Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du kan opprette en frivillig kredittsperre, slik at du ikke kan bli kredittvurdert. Slik gjør du det.

Det kan være flere grunner til at du vil opprette en kredittsperre:

  • Du har fått stjålet lommebok og kort.
  • Noen bruker identiteten din.
  • Du vil beskytte deg mot deg selv for at du ikke skal ta opp mer kreditter og lån.
  • Du vil hindre at noen snoker i dine opplysninger.

Ved å legge inn en kredittsperre vil du ikke kunne bli kredittvurdert. Da vil du heller ikke kunne ta opp noen lån, eller andre kreditter der du blir kredittvurdert

Da vil du heller ikke kunne få gjort noen kredittkjøp, eller tatt opp lån. Det blir også gjort en kredittvurdering av deg når du for eksempel skal kjøpe et mobilabonnement.

Hvis du skal kjøpe et nytt mobilabonnement må du oppheve kredittsperren i det kredittopplysningsbyrået som foretar kredittvurderingen på det aktuelle mobilabonnementet. Deretter kan du sperre det igjen så fort kredittvurderingen er gjennomført.

Hvis noen bruker identiteten din til å kjøpe varer på kreditt eller tar opp lån i ditt navn, kan en kredittsperre sette en stopper for dette.

Det er gratis å legge inn en kredittsperre. Det er også gratis å oppheve sperren.

En kredittsperre gjelder ikke når bankene foretar en kredittsjekk i forbindelse med lovpålagt risiko og soliditetsvurdering. Heller ikke når et inkassobyrå gjør vurderinger i forbindelse med et krav.

Slik legger du inn kredittsperre

Du kan gå inn på en rekke kredittopplysningsselskaper for å opprette og heve kredittsperren. Alle kredittopplysningsbyråene har plikt til å tilby en slik tjeneste.

Dette gjør du selv ved å logge deg inn med bankID. Kredittsperren gjelder i hvert enkelt kredittopplysningsbyrå.

Her kan du opprette en kredittsperre:

Kredittsperre Bisnode

Kredittsperre Experian

Kredittsperre Evry - InfoTorg

Kredittsperre Creditsafe

 

Se også:

Slik setter du opp et privatbudsjett

Hvordan rydde opp i økonomien

Guide til inkasso

Utleggstrekk i lønn og trygd

Betalingsanmerkning

Gjeldsordningen

Kutte kostnader i privatøkonomien

Småutgifter kan fort koste deg 100.000 kroner i året

Normtall for forbruksutgifter

Kalkulatorer:

Livsoppholdskalkulator
Kalkulatoren beregner det maksimale nivået på et tvangstrekk, ut fra inntekter og godkjente utgifter.

Kreditoravtalekalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne hvor mye du kan betale hver enkelt av kreditorene.

Inkassokalkulator
Kalkulatoren viser hvor mye det koster deg å være forsinket med betalingen.

Småutgiftskalkulator
Mange «små» utgifter hver dag kan til sammen bli store.  Her kan du beregne hva alle småutgiftene dine koster deg i løpet av ett år.