Dette må du se på når du skal velge pengemarkedsfond.

Først må du bestemme deg for hvilke grupper du skal plassere innenfor. De to hovedgruppene er:

  • Pengemarkedsfond med lav risiko
  • Pengemarkedsfond

Pengemarkedsfond med lav risiko har svært lav eller ingen kredittrisiko. De andre pengemarkedsfondene kan investere i papirer med noe høyere kredittrisiko. Men disse papirene skal ha god kredittrating fra analysebyrårer. 

Siden pengemarkedsfond investerer i papirer med en bindingstid på under et år blir renterisikoen svært lav. Verdien på papirene vil altså svinge svært lite.

Forvaltningskostnaden er det viktigste grunnlaget for å velge pengemarkedsfond innen hver gruppe. Har et fond 0,25 prosentpoeng lavere kostnader enn et annet, kan du også regne med at avkastningen blir 0,25 prosentpoeng høyere i det fondet.

Papirene de forskjellige fondene innenfor pengemarkedsfond uten risiko eller noe risiko kan plassere i, er såpass begrenset at det er umulig for én forvalter å være noe særlig flinkere enn andre.

Et annet poeng du må ta hensyn til, er rent praktisk, størrelsen på første gangs innskudd. Mange pengemarkedsfond har et høyt beløp her.

Gruppen pengemarkedsfond med lav risiko kan du betrakte som tilsvarende alternativ til bankinnskudd. Gruppen pengemarkedsfond som tar noe kredittrisiko skal i teorien gi høyest avkastning sett over lang tid. Men forskjellene er små. Kostnadsforskjellene mellom fondene kan også ha avgjørende betydning mellom gruppene.

De beste høyrentekontoene har i de siste årene ligget over pengemarkedsfond i avkastning.

 

Les mer om pengemarkedsfond:

Guide til pengemarkedsfond

Nøkkeltall pengemarkedsfond

Krav til pengemarkedsfond

Kostnader pengemarkedsfond

Kalenderårsavkastning pengemarkedsfond

Pengemarkedsfondenes strategier

Se også:

Guide til obligasjonsfond

Kalkulatorer:

Kredittrisikokalkulator
I kalkulatoren kan du se hvor mye obligasjonskursen endrer seg med ulike rentekravendringer og forskjellige gjenværende løpetider.

Obligasjonskurskalkulator
Kalkulatoren beregner kurser på obligasjoner ut fra kupongrenten, og viser kursendringer som følge av endret rentenivå.