Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her får du noen eksempler på hvordan du kan sette sammen din egen portefølje.

Her skal vi gi et forslag til en porteføljesammensetning der markedssynet er nøytralt, det vil si at vi regner med «normalavkastning» i perioden fremover.

Dette er en forenklet fremstilling. Her har vi tatt med de mest vanlige spare- og investeringsformene. Det finnes mange flere investeringsalternative enn dem vi tar med her.

NB: Viktig! Har du gjeld, må du anse nedbetaling av lån som en investering. Redusert gjeld, reduserer rentekostnadene, og de sparte rentekostnadene er din avkastning. Og den en risikofri! Har du gjeld, bør du heller nedbetale på den fremfor å plassere pengene i bankinnskudd eller obligasjonsfond. Du kan forvente bedre avkastning ved å nedbetale på gjelden fremfor å investere i obligasjonsfond - i alle fall når man justerer for risikoen.

Les: Bygg din egen portefølje

Til grunn legger vi disse forutsetningene:

Investeringsklasse Mer-avkastning Fall 1 år verste fall
Investeringsklasse 1 (bank, pengemarkedsfond) 0,00% 0,00%
Investeringsklasse 2 (korte obligasjoner) 1,00% 7,50%
Investeringsklasse 3 (lange obligasjoner, eiendom) 2,50% 15,00%
Investeringsklasse 4 (aksjer og aksjefond) 4,50% 50,00%

Langsiktig plassering - 20 år eller mer

Først ser vi på porteføljer som har en tidshorisont på 20 år og lengre. Hver av porteføljene oppgis med en meravkastning, og en verstefalls-avkastning. Grunnlaget for dette er hentet fra forutsetningene ovenfor.

Lav avkastning (lav risiko) Andel
Investeringsklasse 1 20%
Investeringsklasse 2 20%
Investeringsklasse 3 20%
Investeringsklasse 4 40%
Langsiktig meravkastning 2,50%
«Verste fall» på ett år -24,50%
Middels avkastning (middels risiko) Andel
Investeringsklasse 1 0%
Investeringsklasse 2 10%
Investeringsklasse 3 30%
Investeringsklasse 4 60%
Langsiktig meravkastning 3,55%
«Verste fall» på ett år -35,25%
Høy avkastning (høy risiko) Andel
Investeringsklasse 1 0%
Investeringsklasse 2 0%
Investeringsklasse 3 20%
Investeringsklasse 4 80%
Langsiktig meravkastning 4,10%
«Verste fall» på ett år -43,00%

Plassering med 5 års tidshorisont

Så ser vi på noen porteføljer der tidshorisonten er fem år:

Lav avkastning (lav risiko) Andel
Investeringsklasse 1 45%
Investeringsklasse 2 40%
Investeringsklasse 3 10%
Investeringsklasse 4 5%
Langsiktig meravkastning 0,88%
«Verste fall» på ett år -7,00%
Middels avkastning (middels risiko) Andel
Investeringsklasse 1 35%
Investeringsklasse 2 30%
Investeringsklasse 3 20%
Investeringsklasse 4 15%
Langsiktig meravkastning 1,48%
«Verste fall» på ett år -12,75%
Høy avkastning (høy risiko) Andel
Investeringsklasse 1 25%
Investeringsklasse 2 20%
Investeringsklasse 3 30%
Investeringsklasse 4 25%
Langsiktig meravkastning 2,08%
«Verste fall» på ett år -18,50%

Tidshorisontens betydning

Tabellen nedenfor viser hvordan sammensetningen endrer seg med tidshorisonten. Her har vi tatt utgangspunkt i «middels risiko».

År Kl 1 Kl 2 Kl 3 Kl 4
1 100% 0% 0% 0%
3 50% 40% 0% 10%
5 35% 30% 20% 15%
10 25% 20% 25% 30%
15 10% 10% 25% 55%
20 0% 0% 30% 70%
25 0% 0% 20% 80%

 

I tabellen under har vi satt opp hvilken meravkastning som da forventes, og hva som kan bli verstefalls-resultatet.

År Mer Verst
1 0,00% 0,0 %
3 0,85% 9,00%
5 1,48% 14,25%
10 2,18% 23,25%
15 3,20% 37,50%
20 3,55% 41,25%
25 4,10% 51,00%

 

Les også:

Bygg din egen portefølje

Dette bestemmer hvordan du skal spare

Risiko og meravkastning

Les mer om investeringsalternativene:

Guide til høyrentekonto

Guide til fastrenteinnskudd

Guide til pengemarkedsfond

Guide til obligasjonsfond

Guide til kombinasjonsfond

Guide til aksjefond

Obligasjoner og sertifikater

Guide til aksjesparekonto

Guide til fondskonto

Kalkulatorer:

Fondsporteføljekalkulator
Kalkulatoren beregner verdiutviklingen i en portefølje med forskjellige forutsetninger for avkastning på de enkelte plasseringsformene.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.

Hvor høy aksjeandel tåler du
Kalkulatoren hjelper deg til å bestemme hvor høy aksjeandel du tåler å ha i porteføljen din.