Et eksempel på hvordan lønnsomheten beregnes.

Selve regnestykket er egentlig veldig enkelt for eiendom. Vi kan ta et eksempel på et oppsett over en eiendomsinvestering.

Dette er forutsetningene vi gjør:

  • Kjøpesummen er 100 millioner kroner.
  • Bygget er finansiert med 75 prosent lånekapital og 25 prosent egenkapital.
  • Renten er i gjennomsnitt 3 prosent, og lånet er avdragsfritt.
  • Investeringshorisonten er på fem år (som er kort).
  • Bygget avskrives med 2 prosent årlig.
  • Leien justeres opp med 2,0 prosent årlig.
  • Bygget blir solgt ved utløpet av femårsperioden for 100 millioner kroner.
Post/År 0 1 2 3 4 5
Investering 100 000 000          
Leieinntekter   8 000 000 8 160 000 8 323 200 8 489 664 8 659 457
Driftsutgifter   200 000 204 000 208 080 212 242 216 486
Avskrivning   2 000 000 1 960 000 1 920 800 1 882 384 1 844 736
Rentekostnad   3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Resultat   2 800 000 2 996 000 3 194 320 3 395 038 3 598 235
Salg           100 000 000
Kontantstrøm -100 000 000 4 800 000 4 956 000 5 115 120 5 277 422 5 442 971
Skatt (22%)   616 000 659 120 702 750 746 908 791 612
Skatt salgsgevinst           2 690 218
Kontantstrøm e. skatt -100 000 000 4 184 000 4 296 880 4 412 370 4 530 514 101 961 142

Med en salgssum som er lik kjøpesummen om fem år vil avkastningen din etter skatt bli 3,9 prosent. For hver prosent eiendommen stiger i verdi hvert år vil du beholde 0,78-deler av denne prosenten.

Formuesskatten har også en innvirkning på avkastningen. Men besparelsen på formuesskatten er nå blitt såpass liten at den har veldig liten betyning for vurderingen 

 

Les også:

Direkteinvestering i eiendomsprosjekt / næringseiendom

Momenter som må vurderes ved eiendomsprosjekt / næringseiendom

Boligutleie som investering

Beregning av lønnsomhet for utleieleilighet

Kalkulator:

Næringseiendomskalkulator
Her kan du simulere investeringer i eiendomsprosjekter / næringseiendom. Kalkulatoren er tilpasset situasjonen der du investerer en andel i et større eiendomsprosjekt.