Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Smarte Pengers anbefalinger for hvilke fondskontoer du bør velge.

Det er tre målbare forskjeller mellom en fondskonto og direkteinvestering i aksjefond.

Hovedfordelen med fondskonto er at du ikke beskattes for den løpende avkastningen. Det er først ved realisasjon av selve fondskontoen at det skattlegges.

Skatteutsettelsen har liten verdi for rentepapirer som gir en lav rente. Verdien av utsatt skatt når avkastningen er under 2 prosent er svært liten, selv over lang tid. Med et høyere rentenivå øker utsettelses effekten noe.

Du kan lese mer om dette spare/plasseringsproduktet her: Guide til fondskonto.

Hvis du betaler et gebyr for å ha fondskontoen er ikke dette produktet lønnsomt.

Aksjesparekonto i stedet

Valg av fondskonto må også sees i sammenheng med Aksjesparekonto. Skal du bare spare i aksjer/aksjefond vil denne kontotypen være mer naturlig å bruke. Det er også mange flere aksjesparekontoer å velge mellom enn det er fondskontoer. Du vil altså kunne velge blant de beste aksjefondene når du bruker aksjesparekontoer.

Og som tidligere nevnt får du svært liten utsettelseseffekt på lavt forrentede rentepapirer som obligasjonsfond og pengemarkedsfond.

Se anbefalte aksjesparekontoer.

De beste fondskontoene

Det er tre ting som er avgjørende for valg av fondskonto:

  • Kostnader på fondene - har de indeksfond og til hvilken pris
  • Hvilken bredde i fondene har de, spesielt med tanke på indeksfond, globale fond, og norske fond.
  • Hvor gode er fondene som det kan velges blant

Her kan du se en oversikt over de forskjellige fondskontoene.

Det er to fondskontoer som kan trekkes frem. Begge er fondskontoene gebyrfrie. Kostnaden du betaler er forvaltningshonoraret i fondene. Mange tar et ekstra gebyr for fondskontoen.

Nordnet Investeringskonto Zero
På denne kontoen har du et svært bredt investeringsunivers. Du kan også legge inn enkeltaksjer, slik at du kan kjøpe enkeltaksjer via denne kontoen. Du får lavere kostnader på en rekke aktive aksjefond, men ikke på indeksfond.

Nordnet Investeringskonto Zero

DNB Investeringskonto
Også på denne kontoen har du tilgang til et bredt utvalg av fond. Du kan også legge inn enkeltaksjer, slik at du kan kjøpe enkeltaksjer via denne kontoen.

DNB Investeringskonto

 

Andre anbefalinger på spareprodukter:

Smarte Penger tester: Dette er de beste høyrentekontoene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste BSU-kontoene nå

Valg av fastrenteinnskudd

Smarte Penger tester: Dette er de beste brukskontoene / lønnskontoene

Smarte Penger tester: Dette er de beste aksjesparekontoene

Smarte Penger tester: Dette er de beste IPS-kontoene

Smarte Penger tester: Dette er de beste leverandørene av Egen Pensjonskonto