Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Den renten du får i bankene med de beste høyrentetilbudene kan betraktes som den risikofrie renten.

Bankinnskudd i norske banker har en garanti via bankenes sikringsfond på to millioner kroner. Beløpet gjelder for hvert kundeforhold per bank, ikke per konto. Har du fire millioner fordelt på to banker blir alt dekket. Fire millioner fordelt på to konti i samme bank har en dekning på to millioner samlet. Garantien gjelder både for privatpersoner.

Banker som er en filial av utenlandske banker har en klart lavere garanti. Utenlandske banker kan bli filialmedlem av sikringsfondet. Da har disse bankene (norske filialen) den samme sikringen som andre norske banker.

Banker hjemmehørende i EØS-området skal ha en garanti på 100.000 euro.

Les  mer: Sikring av bankinnskudd

Hovedtyper av bankinnskudd

Bankinnskudd utover vanlig brukskonto / lønnskonto kan deles inn i tre hovedtyper:

Skattemessig er det enkelt. Alle renteinntekter beskattes med 22 prosent. Hele innskuddet teller med i formuesskatten.

 

Se også:

Smarte Penger tester: Dette er de beste høyrentekontoene nå.

Smarte Penger tester: Dette er de beste BSU-kontoene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste brukskontoene / lønnskontoene

Markedsoversikter:

Finn beste høyrentekonto
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.

Høyrentekommentar
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i høyrenteoversiktene.

Høyrenteoversikt - topplisten
Viser de fem beste bankene på seks ulike beløp.

Fastrenteinnskudd - renteoversikt
Oversikten viser fastrenteinnskudd med rentebinding fra ett år og oppover.

Renteoversikt BSU
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.