Les «alt» om fond».

Et fond kan sammenlignes med et andelslag. En gruppe går sammen om å investere penger i for eksempel aksjer eller obligasjoner. Hver enkelt eier et visst antall fondsandeler. Den daglige forvaltningen tar profesjonelle fondsforvaltere seg av. Fondsforvaltere lever først og fremst av et årlig forvaltningshonorar.

For folk flest er det mye enklere å plassere penger i aksjer og obligasjoner via et fond enn å gjøre det selv. Selv om minsteinnskuddene varierer, er det alltid mange fond hvor dette er svært lavt. Alle som sparer har dermed muligheten til å delta i verdipapirmarkedet.

Avkastningen får andelshaverne i form av utbetalt utbytte, samt verdiendring (forhåpentligvis positiv) på fondsandelene. Verdien på fondsandelene endrer seg i takt med verdiendringer i fondets innhold av aksjer og/ eller obligasjoner. Unntatt fra dette er de fleste pengemarkedsfondene der all avkastning kommer som utbetalt utbytte og verdien av andelene holdes fast.

Les mer om fond

Her finner du mer stoff om fond:

Om fond:

Lov om verdipapirfond

Bransjestandarder i fond

Skatteregler i fond

Fordelene ved fond

Praktiske opplysninger om fond

Kostnader i fond

Aksjefond:

Om aksjefond

Indeksfond

Indeksfond eller aktivt aksjefond?

Slik kjøper du aksjefond

Aksjefond med suksesshonorar

Krav til aksjefond

Aksjefondenes inndeling

Forvaltningsstil i aksjefondene

Måltall for aksjefond

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond

Sammensetning av en aksjefondsportefølje

Kombinasjonsfond:

Om kombinasjonsfond

Krav til kombinasjonsfond

Obligasjonsfond:

Om obligasjonsfond

Valg av obligasjonsfond

Krav til obligasjonsfond

Pengemarkedsfond:

Om pengemarkedsfond

Valg av pengemarkedsfond

Krav til pengemarkedsfond

Kalkulatorer:

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

Fondsporteføljekalkulator
Kalkulatoren beregner verdiutviklingen i en portefølje med forskjellige forutsetninger for avkastning på de enkelte plasseringsformene.

Hvor høy aksjeandel tåler du
Kalkulatoren hjelper deg til å bestemme hvor høy aksjeandel du tåler å ha i porteføljen din.

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.

Markedsoversikter fond

Markedsoversikter fond
Fond:
Ferdige spareprofiler i fond
Spareavtaler i aksjefond
Spareavtaler i kombinasjonsfond
Spareavtaler i rentefond
Fondsavkastning (løpende)
Fondsforvalterovesikt
Aksjefond:
Aksjefond
Indeksfond
Markedsoversikt aksjesparekonto
Nøkkeltall norske aksjefond
Nøkkeltall nordiske aksjefond
Nøkkeltall globale aksjefond
Nøkkeltall bransjefond
Nøkkeltall aksjefond nye markeder
Nøkkeltall regionale aksjefond
Aksjefond med suksesshonorar
Kostnader norske aksjefond
Kostnader nordiske aksjefond
Kostnader globale aksjefond
Kostnader aksjefond nye markeder
Kalenderårsavkastning norske aksjefond
Kalenderårsavkastning nordiske aksjefond
Kalenderårsavkastning globale aksjefond
Kalenderårsavkastning andre aksjefond
Strategier norske aksjefond
Strategier nordiske aksjefond
Strategier globale aksjefond
Strategier aksjefond nye markeder
Kombinasjonsfond:
Nøkkeltall kombinasjonsfond
Kalenderårsavkastning kombinasjonsfond
Strategier kombinasjonsfond
Obligasjonsfond:
Kostnadene i obligasjonsfond
Nøkkeltall obligasjonsfond
Internasjonale obligasjonsfond
High Yield obligasjonsfond
Kalenderårsavkastning i obligasjonsfond
Strategier obligasjonsfond
Pengemarkedsfond:
Nøkkeltall pengemarkedsfond
Kostnader pengemarkedsfond
Kalenderårsavkastning pengemarkedsfond
Strategier pengemarkedsfond