Noen spareprodukter blir ikke beskattet før de selges eller realiseres.

Bankinnskudd er et eksempel der beskatningen skjer årlig. Aksjefond er et eksempel på et produkt som ikke blir beskattet før andelene selges. Beskatningen blir derfor utsatt. Det hjelper ikke om du investerer i et nytt aksjefond, du må likevel skatte av gevinsten (eller fradragsføre tapet).

Aksjesparekonto er nå det som kan brukes til å utsette skatt på aksjer og aksjefond.

Derfor tjener du på utsatt beskatning

Du tjener på utsatt beskatning fordi du får avkastning på de skattepengene du skulle betalt. Det er også slik at betydningen av dette er større jo høyere rentenivået er i dag.

I tabellen under har vi satt opp effekten av utsatt skatt med forskjellig tidshorisont og avkastning. For eksempel på 20 års sikt vil utsatt skatt bety en økning i avkastningen på 1,15 prosent etter skatt, med en gjennomsnittlig avkastning på 10 prosent i utgangspunktet. Denne økningen etter skatt betyr en økning på 1,51 prosent før skatt.

På 10 års sikt er utsettelseseffekten liten. Med 5 prosent avkastning, blir økningen bare 0,18 prosent (0,24 prosent før skatt).

År   Avkastning
  3,0% 5,0 % 7,5 % 10,0 %
5 0,03% 0,09% 0,19% 0,32%
10 0,07% 0,18% 0,39% 0,66%
15 0,10% 0,27% 0,57% 0,93%
20 0,14% 0,35% 0,72% 1,15%
25 0,17% 0,42% 0,84% 1,32%
30 0,20% 0,49% 0,95% 1,46%

Det er benyttet en skattesats på 24 prosent i utregningen. Jo lavere skattenivået er , dess lavere blir utsettelseseffekten.

 

Se også:

Aksjesparekonto

Risiko og meravkastning

Risiko og meravkastning på sparealternativene

Kalkulatorer:

Aksjesparekonto - lønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Aksjesparekonto- skatt ved uttak
Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.

Aksjefondssparekalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

IPS-kalkulator
Kalkulatoren beregner om det er lønnsomt å spare i egen pensjonsforsikring.