Fondskonto eller investeringskonto er et spare- og plasseringsprodukt der du selv bestemmer hvordan du skal plassere pengene ut fra en investeringsmeny.

I statsbudsjettet for 2018 har det kommet nye skatteregler for Fondskonto. Det vil være en overgangsperiode som varer ut skatteåret 2018, der dagens regler videreføres.

Fra 2019 vil gevinster skattlegges på samme måte som aksjefond, og aksjesparekonto. Skatten vil være 30,59 prosent.

Hvis forsikringselementet er tilstrekkelig stort nok (da er det definert som en kapitalforsikring) vil gevinster skattlegges med 23 prosent.

Forsikringselementet er for lite hvis det ved død utbetales et forsikringstillegg som er mindre enn 50 prosent av gjenstående sparebeholdning. Det samme gjelder når det ved død blir utbetalt et fast beløp som utgjør mindre enn 100 prosent tillegg til innbetalt sparebeløp. Grunnlaget er innbetalt beløp, påløpt avkastning tas ikke med i denne beregningen.

Dette betyr at forsikringselementet blir altfor stort til at dette vil være et aktuelt spare, eller investeringsprodukt.

I utgangspunktet er det ingen grunn til å koble pengeplassering/sparing til forsikringer. På forsikringssiden vil du kunne gå glipp av andre muligheter, som for eksempel kollektive avtaler gjennom en rekke yrkesorganisasjoner som er vesentlig rimeligere. Hvis det skulle kunne være aktuelt må det være for de som har et forsikringsbehov. Ved samtidig å legge inn et forsikringselement vil skatten på avkastningen gå ned fra 30,59 prosent til 23 prosent. Om dette er aktuelt avhenger av fondskonto-produkter som tilbys. Og det er det for tidlig å si noe om.

Hvis forsikringselementet er for lite skal dette skattemessig behandles som en avslutning av avtaleforholdet. Dette vil da kunne skje fra skatteåret 2019.

Dette er fondskonto

Fondskonto fungerer slik at du har en egen konto, der du innenfor denne kan endre på sammensetning på fondskontoen. Endringer innenfor kontoen utløser ikke skatteplikt. Det er når du selger alt, eller deler av den at gevinsten tas til beskatning (eller tap fradragsføres).

Hvilken avkastning du får på denne kontoen avhenger helt og holdent av avkastningen du får på de enkelte plasseringene på fondskontoen. Det er ingen minstegaranti på dette produktet.

Fondskonto selges under flere navn av de forskjellige selskapene som tilbyr dette. Navnet er avhengig av hvilket formål selskapet skal markedsføre. Hvis formålet er vanlig spare eller plasseringsprodukt selges det under navnene Fondskonto eller Investeringskonto. Hvis formålet er å markedsføre pensjonssparing er det litt flere navn, men det er alltid pensjon i navnet. Du kan se en oversikt over alle disse spareproduktene lenger ned.

Dette er de viktigste egenskapene

  • Du betaler ikke skatt av gevinster før du løser inn andeler - du utsetter skatten
  • Du betaler 23 prosent skatt i 2018 ved sag av andeler. Tap er fradragsberettiget. Fra 2019 blir skatt på gevinster med 30,59 prosent som med Aksjesparekonto.
  • Du kan når som helst selge hele eller deler av fondskontoen
  • Du kan velge mellom flere alternative plasseringsformer som aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond, bankinnskudd, og enkeltaksjer og andre børsnoterte papirer. Forskjellen er stor mellom de ulike fondskontoene på dette området.
  • Du kan når som helst gjøre fondsbytter, uten at dette koster noe.
  • Produktet trenger ikke koste noe ekstra. Det er flere som ikke tar et administrasjonsgebyr, men noen gjør det. De fleste tar heller ingen kjøpskostnader.
  • Du kan gjøre enkeltinnskudd, og lage spareavtaler.
  • Fondskonto teller med 90 prosent i formuesskatteberegningen (80 prosent i 2018).

Les mer om fordelene og ulempene med fondskonto her.

Disse selskapene tilbyr dette produktet

Her er en oversikt over hvilke selskap som tilbyr dette produktet.  Den viser hvilket navn dette produktet har, og de årlige administrasjonsomkostningene.

De årlige administrasjonsomkostningene er kostnader som utelukkende går til forvaltning av fondskontoen. Når du investerer direkte i enkeltfond, kommer fondets årlige forvaltningskostnad i tillegg. Hvis du plasserer pengene i en av spareprofilene, betaler du en egen kostnad for dette. Men da tilkommer det ikke kostnader i selve fondene som ligger under spareprofilene.

Det er fem selskaper som ikke tar noe for administrasjonen av fondskontoen. Det er da også helt avgjørende at det ikke belastes noen ekstra kostnader på kontoen for at det i det hele tatt skal være aktuelt å plassere penger på denne kontotypen.

