Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Sjekk hva aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, og pegemarkedfond har gitt av avkastning i forskjellige tidsperioder.

Det finnes en rekke forskjellige nettsteder som presenterer avkastningstall for fond. Felles for dem ar at de stammer fra samme kilde. Det er derfor presentasjonen av den som er forskjellig.

De mest aktuelle nettstedene å sjekke avkastningstall på er Finansportalen, Oslo Børs, og Morningstar. I oversikten nedenfor har vi brukt tallene fra Fondsportalen.

Vær oppmerksom på at datoen for avkastningen kan variere. Dette kan ha betydning spesielt når du ser på korte tidsperioder. Årsaken til at datoene ikke er like, er ulik rapportering.

Det er også viktig at fondene blir sammenlignet i samme valuta. Hvis avkastningstall med ulike valuta blandes sammen er de ikke sammenlignbare. Dette gelder spesielt på fond i utlandet, der basisvalutaen ofte er i euro eller dollar.

Her finner du avkastningstall for fondene

I tabellen nedenfor kan du klikke på tre forskjellige avkastningsperioder. Her har vi tatt med alle undergrupper av aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond.

Hvis fondet ikke har vært i virksomhet så lenge som avkastningsperioden krever, vil feltet være blankt. I sorteringssammenheng vil dette feltet bli behandlet som null. Alle avkastningstall er i norske kroner.

Aksjefond I år Siste 3 år Siste 5 år
Norske fond I år Siste 3 år Siste 5 år
Norske/Internasjonale I år Siste 3 år Siste 5 år
Nordiske fond I år Siste 3 år Siste 5 år
Globale fond I år Siste 3 år Siste 5 år
Andre regionale fond I år Siste 3 år Siste 5 år
Asiatiske fond, eks Japan I år Siste 3 år Siste 5 år
Europeiske fond I år Siste 3 år Siste 5 år
Europeiske fond SMB I år Siste 3 år Siste 5 år
Indiske fond I år Siste 3 år Siste 5 år
Japanske fond I år Siste 3 år Siste 5 år
Kinesiske fond I år Siste 3 år Siste 5 år
Latinamerikanske fond I år Siste 3 år Siste 5 år
Nordamerikanske fond I år Siste 3 år Siste 5 år
Nye markeder I år Siste 3 år Siste 5 år
Svenske fond I år Siste 3 år Siste 5 år
Øst-Europeiske fond I år Siste 3 år Siste 5 år
Bransjefond eiendom I år Siste 3 år Siste 5 år
Bransjefond finans I år Siste 3 år Siste 5 år
Bransjefond helse I år Siste 3 år Siste 5 år
Bransjefond teknologi I år Siste 3 år Siste 5 år
Bransjefond, andre I år Siste 3 år Siste 5 år
Kombinasjonsfond
Livssyklusfond I år Siste 3 år Siste 5 år
Norske kombinasjonsfond I år Siste 3 år Siste 5 år
Internasjonale kombinasjonsfond defensiv I år Siste 3 år Siste 5 år
Internasjonale kombinasjonsfond balansert I år Siste 3 år Siste 5 år
Internasjonale kombinasjonsfond offensiv I år Siste 3 år Siste 5 år
Obligasjonsfond
Obligasjonsfond 0-2 I år Siste 3 år Siste 5 år
Obligasjonsfond 2-4 I år Siste 3 år Siste 5 år
Obligasjonsfond over 4 I år Siste 3 år Siste 5 år
Internasjonale obligasjonsfond I år Siste 3 år Siste 5 år
Pengemarkedsfond
Pengemarkedsfond med lav risiko I år Siste 3 år Siste 5 år
Pengemarkedsfond I år Siste 3 år Siste 5 år
Andre rentefond I år Siste 3 år Siste 5 år

 

Kalenderårsavkastningen
Her finner du kalenderårsavkastningen i de ulike fondene, og lister over fondene som har gjort det best og dårligst i de enkelte årene.

Kalenderårsavkastning Globale aksjefond

Kalenderårsavkastning Nordiske aksjefond

Kalenderårsavkastning Norske aksjefond

Kalenderårsavkastning Andre aksjefond

Kalanderårsavkastning Kombinasjonsfond

Kalenderårsavkastning Obligasjonsfond

Kalenderårsavkastning Pengemarkedsfond