Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Den renten du får i bankene med de beste høyrentetilbudene kan betraktes som den risikofrie renten.

Bankinnskudd i norske banker har en statlig garanti via bankenes sikringsfond på to millioner kroner. Beløpet gjelder for hvert kundeforhold per bank, ikke per konto. Har du fire millioner fordelt på to banker blir alt dekket. Fire millioner fordelt på to konti i samme bank har en dekning på to millioner samlet. Garantien gjelder både for privatpersoner som juridiske personer.

Banker som er en filial av utenlandske banker har en klart lavere garanti. Utenlandske banker kan bli filialmedlem av sikringsfondet. Da har disse bankene (norske filialen) den samme sikringen som andre norske banker.

Banker hjemmehørende i EØS-området skal ha en garanti på 100.000 euro.

Les  mer: Sikring av bankinnskudd

Hovedtyper av bankinnskudd

Bankinnskudd utover vanlig brukskonto / lønnskonto kan deles inn i tre hovedtyper:

Skattemessig er det enkelt. Alle renteinntekter beskattes med 22 prosent. Hele innskuddet teller med i formuesskatten.

 

Markedsoversikter:

Finn beste høyrentekonto
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.

Høyrentekommentar
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i høyrenteoversiktene.

Høyrenteoversikt - topplisten
Viser de fem beste bankene på seks ulike beløp.

Høyrentekonto- uten bruksbegrensninger
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentekontoer der det er fritt antall uttak per år.

Høyrentekonto - med bruksbegrensninger
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentekontoer der det er visse bruksbegrensninger. For eksempel et visst antall gebyrfrie uttak.

Høyrentekonto med krav om månedlig sparing
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentekontoer der det det er et krav om en viss månedlig sparing.

Fastrenteinnskudd
Oversikten viser fastrenteinnskudd med rentebinding fra ett år og oppover.

Fastrenteinnskudd - Finansportalen
Denne oversikten viser alle fastrenteinnskudd som er registrert på Finansportalen.

Renteoversikt BSU
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

BSU - renteoversikt fra Finansportalen
BSU-renter for alle banker som har registrert dette på Finansportalen.