Verdt å vite om plassering i eiendomsprosjekt / næringseiendom.

Et alternativ du har i eiendomsmarkedet er å investere i en liten del i et stort prosjekt, såkalt eiendomssyndikering.

Et næringsbygg kan fort koste flere hundre millioner kroner, men dette kan stykkes opp og selges i andeler. Dette gjør det mulig for mange flere å være med.

Rent praktisk organiseres dette gjennom utlegging av kommandittselskapsandeler eller via et aksjeselskap. Men det er likevel ikke så små andeler du må investere. Det er vanskelig å komme under 100.000 kroner per prosjekt. Med en finansieringsgrad på 75 prosent gir dette en deltagelse på 400.000 kroner i næringseiendom.

En fordel med denne typen prosjekter er at dette er en passiv plassering. Du trenger ikke selv å gjøre noe med en slik eiendomsinvestering. En annen fordel er at man kan spre seg på flere eiendommer slik at risikoen blir mindre.

Yield

Et viktig parameter er byggets yield. Dette er leieinntektene delt på kjøpsprisen på bygget. I de senere årene har yielden gått nedover i takt med at rentenivået også har gått nedover.

Har bygget en verdi på 50 millioner og leieinntektene er på 2,5 millioner, blir yielden 5 prosent.

For å investere bør du har en forventet avkastning som ligger på samme nivå som i aksjemarkedet. Kanskje 6-8 prosent. Relativt sett små endringer i forutsetningene kan gjøre store utslag i egenkapitalavkastningen. Rent matematisk er det også slik at jo lavere egenkapitalandel prosjektet har, jo mer varierer avkastingen.

Markedet for boligeiendom og næringseiendom svinger ikke i takt. Samvariasjonen er heller ikke stor med aksjemarkedet. I en større portefølje vil derfor næringseiendom passe godt inn.

Momenter som må vurderes ved eiendomsprosjekt / næringseiendom

Det er mange momenter som du må se på når du vurderer å investere i næringseiendom. Blant dem er leieforholdene, leiepriser per kvadratmeter, tidligere omsetningspriser, prosjektkostnader osv.

Les mer om momenter som må vurderes ved eiendomsprosjekter / næringseiendom-

Lønnsomhetsberegning av eiendomsprosjekt / næringseiendom

Et eksempel på hvordan lønnsomheten beregnes i et eiendomsprosjekt /næringseiendom.

Lønnsomhetsberegning av næringseiendom

 

Se også:

Boligutleie som investering

Beregning av lønnsomhet for utleieleilighet

Kalkulatorer:

Næringseiendomskalkulator
Her kan du simulere investeringer i eiendomsprosjekt / næringseiendom. Kalkulatoren er tilpasset situasjonen der du investerer en andel i et større eiendomsprosjekt.

Utleieboligkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.