Det er mange momenter som du må se på når du vurderer å investere i et eiendomsprosjekt / næringseiendom.

Leieforholdene

Hvem er leietagere, og hvor lang tid er leiekontraktene på. Statlige og kommunale leietagere med lang leieavtale er det aller beste. Se også på om det eventuelt er noen garantier ellers for leieforholdene. Hvordan er avtalene for oppjustering av leien i årene fremover utformet.

Leiepriser per kvadratmeter

Hvor høy er leien per kvadratmeter. Vær oppmerksom på at det går an å blåse opp eiendomsverdien ved å avtale en høyere leie i kontraktsperioden for derigjennom å forvare en høyere kvadratmeterpris på eiendommen. Dette får du svi for når eiendommen selges.

Kvadratmeterprisen

Kvadratmeterprisen på bygget. Her er det mulig å sammenligne noenlunde tilsvarende bygg. Tilretteleggeren bør kunne opplyse om hva andre bygg som kan sammenlignes med denne har vært omsatt for.

Tidligere omsetningspris

Du må se på hva eiendommen er omsatt for tidligere. I flere prosjekter har tilretteleggerne kjøpt eiendommen, snudd seg rundt og solgt eiendommen til andre investorer med opp til ti prosents fortjeneste. Du må alltid regne med at tilretteleggeren har kjøpt eiendommen til markedspris. Hvis det da legges på ti prosent, må du i utgangspunktet regne med 10 % lavere salgsgevinst.

Prosjektkostnader

Hvilke etableringskostnader blir belastet deg som investor. Er det ellers noen ekstra kostnader som påløper underveis utover de som har direkte med eiendommen å gjøre.

Tilstanden på bygget

Hvordan er selve bygget. Som utleier er man forpliktet til å holde bygget i tilfredsstillende stand. Her kan man få seg en overraskelse. Ekstra vedlikehold og reparasjoner kan redusere lønnsomheten kraftig.

Omsetning av andeler

Hvordan er muligheten for omsetning av andeler eller av aksjer i ettertid. Vil tilretteleggeren sørge for annenhåndsomsetning. Hva vil det i så fall koste i form av salgshonorar.

Finansiering

Hvordan er finansieringen av prosjektet. Hvor stor andel av finansieringen er flytende og hvor stor andel er med fastrente.

Oppgraderingsbehov

Sjekk oppgraderingsbehovet. Når en ny leietager skal inn må utleier legge inn en del kostnader for å gjøre lokalene tidsmessige. Hvis ikke dette blir gjort, vil dette få følger for salgsprisen.

 

Les også:

Direkteinvestering i eiendomsprosjekt / næringseiendom

Lønnsomhetsberegning av eiendomsprosjekt / næringseiendom

Boligutleie som investering

Beregning av lønnsomhet for utleieleilighet

Kalkulatorer:

Næringseiendomskalkulator
Her kan du simulere investeringer i næringseiendom. Kalkulatoren er tilpasset situasjonen der du investerer en andel i et større eiendomsprosjekt.

Utleieboligkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.