    Årlig adm Kjøps-
Selskap Produktnavn kostnad kostnader
Danica Pensjon Fondskonto 0,80% 0,50%
Danica Pensjon Flexipensjon 0,60% 0,50%
Danica Pensjon Investeringskonto kr 100 0,50%
DNB Investeringskonto 0,00% 0,00%
DNB PensjonsSpar 0,00% 0,00%
Gjensidige Pensjonskonto 0,00% 0,00%
Handelsbanken Fondskonto 0,75% 0,00%
Handelsbanken Pensjonskonto 0,75% 0,00%
Nordea Fondskonto 0,30% 0,00%
Nordea Pensjonskonto 0,30% 0,00%
Nordnet Investeringskonto Zero 0,00% 0,00%
SpareBank 1 Pensjonskonto 0,00% 0,00%
Storebrand Fondskonto 0,00% 0,00%
Storebrand Ekstrapensjon 0,00% 0,00%

De fleste tilbydere tar ikke noen kjøpskostnader, unntatt Danica Pensjon og Nordea med 0,5 prosent.

Av tilbyderne er det Nordnet som tilbyr det bredeste fondstilbudet. Også DNB har et bredt utvalg av fond. Begge disse inkluderer også aksjehandel på kontoen. Dette er svært praktisk ved at du ikke trenger å lage et eget aksjeregnskap i forbindelse med selvangivelsen. Ingen av disse tar et eget administrasjonsgebyr på kontoen. 

Valgmulighetene for spareprodukter

Alle tilbydere av dette produktet tilbyr et eget investeringsunivers som du kan velge blant. Dette kan være enkeltfond, eller pakker med forskjellige risikoprofil.

Det optimale ville selvfølgelig vært at man kunne velge fritt blant alle fond i markedet. Men det er det ingen tilbydere som er i nærheten av. I dagens marked er det Nordnet som har det bredeste fondstilbudet inkludert aksjehandel.

Typiske spareprodukter du kan velge mellom er aksjer, aksjefond, banksparing, pengemarkedsfond, obligasjonsfond eller kombinasjonsfond.

Det varierer om du bare kan velge blant tilbyderens egne spareprodukter, eller om du også kan velge fra andre leverandører. Det er altså et begrenset investeringsunivers du kan velge mellom på en bestemt fondskonto.

Alle har flere alternative spareprofiler. I disse kan du velge fra 0-25 prosent aksjer, opp til 100 prosent aksjefond. Antall spareprofiler hos tilbyderne ligger i området tre til fem.

Her er en oversikt kostnadene ved å velge en balansert profil (50 prosent aksjer), og 100 prosent aksjer. I tillegg har vi tatt med en kolonne som viser summen av eventuell administrasjonskostnad for fondskontoen, og kostnaden for spareprofilen.

Kostnader ved 50 prosent aksjer Profilkost ink adm.kost
Danica Valg Moderat (50%) 1,02% 1,82%
DNB Aktiv 50 1,20% 1,20%
Gjensidige 0,89% 0,89%
Handelsbanken TA 50 0,84% 1,59%
Nordea Aktiva 50 0,99% 1,29%
Nordnet Balansert 0,61% 0,61%
SpareBank1 Moderat: 1,30% 1,30%
Storebrand Balansert spareprofil 1,10% 1,10%
Kostnader ved 100 prosent aksjer Profilkost ink adm.kost
Danica 100 % aksjer 1,32% 2,12%
DNB Aktiv 100 1,40% 1,40%
Gjensidige 0,89% 0,89%
Handelsbanken TA 100 1,20% 1,95%
Nordea Aktiva 100 1,59% 1,89%
Nordnet Aggressiv 0,95% 0,95%
SpareBank 1 100 % aksjer 2,00% 2,00%
Storebrand Offensiv spareprofil 1,25% 1,25%

De klart billigste med 100 prosent aksjer er Nordnet og Gjensidige med 0,95 prosent og 0,89 prosent i samlet kostnad. Danica er dyrest med 2,12 prosent, foran SpareBank 1 med 2,00 prosent.

Teknisk sett er dette et forsikringsprodukt

Dette er reglene til og med 2018: For at produktet skal komme inn under de spesielle skattereglene må det være et forsikringselement i dette. Dette elementet er svært lite. De fleste gir 101 prosent tilbakebetaling av sparesaldo ved dødsfall, noen gir 105 prosent. Forsikringspremien du betaler for dette er svært liten, slik at den kan vi se bort fra i vurderingen av produktet.

Siden det er et forsikringsprodukt kan du bestemme hvem som skal få pengene utbetalt (begunstige). Du kan dermed omgå den vanlige arverekkefølgen. Men dette gjelder selvsagt for en ytterst liten andel. De fleste ønsker å følge den normale arverekkefølgen.

 

Les også:

Fordeler og ulemper med fondskonto

Aksjesparekonto

Aksjefond

Kombinasjonsfond

Obligasjonsfond

Pengemarkedsfond

Kalkulatorer:

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

Aksjesparekonto-kalkulator
Beregner skatten du får ved uttak av kontoen.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.