Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

For å bli godkjent som et svanemerket fond krever det at fondet skal bruke kapitalen og eierskapet til å påvirke selskapene som fondet investerer i til å utvikle seg i en mer bærekraftig retning.

 Dette kjennetegner et svanemerket fond:

 • Fondet kan ikke investere i visse bransjer og selskaper som er spesielt problematiske.
 • Fondet skal gjøre en skikkelig bærekraftsanalyse av mulige plasseringer og prioritere de beste selskapene.
 • Fondet skal fortelle om hvilke aksjer og obligasjoner m.m. som finnes i fondet, og hvert år rapportere hva fondet har gjort når det gjelder bærekraft.
 • Svanemerket stimulerer fondet til aktivt eierskap og jobber med å påvirke selskapene i porteføljen.

For at fondet skal kunne bli godkjent, må det inneholde selskap som aktivt arbeider med bærekraft. For et svanemerket fond innebærer dette at:

 • 90 prosent av fondets direkte innehav skal ha gjennomgått en Environmental Social Governance-analyse (ESG-analyse).
 • Minst 50 prosent av fondets innehav skal være investeringer i selskaper som har fått en høy score på ESG.
 • Investeringer i grønne bransjer premieres, for eksempel fornybar energi, vannrensing etc.

Dette skal et svanemerket fond unngå å investere i:

 • Fossil energi
 • Våpen
 • Tobakk
 • Selskaper som bryter med regler om menneskerettigheter, miljøregelverk, korrupsjon
 • Statsobligasjoner fra land som er underlagt sanksjoner fra EU eller FN
 • Statsobligasjoner fra land som regnes som korrupte

Fond som er svanemerket

Dete er fondene som har fått svanemerket.

Fond
AZ Fund 1 - AZ Bond, Sustainable Hybrid
CARN Long Short
Didner & Gerge Global
Handelsbanken Bærekraftig energi
Handelsbanken Europa Småbolag
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar
KLP Framtid Mer Samfunnsansvar
KLP Kort Horisont Mer Samfunnsansvar
KLP Lang Horisont Mer Samfunnsansvar
KLP Nåtid Mer Samfunnsansvar
KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar
KLP Obligasjon Mer Samfunnsansvar
KLP Framtid
KLP Nåtid
KLP Lang horisont
KLP Kort horisont
Pareto Global Corporate Bond
SB1F Aksjer (Sparebank1, pensjonsprofil)
SB1F Forsiktig (Sparebank1, pensjonsprofil)
SB1F Moderat (Sparebank1, pensjonsprofil)
SB1F Offensiv (Sparebank1, pensjonsprofil)
SB1F Renter (pensjonsprofil)
SEB Sustainability Fund Sweden
Tundra Sustainability Frontier Fund
Xact Norden
Xact Sverige

 

Se også:

Aksjefond som kan defineres som miljøfond

Guide til ansvarlige investeringer i aksjefond

Guide til aksjefond

Eksterne sider:

Om svanemerkede fond