Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Med en BSU-konto kan du spare 27.500 kroner per år, med et skattefradrag på 20 prosent av beløpet. Dette skattefradraget går ned til 10 prosent i 2023.

Har du muligheten, bør du benytte Boligsparing for Ungdom (BSU). Kravene er at du er under 34 år, og at du bruker pengene i forbindelse med boligkjøp.

Det er ikke er krav om at det skal være et førstegangskjøp. Du kan også bruke midlene på konto til å nedbetale boliggjeld. Vel å merke hvis gjelden ble tatt opp etter at du opprettet en BSU-konto.

I 2023 settes skattefradraget ned fra 20 prosent til 10 prosent. Skattefradraget blir dermed maksimalt 2.750 kroner.

Ikke lenger BSU for boligeiere

Fra 2021 får ikke lenger de som eier bolig fradrag for BSU. Du får altså ikke lenger skattefradrag for dette ved å fortsette sparingen i BSU etter at du har kjøpt bolig. 

Reglene for BSU

Innenfor BSU-ordningen kan du nå spare 27.500 kroner i året. Maksimalt samlet beløp er 300.000 kroner. For å komme opp i denne totalsummen må du spare maksimalt beløp i 11 år.

Du må være under 34 år i spareåret for å kunne spare i BSU.

Du er fri til å spare fra null til 27.500 kroner etter som det passer. Du får fra 2023 trukket 10 prosent direkte i fra på skatten. Totalt kan du derfor oppnå 30.000 kroner i skattefradrag, og maksimalt 2.750 kroner på ett år.

For at du skal få BSU-fradraget må pengene stå på konto ut året. Tar du ut pengene samme år som de blir satt inn, har du ikke rett til fradraget det året. Men det teller da heller ikke i totalkvoten. 

Etter at du har tatt ut penger fra BSU-kontoen kan du ikke spare noe mer. Tar du for eksempel ut pengene til et boligkjøp er de altså stopp for sparingen i BSU.

Ektefeller må opprette hver sin kontrakt, intet beløp kan overføres.

Du er ikke nødt til å spare hvert år. Hvis beløpet ikke brukes til bolig (eller dekning av krav ved konkurs) må tidligere gitte skattefradrag tilbakebetales. Men som nevnt er det ikke noe krav at beløpet må brukes før du er 34 år.

Du må betale nok skatt

Hvis du skal spare full kvote på 27.500 kroner får du et fradrag på 5.500 kroner. Det betyr at du må ha en inntekt som gir deg minst 5.500 kroner i skatt. Dette får du ved 86.650 kroner i 2022 (da betaler du 5.500 kroner i skatt).

Hvis fradraget på BSU er høyere enn det du betaler i skatt, mister du resten av fradraget.

I 2023 må du ha en inntekt på nesten 80.700 kroner for å få en skatt på 2.750 kroner.

Lønnsomheten av BSU

Med både skattefradrag og BSU, blir avkastningen etter skatt høy. Hvor høy avhenger blant annet av hvilken tidshorisont du ser på. For eksempel blir lønnsomheten av et BSU-innskudd du gjør på slutten av året, og kan bruke det rett over årsskiftet svært høy.

Selv om skattefradraget er redusert fra 20 til 10 prosent er likevel lønnsomheten svært god.

Hvilken avkastning du får på BSU-pengene kan du regne med Lønnsomhetskalkulator for BSU.

BSU og boliglån for unge

Mange banker har gunstige boliglån for unge (førstehjemslån). Det ville vært naturlig å knytte valget av bsu-konto sammen med bankens tilbud på boliglån for unge. Den banken som tilbyr den beste pakken velger du. Problemet med dette er at sparingen i BSU ofte vil skje lang tid før du skal ta opp et boliglån for unge. Vilkårene på dette lånet kan dermed være noe helt annet enn den gangen du valgte.

Et annet poeng er at mange banker ikke krever noe BSU-sparing på forhånd for at du skal få lånet.

Boliglån for unge - renteoversikt
Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge (førstehjemslån), og som har registrert disse lånene på Finansportalen.

Låneretten

Det heter seg at det er knyttet en lånerett til kontoen. Men det er ikke slik at du får lån uten videre. Du må likevel innfri de vanlige lånekravene for å være kredittverdig. Det kan hende du er avhengig av en «snill» bank, hvis du vet egenkapitalen er for liten når du skal kjøpe en leilighet. Da kan det være smartere å holde på den forbindelsen du har, enn å jage den beste renten.

BSU viktig for egenkapital til bolig

Nå som det er nødvendig med egenkapital på 15 prosent ved boligkjøp, er sparing blitt enda viktigere. Skal du for eksempel kjøpe en bolig til 2 millioner kroner, må du ha en egenkapital på 300.000 kroner. Med BSU kan du dekke hele dette beløpet.

Med 11 års sparing med full kvote, vil du ha nesten 400.000 kroner på konto. 300.000 kroner fra selve sparingen, og 45.000 kroner i renter (5 prosent i rente på BSU-konto, skatt på 22 prosent av rentene er da ikke trukket fra).

Hvor mye du trenger å spare kan du se av disse to kalkulatorene:

Sparing til egenkapital ved boligkjøp beregner hvor mye du må spare for å nå en gitt egenkapitalprosent til boligkjøp.

Dette må du spare for å kjøpe bolig beregner hvor dyr bolig du kan kjøpe ut fra sparebeløpet du setter inn.

Dette kan du bruke BSU-innskuddet til

Innestående på BSU-konto må brukes til kjøp av ny bolig. Det samme gjelder for rentene.

Innestående kan brukes til å betale renter og avdrag på boliglånet. For eksempel kan du spare opp til full kvote, og deretter bruke dette beløpet til nedbetaling av boliglånet. Et annet alternativ er å ta ut BSU-pengene over flere år ved at du bruker de til å betale rentene på boliglånet.

Det er også åpnet for at BSU-midlene kan brukes til påkostning og vedlikehold av bolig.

Ny bolig regnes som bolig kjøpt etter at BSU-kontrakten ble satt i gang.

Dette anses ikke som brudd på kontrakten:

  • Uttak av årets innbetalte beløp senest 31.12. Har du satt inn 27.500 kroner i år, kan du også ta dem ut igjen hvis du ombestemmer deg.
  • Uttak av renter som er påløpt året etter fylte 33 år.
  • Hvis gjenlevende ektefelle overtar kontrakten.
  • Ved overdragelse av hele sparebeløpet til ektefelle ved separasjon eller skilsmisse.

Bytte av BSU-bank

Du kan bytte bank uten at du bryter kontrakten.

Det er den banken du flytter pengene til som må ordne overføringen. Sender du selv over pengene, bryter du kontrakten.

Når du bytter bank, må du fylle ut et skjema i den nye banken for å overføre pengene.

Her får du høyest rente på BSU

Renten på BSU er mye høyere enn det du kan få på andre innskuddskonto som høyrentekonto. I mange av bankene er renten på BSU høyere enn den er på boliglån. Etter at du er fylt 34 år vil renten bli satt kraftig ned.

På smartepenger.no kan du sjekke renten på BSU på to steder:

BSU - Renteoversikt
Her får du en oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

BSU - renteoversikt fra Finansportalen
BSU-renter for alle banker som har registrert dette på Finansportalen.

Smarte Penger anbefaler BSU - konto

Smarte Penger vurderer hele tiden hvilke BSU-kontoer som har de høyeste rentene i markedet, og oppdaterer vurderingene når det skjer renteendringer.

Smarte Penger tester: Dette er de beste BSU-kontoene nå