Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Aksjefond kan deles inn etter flere kriterier.

Inndeling av fondene kan skje etter flere inndelingskriterier. Blant disse har vi:

 • Region- og bransjeinndeling av fondene
 • Forvaltningsstilen til fondet
 • Aksjetype som fondet plasser i

Smarte Penger har selv delt inn norske aksjefond, nordiske aksjefond, og globale aksjefond inn i aktive og passive fond (ink indeksfond). Les mer om forvaltningsstil i aksjefond.

Aksjefondene er i listene delt inn bare i to typer. Dette er norske aksjefond, og Norske/Internasjonale. Denne inndelingen går bare etter andelen utenlandsaksjer i porteføljen. For å gjøre sammenligningen av fondene bedre har vi lagt til en egen kolonne for maksimale utenlandsandeler. Mange fond har lov til å ha en viss andel utenlandsaksjer, slik at dette skillet er helt flytende. SMB-fondene må også skilles ut.

I tillegg må det som nevnt skilles mellom aktive fond og passive fond.

Region- og bransjeinndeling

Det er bransje- og regioninndeling som er den vanlige inndelingen. Det er dette du ser i fondsoversiktene.

 • Norsk: Fond som i hovedsak plasserer i bredden av det norske markedet.
 • Norsk/internasjonalt: Fond som både plasserer i Norge og i resten av verden De internasjonale aksjene spres gjerne globalt. Dette er også et fond du kan kopiere ved å kombinere et innenlandsk fond med et globalt.
 • Svensk fond: Fond som plasserer i det svenske aksjemarkedet
 • Nordisk fond: Regionalt fond som plasserer i Norge, Sverige, Finland og Danmark.
 • Europeisk fond: Regionalt type fond som plasserer i Europa. Mesteparten av midlene plasseres i EU-land.
 • Europeisk fond - SMB: Regionalt type fond som plasserer i «mindre» bedrifter i Europa. Mesteparten av midlene plasseres i EU-land.
 • Nord-amerikansk fond: Regionalt fond som plasserer i Nord-Amerika. USA er det store markedet i verden. En liten andel av plasseringene kan gå til Canada.
 • Nord-amerikansk fond - SMB: Regionalt fond som plasserer i «mindre» bedrifter i Nord-Amerika. USA er det store markedet i verden. En liten andel av plasseringene kan gå til Canada.
 • Asia-fond: Regionalt fond som plasserer i Asia, med de største investeringene i Sørøst-Asia. Noen kan også plassere i Australia. Normalt plasserer ikke disse fondene i Japan, men det finnes unntak.
 • Japan-fond: Regionalt fond som plasserer i Japan.
 • Kina-fond: Regionalt fond som plasserer i Kina.
 • Latinamerikanske fond: Regionalt fond som plasserer i land i Latin-Amerika.
 • Globalt fond: Utenlandsfond som plasserer over hele verden. Mange av denne typen fond følger en verdensindeks. Risikoen for denne gruppen regner vi som lavest av alle.
 • Bransjefond: Fond som plasserer i spesielle bransjer. Risikoen på denne typen fond kan være høy, avhengig av hvilken bransje det er. Eksempler på bransjer er helse og teknologi. Som oftest er dette fond som investerer internasjonalt, det er bare noen få norske bransjefond.
 • Nye markeder: Fond som plasserer i såkalte «emerging markets». Dette er markeder som blir ansett som kommende markeder, som for eksempel. Øst-Europa eller mange land i Asia.
 • Andre regionale fond: Fond som plasserer i enkelte land eller mindre regioner. Dette kan være fond som utelukkende plasserer for eksempel i Storbritannia, Frankrike eller Tyskland eller regioner som Middelhavsområdet og Sentral-Europa.

Norske fond

I den offisielle fondsklassifiseringen blir alle norske fond plassert i samme klasse. Men det er selvfølgelig stor forskjell på dem. Fondene kan deles inn i underklasser:

Breddefondene kan deles inn i to, der forskjellen ikke er stor. Den ene typen plasserer bare i de mest omsatte aksjene. Det vil stort sett si de mest solide selskapene på Oslo Børs. Den andre varianten plasserer i alle typer aksjer på Oslo Børs, men mesteparten vil være plassert i de mest omsatte. Fondene vil ofte overvekte enkelte bransjer som de mener vil få en bedre kursutvikling enn totalindeksen. På den måten skal fondet gjøre det bedre enn markedet.

Vekstfondene plasserer en større andel (i varierende grad) i mindre og mellomstore bedrifter. Eksempler på dette er SMB-fond.

Indeksfondene er konstruert for å følge hovedindeksen eller OBX-indeksen (de 25 mest omsatte aksjene) på Oslo Børs. Dette er fond som passer meget bra når du kun er ute etter aksjemarkedets gjennomsnittlige avkastning. Jobben til denne typen fond er ikke å slå indeksen, men tvert i mot å følge den tettest mulig. Fondene er også velegnet i kombinasjon med plasseringer i enkeltaksjer. Det viktigste utvalgskriteriet når det gjelder slike fond er kostnader. Siden fondene skal ligne hverandre, blir førstevalget fondet som gir deg indeksen billigst mulig.

Delindeksfondene er som navnet sier konstruert for å følge eller plassere innen visse delindekser, for eksempel industri- eller shippingindeksen.

Etter aksjetype i fondet

Her skilles det mellom to typer stilarter:

 • Verdiorienterte fond
 • Vekstorienterte fond

De verdiorienterte satser på de mer veletablerte aksjene med en rimelig jevn inntjening. De vekstorienterte går mot aksjer som er priset mer ut fra fremtidig inntjening. Risikoen i denne typen fond vil være større.

Grensen mellom disse to fondstypene er flytende. Svært mange fond vil plassere i begge typer fond. Men av fondets forvaltningsstrategi vil det i noen tilfeller fremkomme at de enten vil satse på verdiorienterte aksjer eller vekstorienterte.

Mange aksjefond plasserer i små og mellomstore bedrifter. Hva som er smått og mellomstort kommer an på hvilket land vi snakker om. Et SMB-fond i Norge investerer i aksjer som er vesentlig mindre i gjennomsnitt enn i USA. SMB-fond vil i praksis ofte være innenfor vekstorienterte fond.

Sjekk innholdet i fondet

Den raskeste måten å se mer på innholdet i flere fond er å gjøre et fondssøk i Morningstar. Etter å ha klikket på et fond, klikker du på «Innhold» i venstremenyen. Her er innholdet i fondet presentert på ut fra flere aspekter.  Søk opp fondene her.

 

Les mer om aksjefond:

Guide til aksjefond

Guide til indeksfond

Guide til kostnadene i aksjefond og andre fond

Krav til aksjefond

Forvaltningsstil i aksjefond

Indeksfond eller aktivt aksjefond?

Måltall for fond

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond

Bruk denne metoden når du velger aksjefond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefond for fremvoksende markeder

Markedsoversikter:

Nøkkeltall norske aksjefond

Nøkkeltall nordiske aksjefond

Nøkkeltall globale aksjefond

Nøkkeltall aksjefond fremvoksende markeder

Nøkkeltall andre regionale aksjefond

Nøkkeltall bransjefond