Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Disse fondskontoene finnes i markedet.

Her er en oversikt over hvilke selskap som tilbyr dette produktet.  Den viser hvilket navn dette produktet har, og de årlige administrasjonsomkostningene.

Guide til fondskonto.

De årlige administrasjonsomkostningene er kostnader som utelukkende går til forvaltning av fondskontoen. Når du investerer direkte i enkeltfond, kommer fondets årlige forvaltningskostnad i tillegg. Hvis du plasserer pengene i en av spareprofilene, betaler du en egen kostnad for dette. Men da tilkommer det ikke kostnader i selve fondene som ligger under spareprofilene.

Det er fem selskaper som ikke tar noe for administrasjonen av fondskontoen. Det er da også helt avgjørende at det ikke belastes noen ekstra kostnader på kontoen for at det i det hele tatt skal være aktuelt å plassere penger på denne kontotypen.

Årlig adm Minste- Minste mnd
Selskap Produktnavn kostnad innskudd sparebeløp
DNB Investeringskonto 0,00% 10 000 500
Gjensidige Fondskonto 0,41% 300 100
Handelsbanken Fondskonto 0,00% 500 500
Nordea Fondskonto 0,30% 100 100
Nordea Fondskonto Pensjon 0,30% 100 100
Nordnet Investeringskonto Zero 0,00% 100 100
SpareBank 1 Pensjonspareskonto 0,10% 100 100
Storebrand Fondskonto 0,10% 100 100
Storebrand Ekstrapensjon 0,10% 100 100

Sbanken har et produkt som de kaller fondskonto. Men dette er ikke et produkt som går innenfor det som er en Fondskonto, og dermed har de skattereglene som gjelder for dette produktet.

Valgmulighetene for spareprodukter

Alle tilbydere av dette produktet tilbyr et eget investeringsunivers som du kan velge blant. Dette kan være enkeltfond, eller pakker med forskjellige risikoprofil.

Det optimale ville selvfølgelig vært at man kunne velge fritt blant alle fond i markedet. Men det er det ingen tilbydere som er i nærheten av. I dagens marked er det Nordnet som har det bredeste fondstilbudet inkludert aksjehandel.

Typiske spareprodukter du kan velge mellom er aksjer, aksjefond, banksparing, pengemarkedsfond, obligasjonsfond eller kombinasjonsfond.

Det varierer om du bare kan velge blant tilbyderens egne spareprodukter, eller om du også kan velge fra andre leverandører. Det er altså et begrenset investeringsunivers du kan velge mellom på en bestemt fondskonto.

Alle har flere alternative spareprofiler. I disse kan du velge fra 0-25 prosent aksjer, opp til 100 prosent aksjefond. Antall spareprofiler hos tilbyderne ligger i området tre til fem.

Her er en oversikt kostnadene ved å velge en balansert profil (50 prosent aksjer), og 100 prosent aksjer. I tillegg har vi tatt med en kolonne som viser summen av eventuell administrasjonskostnad for fondskontoen, og kostnaden for spareprofilen.

Kostnader ved 50 prosent aksjer Profilkost ink adm.kost
DNB Aktiv 50 0,95% 0,95%
DNB Spare 50 0,36% 0,36%
Gjensidige Balansert pensjonsprofil 0,89% 1,30%
Handelsbanken Aktiv 50 1,10% 1,10%
Nordea Aksjeandel 50 0,99% 1,29%
Nordea Indeksforvaltning 50 0,30% 0,60%
Nordnet One Balansert 0,45% 0,45%
SpareBank1 Alt I ett 50 N 0,80% 0,90%
Storebrand Balansert spareprofil 0,95% 1,05%
Kostnader ved 100 prosent aksjer Profilkost ink adm.kost
DNB Aktiv 100 1,20% 1,20%
Gjensidige Offensiv pensjonsprofil 0,89% 1,30%
Handelsbanken Aktiv 100 1,50% 1,50%
Nordea Aksjer Verden 1,52% 1,82%
Nordea Indeksforvaltning 100 0,30% 0,60%
Nordnet One Offensiv 0,45% 0,45%
SpareBank 1 Alt i ett 100 Nr 1,20% 1,30%
Storebrand Ekstra Offensiv 1,20% 1,30%

De klart billigste med 100 prosent aksjer er DNB Spare, Nordea Indeksforevaltning, og Nordnet.

 

Les også:

Guide til fondskonto

Guide til aksjefond

Guide til kombinasjonsfond

Guide til obligasjonsfond

Guide til pengemarkedsfond

Kalkulatorer:

Fondskontokalkulator
Kalkulatoren beregner hva beløpet vokser til med ulike sammensetninger av innholdet på fondskontoen. Og hvilken meravkastning du får enn ved å investere direkte I de samme fondene.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.