Det finnes både fordeler og ulemper med fondskonto.

Fondskonto vil få nye skatteregler fra 1.1.2019. Da blir skattesatsen mye høyere (opp fra 23 til 30,59 prosent).

Les mer om fondskonto.

Dette er de viktigste egenskapene gjeldende ut 2018:

  • Fordel 1: Lavere skatt enn direkte i aksjefond
  • Fordel 2: Skatten blir utsatt.
  • Fordel 3: Det er billigere å bytte mellom fond, men nå er det vanlig at det ikke er noe kjøpsgebyr ved plassering i et aksjefond
  • Ulempe 1: På noen fondskontoer må du betale et ekstra lag med kostnader for kontoen.
  • Ulempe 2: Du mister skjermingsfradraget, hele gevinsten er skattepliktig.
  • Ulempe 3: Det er begrensede valgmuligheter for hva du kan plassere i. Det er selskapets fondsmeny som avgjør dette.

Fordel 1: Lavere skatt

Fondskonto har lavere skatt enn aksjefond ut 2018, med 23 prosent skatt dette året.

Fra 2019 vil fondskontoer ha samme skattesats som Aksjesparekonto og aksjefond med 30,59 prosent (utover skjermingsrenten).

Fordel 2: Utsatt skatt

Du får høyere avkastning etter skatt av å utsette skatten. Grunnen til det er at du beholder det du skulle ha betalt i skatt, og får avkastning av dette beløpet. Effekten av dette vokser med tiden. Jo høyere avkastningen er, dess større effekt får utsettelsen av skatten.

Den begynner å ta av ved 6 til 7 prosent avkastning. Som du ser av tabellen under er forskjellen ganske stor fra 6,5 til 7,5 prosent. Men ved et avkastningsnivå på 3 prosent er den svært liten, selv over lang tid.

Tabellen under viser hvor mye avkastningen vokser med etter skatt, avhengig av tid og avkastningsnivå.

  Avkastning  
År 3,00% 4,00% 6,50% 7,50% 10,00%
5 0,07% 0,10% 0,19% 0,29% 0,50%
10 0,08% 0,13% 0,33% 0,43% 1,03%
15 0,11% 0,20% 0,48% 0,62% 0,62%
20 0,15% 0,26% 0,62% 0,79% 0,79%
30 0,22% 0,37% 0,83% 1,05% 1,05%

Med en 10 års varighet på investeringen og en gjennomsnittlig avkastning på 10 prosent, øker avkastningen med 1,03 prosent (0,74 prosent etter skatt). Hvis gjennomsnittsavkastningen bare blir 4 prosent, gir utsettelseseffekten deg bare 0,13 prosent økt avkastning.

Hvis du plasserer 100.000 kroner i 10 år, og får gjennomsnittlig 10 prosent avkastning vil beløpet ha vokst til 214.749 kroner med skatteutsettelse. Det er etter at skatten er betalt det tiende året. Hvis du må betale skatt av avkastningen hvert år, sitter du igjen med 200.423 kroner. Skatteutsettelsen er her verdt 14.326 kroner.

Så lenge du sitter med et aksjefond har også dette en slik utsettelseseffekt. Sitter du med det samme aksjefondet i 10 år, får dette akkurat den samme effekten. Men bytter du til at annet aksjefond, må du inntektsføre en gevinst.

Fordel 3: Det er billigere å bytte mellom fondene

Det er gratis å veksle mellom underfondene. Dette er ingen relativ fordel der det dette likevel er gratis. I de fleste tilfeller kan en kunde bytte gratis mellom fondsforvalterens aksjefond. Fordelen er altså størst der forvalteren er så grådig at han tar et kjøpsgebyr av kunden i slike tilfeller. Egentlig er det høyst tvilsomt å dette kan kalles en fordel, når det likevel burde vært en selvfølge at slike bytter er gratis.

En annen sak er at det nå er få som belaster kunden med kjøpsgebyr når du kjøpe et fond.

Ulempe 1: Du kan betale et ekstra lag med kostnader

Hos noen av tilbyderen betaler du ikke et slik ekstra lag, og er dermed ingen ulempe.

Hvis du må betale et slikt administrasjonsgebyr kommer det i tillegg til de vanlige forvaltningskostnadene til de forskjellige fondene. Det ekstra forvaltningsgebyret ligger i området 0,0 til 0,75 prosent av det du skyter inn. Dette reduserer naturlig nok din avkastning med den samme prosentsatsen.

Ulempe 2: Du mister skjermingsfradraget

Fra 2019 vil du få skjermingsfradrag på fondskontoen, og er dermed ikke en ulempe lenger.

Aksjer og aksjefond har et skjermingsfradrag på gevinsten. Det vil si at en andel av gevinsten er skattefri. Dette fradraget (skjermingsrenten) er gjennomsnittet av tre måneders statskassevekselrente (tillagt 0,5 prosentpoeng), målt etter skatt på 23 prosent (i 2018).

I 2017 var dette fradraget på bare 0,6 prosent. I 2018 vil det bli noe høyere.

Ulempe 3: Det er et begrenset investeringsutvalg

Du kan ikke investere fritt, og plukke ut det du tror er de beste aksjefondene. Du må holde deg til den menyen som forvalteren tilbyr deg. Alle tilbyderne tilbyr i større eller mindre grad fond fra andre leverandører enn dem selv. Men ingen dekker i nærheten av hele markedet.

Hva kostnaden er for dette kan ikke måles. Men jo færre anbefalte produkter forvalteren tilbyr på kontoen, jo større blir den teoretiske kostnaden med den manglende valgfriheten

 

Les også:

Les mer om fondskonto

Aksjefond

Kombinasjonsfond

Obligasjonsfond

Pengemarkedsfond

Kalkulator:

Fondskonto: Når bør du selge
Kalkulatoren gir deg svaret på om det lønner seg å selge seg ut av aksjefondene på Fondskontoen i 2018.

Fondskontokalkulator
Kalkulatoren beregner hva beløpet vokser til med ulike sammensetninger av innholdet på fondskontoen. Og hvilken meravkastning du får enn ved å investere direkte I de samme fondene.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.