Det er alltid avkastning etter skatt som er det avgjørende for hvordan pengene skal plasseres.

Alle renteinntekter blir skattlagt med 22 prosent. I tillegg kommer formuesskatten på 0,85 prosent hvis du er over frigrensen. Har du en renteinntekt på 2 prosent og maksimal formuesskatt, vil regnestykket se slik ut:

Renteinntekt: 2,00%
Skatt: 0,44%
Formuesskatt: 0,85%
Sum rest: 0,71%

I dag er inflasjonen på omtrent 2 prosent. Realrenten blir dermed omtrent langt under null ut fra dagens situasjon. Størrelsen på realrenten er viktig i et lengre tidsperspektiv.

Dette vokser et sparebeløp til

Tabellene under viser hva 100.000 kroner vokser til, med forskjellige avkastningsnivåer og tidshorisonter.

Den øverste tabellen viser hva beløpet har vokst til i dagens pengeverdi etter at skatt er trukket fra fortløpende (ikke formuesskatt).

Tabellen under viser hva beløpet har vokst til i løpende kroner, uten at skatt er tatt hensyn til.

Det er forutsatt at inflasjonen er 2,0 prosent. Renten i tabellen er fra 1 til 9 prosent. Med 2 prosent i inflasjon blir realrenten fra minus 1 prosent til 7,0 prosent.

Sluttbeløp i dagens pengeverdi:

Spareperiode
Rente 10 år 20 år 30 år
1,0 % 88 663 78 611 69 699
2,0 % 95 769 91 717 87 837
3,0 % 103 384 106 882 110 499
4,0 % 111 539 124 410 138 766
5,0 % 120 269 144 646 173 965
6,0 % 129 609 167 985 217 724
7,0 % 139 597 194 873 272 037
8,0 % 150 272 225 818 339 341
9,0 % 161 677 261 394 422 613

Sluttbeløp i løpende kroner:

Spareperiode
Rente 10 år 20 år 30 år
1,0 % 110 462 122 019 134 785
2,0 % 121 889 148 595 181 136
3,0 % 134 392 180 611 242 726
4,0 % 148 024 219 112 324 340
5,0 % 162 889 265 330 432 194
6,0 % 179 085 320 714 574 349
7,0 % 196 715 386 968 761 226
8,0 % 215 892 466 096 1 006 266
9,0 % 236 736 560 441 1 326 768

Formuesskatten

De fleste investeringsalternativene blir vurdert til markedsverdi. Dette gjelder ikke for boliger (som du bebor selv) som i gjennomsnitt er verdsatt til 25 prosent av markedsverdi. Sparing i pensjonsforsikring teller heller ikke med i formuesgrunnlaget.

Les mer om formuesskatt her.

Les mer om formuesskatt og boligverdier her.

 

Les også:

Guide til aksjesparekonto

Guide til fondskonto

Risiko og sparing

Tidshorisont og sparing

Spredning er fornuftig

Kalkulatorer:

Spareverdikalkulator
Kalkulatoren beregner en rekke verdier av sparebeløpet, ut fra forskjellige måter å presentere beløpet på.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Så mye får du ut av IPS-sparing som tillegg til pensjonen
Med denne kalkulatoren kan du beregne hvor høy tilleggspensjon IPS-sparingen kan gi deg i forhold til inntekten din.