Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Med fastrenteinnskudd binder du pengene i en bestemt periode, mot å få en fast rente i hele denne perioden.

Fastrenteinnskuddenes varighet varierer mellom 3 måneder og 5 år. Hvordan rentetilbudet ser ut avhenger av hvilke markedsforventninger det er. Forventer markedet at renten skal opp, kan banken gi en høyere rente enn den kan på flytende innskudd.

Minsteinnskuddet på et fastrenteinnskudd varierer fra 1 krone til 500.000 kroner.

Tar du ut pengene før rentebindingstiden utgår, blir du normalt straffet med en form for uttaksgebyr.

Den gjeldende renten på nye fastrenteinnskudd kan endre seg raskt. Renteoversikten vil derfor stadig endre seg i takt med andre markedsrenter.

Fordeler og ulemper

Fordelen er at du har sikret renten. Går renten ned vil du være sikret denne renten i hele bindingsperioden. Ulempen er at du risikerer å gå glipp av en renteoppgang.

Hvis du i stedet setter pengene i et obligasjonsfond, vil avkastningen normalt øke ved et fall i renten, siden obligasjonskursen da stiger.

Slik vurderer du tilbudet

Når du skal vurdere om et fastrentetilbud er godt, må du se på hvilke renteforventninger markedet har.

I en periode hvor markedet forventer en renteøkning, vil et fastrenteinnskudd ha en høyere rente enn et med flytende rente. Et tilbud om en flytende sats på 2 prosent kan være bedre enn et fastrenteinnskudd med ett års binding på 2,5 prosent.

Hvis markedet forventer at den gjennomsnittlig rentenivå vil være 0,75 prosentpoeng høyere (i gjennomsnitt) i løpet av det nærmeste året, vil kontoen med 2 prosent flytende være bedre enn fastrenten på 2,5 prosent.

Markedsoversikter fastrente

Her kan du se hvilke renter du kan få på ulike bindingstider.

Fastrenteinnskudd
Oversikten viser fastrenteinnskudd med rentebinding fra ett år og oppover.

Fastrenteinnskudd - Finansportalen
Denne oversikten viser alle fastrenteinnskudd som er registrert på Finansportalen.

 

Se også:

Bankinnskudd

Guide til høyrentekonto

Sikring av bankinnskudd

Markedsoversikter flytende renter

Finne beste høyrentekonto
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.

Høyrentekommentar
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i høyrenteoversiktene.

Høyrenteoversikt - topplisten
Viser de fem beste bankene på seks ulike beløp.

Høyrentekonto- uten bruksbegrensninger
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentekontoer der det er fritt antall uttak per år.

Høyrentekonto - med bruksbegrensninger
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentekontoer der det er visse bruksbegrensninger. For eksempel et visst antall gebyrfrie uttak.

Høyrentekonto med krav om månedlig sparing
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentekontoer der det det er et krav om en viss månedlig sparing.