsjett.

Lag frivillig avtale med kreditorene

Etter at du har fått en full oversikt kontakter du alle kreditorene igjen. Da kan du legge frem en realistisk plan på hva du er i stand til å betale ned på de forskjellige gjeldspostene.

Kreditorene, gjerne representert med inkassobyrået, vil alltid være interessert i få til realistiske nedbetalingsløsninger. Hvis kreditorene føler at alle tall er på bordet vil de kunne godta denne planen.

Har du først fått til en avtale, er det særs viktig at du følger avtalen til punkt og prikke. Det kan bli vanskelig å få til en nye avtale hvis du først har brutt den en gang.

Eksempel på frivillig avtale

Her har vi satt opp et eksempel der det er en rekke kreditorer av varierende størrelse.

Her er det utestående gjeld på tre kredittkort, utestående gjeld på to forbrukslån, et skyldig beløp på et mobilabonnement, og på to netthandelskjøp.

Etter å ha kontaktet kreditorene er dette den utestående gjelden inkludert alle påløpte renter og gebyrer.

Forslaget går da ut på at de tre minste lånene betales ned på ett år med 10 prosent rente. Dette gir en samlet månedlig sum på 1900 kroner, som deretter blir fordelt forholdsvis mellom de tre lånene.

Resten av lånene (197.008 kroner) foreslås nedbetalt på 3 år, med en månedlig sum på 6.543 kroner, som deretter blir fordelt forholdsmessig på de fem lånene..

Samlet nedbetaling vil dermed være 8.443 kroner idet første året, og 6.543 kroner år 2 og 3.

Lån Beløp Forslag til nedbetaling
Forbrukslån 1 78 943 2 622
Forbrukslån 2 44 599 1 481
Kredittkort 1 23 921 794
Kredittkort 2 36 722 1 220
Kredittkort 3 12 823 426
Mobilabonnement 3 934 346
Nettkjøp 1 6 401 562
Nettkjøp 1 11 289 992
Sum gjeld 218 632
Sum de tre minste lånene 21 624
Sum resten av lånene 197 008

Kreditoravtale-kalkulator

På Smarte Penger finner du en kalkulator hjelper deg til å beregne hvor mye du kan betale hver enkelt av kreditorene.

Her finner du kreditoravtale-kalkulatoren.

Refinansiering

Det er generelt svært vanskelig å få refinansiert forbrukslån og kredittkortgjeld når du har fått betalingsanmerkninger.

Hvis du har sikkerhet kan det være mulig å få refinansiert.

Det er tre banker som kan være aktuelle. Dette er Bank 2, Bluestep Bank, og Kraft Bank. Der har du mulighet til å samle all gjeld inn i et lån som er sikret med pant i boligen. Renten er høyere enn den er på ordinære boliglån, men samlet vil dette både være billigere og bedre enn alternativet. Etter en periode kan du også få refinansiert et slik lån til en normal boliglånsrente igjen.

Hjelp fra NAV

Du kan få praktisk hjelp fra NAV til å ordne opp i gjeldsforholdene.

Les mer om den praktiske hjelpen du kan få fra NAV

 

Se også:

Guide: Slik kutter du kostnader i privatøkonomien

Normtall for forbruksutgifter

Kalkulatorer:

Livsoppholdskalkulator
Kalkulatoren beregner det maksimale nivået på et tvangstrekk, ut fra inntekter og godkjente utgifter.

Inkassokalkulator
Kalkulatoren viser hvor mye det koster deg å være forsinket med betalingen.

Kreditoravtalekalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne hvor mye du kan betale hver enkelt av kreditorene.

Småutgiftskalkulator
Mange «små» utgifter hver dag kan til sammen bli store. Her kan du beregne hva alle småutgiftene dine koster deg i løpet av ett år.

Lynbudsjettkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.