Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hedgefond er ingen ensartet plasseringsform. Denne typen fond kan variere fra det mest spekulative, til et verktøy for å sikre avkastningen.

Det spesielle med hedgefond, er at fondets utvikling er mer eller mindre uavhengig av aksjemarkedets utvikling. I perioder hvor børsene faller eller har nullvekst, vil hedgefondene kunne gjøre det bedre enn sammenlignbare aksjefond. Når børsene stiger, kan man forvente at hedgefondene gir en litt lavere avkastning enn aksjefond. Dette gjør hedgefond til et meget attraktivt supplement i en avansert finansportefølje. Men hedgefond er derimot ikke egnet for småsparere - noe som gjenspeiles i svært høye minsteinnskudd.

Forvalterne av hedgefond har svært fritt spillerom. Aksjefond må ha nesten hele kapitalen plassert i aksjer til enhver tid, men hedgefond kan derimot kjøpe og selge aksjeopsjoner, valuta, låne penger eller sitte i kontanter. Hedgefond kan også short-selge aksjer, hvilket gir positiv avkastning når aksjen faller. Friheten gir forvalteren en stor fordel vis à vis et vanlig aksjefond, både i forhold til investeringsmuligheter og risikostyring.

I tillegg kan også slike fond låne penger (gearing), slik at risikoen øker ytterligere.

Et viktig poeng med hedgefond er at det kan investere i flere forskjellige markeder som har liten samvariasjon med hverandre. Dette reduserer risikoen samlet sett for porteføljen.

Det er ikke mange hedgefond som markedsføres i Norge. De fleste er forbeholdt profesjonelle investorer, og har gjerne høye minsteinnskudd

Kostnadene i hedgefond

Det er nærmest standard for hedgefond at det er en form for fortjenestedeling. Det faste årlige forvaltningsgebyrer ligger i området 1 til 2 prosent. I tillegg kommer det en fortjenestedeling på 10 til 20 prosent. Denne blir beregnet ut fra et lavt nivå, for eksempel den korte statsobligasjonsrenten.

En del av fondene tar også kjøps- og salgskostnader.

Dette gjør at det samlede kostnadsnivået bli svært høyt for hedgefond, selv om fondet ikke gjør det med enn en sammenlignbar aksjefondsindeks.

Slik handler hedgefond

Rent praktisk benytter hedgefond seg av en rekke ulike finansielle instrumenter. Blant de forskjellige instrumentene finner vi:

  • Kjøp av aksjer
  • Short-salg av aksjer
  • Long/short: Både eier aksjer og shorter aksjer
  • Opsjoner
  • Derivater
  • Terminer
  • Utnyttelse av feilprisinger mellom to relaterte finansielle instrumenter
  • Valuta
  • Råvarer
  • Multi asset (kan investere i alt)

Hvilke teknikker de enkelte fond kan benytte seg av står i fondsbeskrivelsen. Forventet risiko er svært stor mellom de ulike fondene. Forventningene til avkastningen i et hedgefond avhenger av hvilken strategi fondet velger. Det finnes et titalls strategier fondene kan velge mellom - med store variasjoner i risiko og avkastning.

 

Se også:

Guide til aksjefond

Guide til kombinasjonsfond

Guide til obligasjonsfond

Guide til pengemarkedsfond

Kalkulatorer:

Gearingkalkulator
Kalkulatoren viser hvilken effekt låneopptak har på avkastningen på egenkapitalen din. Og hvor fort du kan miste egenkapitalen.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Hvor høy aksjeandel tåler du
Kalkulatoren hjelper deg til å bestemme hvor høy aksjeandel du tåler å ha i porteføljen din.

Eksterne sider:

Hedgenordic