Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Disse BSU-kontoene hadde den høyeste gjennomsnittlige renten i 2022.

Det har vært mange renteendringer i løpet av 2022, den siste kom rett før årsskiftet. Her har vi beregnet den gjennomsnittlig effektive renten for de forskjellige BSU-kontoene gjennom 2022.

Når gjennomsnittet for 2022 skal beregnes, må de forskjellige rentesatsene regnes inn med det antall dager denne renten varer. Da får vi et vektet snitt for året. En renteøkning som for eksempel trådde i kraft den 20.desember, vil bare telle med 11/365-del.

Dagens renter ligger godt over hva de gjennomsnittlige rentene var i 2022. Rentebunnen var i september 2021, i 2022 har renten steget hele året. Fra september 2021 har Norges Bank satt opp Styringsrenten 8 ganger (fra null til 2,75 prosent).

Vi har beregnet gjennomsnittet for de BSU-kontoene med de høyeste rentene. I tillegg er det tatt med alle de større bankene.

De beste BSU-kontoene i 2022

Den høyeste renten gjennom 2022 hadde LO Favør-avtalen med SpareBank 1 Ringerike (har avtale med alle SpareBank 1-banker).

Dernest følger Trøgstad Sparebank med en snittrente på 3,87 prosent.

Bank Rente
LO Favør SpareBank 1 Ringerike Hadeland 3,95%
Trøgstad Sparebank 3,87%
Drangedal Sparebank 3,82%
LO Favør SpareBank 1 SMN 3,81%
Skue Sparebank 3,80%
Aurskog Sparebank 3,76%
LO Favør SpareBank 1 Østlandet 3,76%
Askim & Spydeberg Sparebank 3,75%
Orkla Sparebank 3,72%
Tolga og Os Sparebank 3,71%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 3,70%
Berg Sparebank 3,69%
Eidsberg Sparebank 3,69%
Marker Sparebank 3,69%
Sparebanken Narvik 3,69%
LO Favør SpareBank 1 Lom & Skjåk 3,69%
Oppdalsbanken 3,68%
Grong Sparebank 3,65%
Stadsbygd Sparebank 3,64%
Strømmen Sparebank 3,63%
LO Favør SpareBank 1 Helgeland 3,61%
Tinn Sparebank 3,60%
Valle Sparebank 3,60%
Melhus Sparebank 3,58%
LO Favør SpareBank 1 SR-Bank 3,58%
DNB 3,57%
SpareBank 1 SMN 3,56%
Agder Sparebank 3,54%
SpareBank 1 Østlandet 3,51%
Hemne Sparebank 3,51%
Romerike Sparebank 3,48%
SpareBank 1 Lom og Skjåk 3,44%
SpareBank 1 Sørøst-Norge 3,40%
SpareBank 1 Helgeland 3,39%
Handelsbanken 3,38%
Danske Bank 3,35%
Sandnes Sparebank 3,34%
SpareBank 1 SR-Bank 3,31%
SpareBank 1 Nordmøre 3,30%
Nordea 3,27%
Fana Sparebank 3,24%
Sparebanken Møre 3,24%
KLP Banken - medlem 3,21%
SpareBank 1 Nord-Norge 3,15%
Sparebanken Vest 3,14%
Sparebanken Sør 3,13%
Storebrand Bank 3,13%
OBOS-banken 3,11%
SpareBank 1 Østfold Akershus 3,10%
BN Bank 3,08%
Sparebanken Øst 3,04%
Sbanken 2,95%
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,81%

Kilde for gjennomsnittsrentene er Finansportalen. 

De 20 BSU-kontoene med høyest rente nå

I dag er det Trøgstad Sparebank som har den høyeste renten med 5,25 prosent. To andre Østfold-banker følger etter med 5,15 prosent.

Bank Rente Marked
Trøgstad Sparebank 5,25% Region
Askim & Spydeberg Sparebank 5,15% Region
Eidsberg Sparebank 5,15% Region
LO Favør SpareBank 1 Ringerike Hadeland 5,10% Landet
Romerike Sparebank 5,10% Landet
Tolga og Os Sparebank 5,10% Landet
LO Favør SpareBank 1 Lom og Skjåk 5,05% Landet
LO Favør SpareBank 1 Østlandet 5,05% Landet
Berg Sparebank 5,00% Region
Nordea 5,00% Landet
LO Favør SpareBank 1 SMN 5,00% Landet
Agder Sparebank 4,95% Region
DNB 4,95% Landet
Marker Sparebank 4,95% Region
Strømmen Sparebank 4,90% Region
LO Favør SpareBank 1 Helgeland 4,90% Landet
Nidaros Sparebank 4,85% Region
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4,85% Region

 

Se også:

Dette er BSU-kontoene med de høyeste rentene gjennom 2023

De beste høyrentekontoene gjennom 2023

De beste høyrentekontoene gjennom 2022

De 10 beste høyrentekontoene gjennom 2021

Av 125 banker hadde disse den laveste boligrenten i 2023

De billigste boliglånene gjennom 2022

De 10 billigste boliglånene gjennom 2021

Guide til BSU

Smarte Penger tester: Dette er de beste BSU-kontoene nå

Markedsoversikter:

Finn beste høyrentekonto
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste rangert etter renten på det beløpet du legger inn.

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

Fastrenteinnskudd - renteoversikt
Oversikten viser fastrenteinnskudd med rentebinding fra ett år og oppover.