Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Pengemarkedsfond plasserer midlene i verdipapirer som har kort gjenværende løpetid, og som rentejusteres innen ett år.

Pengemarkedsfond er i klassen rentefond, sammen med obligasjonsfond. Siden gjenværende løpetid er så kort medfører det at kurssvingningene forårsaket av renteendringer blir svært små. Her kan du lese mer om hva fond er.

Avkastningen i pengemarkedsfondene vil være en funksjon av det korte rentenivået, fratrukket forvaltningshonoraret. Hvis de rentebærende papirene som fondet har investert i har en gjennomsnittlig effektiv rente på 1,25 prosent, vil netto avkastning bli 1,0 prosent med et forvaltningshonorar på 0,25 prosent.

Pengemarkedsfond er delt inn i fire hovedgrupper. Dette er

  • Pengemarkedsfond med lav risiko
  • Pengemarkedsfond
  • Internasjonale pengemarkedsfond
  • Andre rentefond

De to førstnevnte følger kravene Verdipapirfondenes Forening setter for å definere de som pengemarkedsfond. De som ikke følger kravene blir plassert i gruppen «Andre rentefond». Les mer om dette i «Krav til pengemarkedsfond».

Sikkerheten i pengemarkedsfond som er definert med «Lav risiko» er meget høy. Kredittrisikoen er altså svært liten. I klassen «Pengemarkedsfond» er risikoen også lav, men det kan være mulig at fondet taper noen prosent i verdi. Til gjengjeld er den forventede avkastningen noe høyere enn pengemarkedsfondene med lavest risiko.

For fond som plasserer i utenlandske rentepapirer kan det innebære valutarisiko, men dette avhenger av om fondet har valutasikret seg.

Les mer om klassifikasjon og krav til pengemarkedsfond.

Nøkkeltall og kostnader for pengemarkedsfond

Den årlige forvaltningskostnaden er lave i denne typen fond. Det er ingen kjøps- og salgskostnader.

Her finner du blant annet kostnadstall for pengemarkedsfond.

Avkastningen i pengemarkedsfond

Ønsker du å se på avkastningen har du to muligheter. Du kan se på kalenderårsavkastningen, eller du kan se på den løpende avkastningen.

Pengemarkedsfondenes investeringsstrategier

I pengemarkedsfondenes investeringsstrategier kan du lese mer om hvordan hvert enkelt fond skal investere.

Valg av pengemarkedsfond

Hovedvalgene er pengemarkedsfond med lav risiko eller pengemarkedsfond. Pengemarkedsfondene med lav risiko vil ikke gi så høy rente som de beste høyrentekontiene.

Det samme vil gjelde for pengemarkedsfondene. Hvis et slikt fond skal gi høyere avkastning enn de beste høyrentekontiene, må dette fondet ta en viss risiko.

Les mer om hvordan du velger pengemarkedsfond