Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I norske banker får du dekket inntil 2 millioner kroner av innskuddet fra Bankenes Sikringsfond.

I Norge er hver kunde dekket med to millioner per bank. Det hjelper ikke å spre dette på flere konti i samme bank, grensen på to millioner gjelder uansett. Skal man for eksempel dekke 10 millioner kroner må innskuddene spres på fem forskjellige banker.

I visse tilfeller dekker innskuddsgarantien bankinnskudd over 2 millioner kroner. Dette gjelder dersom innskuddet er gjort tilgjengelig på konto i løpet av de siste 12 månedene, og følger av en særlig livshendelse. Eksempler på særlige livshendelser er forsikringsutbetalinger eller salg av bolig. Denne garantien gjelder både for privatpersoner.

Alle norske banker er med i sikringsordningen. Her kan du se hele medlemslisten. Noen få banker er dekket av den svenske garantiordningen.

Dette dekkes ikke

Det er noen tilfeller der innskuddet ikke dekkes. Dette er:

 • Innskudd fra verdipapirfond og andre foretak for kollektiv investering.
 • Innskudd der en innskyter på individuelt grunnlag har fremforhandlet uvanlig høy rente eller andre økonomiske fordeler, når slike fordeler har bidratt til å forverre institusjonens situasjon.
 • Innskudd fra andre selskaper i samme konsern som den havarerte banken.
 • Innskudd som består av utbytte fra en straffbar handling.
 • Investeringer i andre bankprodukter som aksjer eller andre verdipapirer som ikke regnes som bankinnskudd.

Sikringsfondet skal dekke innskuddstap så snart som mulig, og senest en uke etter at banken er satt under offentlig administrasjon.

Utenlandske banker i Norge

Utenlandske banker med filial i Norge kan bli medlem (filialmedlem) av sikringsfondet. Det er filialen som da er medlem, ikke morbanken. Som innskyter i filial i Norge regnes innskyter som selv har foretatt innskudd i, og som har naturlig tilknytning til, filialen. Innskyterne vil da ha samme dekning som de har i norske banker for den delen som overstiger hjemlandets sikrede beløp.

Det er 7 banker med filialmedlemskap:

 • Bank Norwegian, filial av Noba Bank Group
 • Bluestep Bank AB, filial Oslo
 • Danske Bank filial av Danske Bank AS
 • Handelsbanken, filial av Svenska Handelsbanken AB
 • Nordea Bank, filial i Norge
 • Nordnet, filial av Nordnet Bank AB
 • Resurs Bank AB
 • Skandinaviska Enskilda Banken AB Oslofilialen 
 • Swedbank Norge, filial av Swedbank AB
 • TF Bank Norge, filialmedlem

Dekning i utenlandske banker

Alle banker i EU har ordninger som sikrer innskuddene. Garantien er på 100.000 euro. I Norge er det noen banker som tar imot innskudd, og som har den evenske garantiordningen.

Dette gjelder disse bankene:

 • Avida Finans
 • Svea Finans

Disse bankene tar ikke imot innskudd som er større enn garantiordningen.

 

Les mer om bankinnskudd:

Bankinnskudd

Guide til høyrentekonto

Guide til fastrenteinnskudd

Guide til BSU

Smarte Penger tester: Dette er de beste høyrentekontoene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste BSU-kontoene nå

Markedsoversikter:

Finn beste høyrentekonto
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste rangert etter renten på det beløpet du legger inn.

Fastrenteinnskudd
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Renteoversikt BSU
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

Les mer på andre nettsteder:

Bankenes Sikringsfond
Her kan du lese mer om dekningsomfanget.

Den svenske garantiordningen