Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Smarte Pengers anbefalinger for hvilke aksjesparekontoer du bør velge.

Denne testen er i økonomiverktøyet Smarte Penger Pluss
Smarte Penger Pluss er et omfattende økonomiverktøy som gir deg en rekke råd, vurderinger og verktøy. Disse vil hjelpe deg til å gjøre alle de smarte valgene i privatøkonomien. Alle Smarte Pengers råd er fullstendig uavhengige. Pluss vil være åpen en stund fremover, slik at du får sett hva innholdet består av. Det ligger allerede mye ute i Pluss. Det vil også stadig bli lagt til nye råd og vurderinger, samtidig som de eksisterende blir oppdatert.

Det er tre ting som er avgjørende for valg av aksjesparekonto:

  • Størrelsen på plattformavgift/formidlingsprovisjon
  • Hvor stor bredde er det i fondsmenyen, spesielt med tanke på indeksfond, globale fond, og norske fond.
  • Hvor gode er fondene som det kan velges blant (blant aktive fond og indeksfond)

Kostnadene for å ha selve aksjesparekonto er ikke viktig i valget. Av den enkle grunn at det ikke er noen som tar betalt for selve aksjesparekontoen.

Du kan lese mer om aksjesparekonto her: Guide til aksjesparekonto

Anbefalte aksjesparekontoer

Dette er de fem aksjesparekontoene som er de aktuelle (i alfabetisk rekkefølge).

  • DNB. Har et svært stort utvalg av fond. Har noen av de de anbefalte aksjefondene (indeksfond).
  • KLP: Har mange anbefalte indeksfond. Tilbyr ikke fond fra andre enn seg selv. Det er svært aktuelt å bruke KLP til alle indeksfondene, siden de har med anbefalinger på alle grupper. KLP kan da kombineres med andre aksjesparekontoer.
  • Kron: Har et svært stort utvalg av fond. Har lav plattformavgift.
  • Nordnet: Har et svært stort utvalg av fond.  Det er et høyere årlig forvaltningshonorar på indeksfond enn det er å kjøpe dem direkte.
  • Sbanken: Har et svært stort utvalg av fond. På en god del av fondene er det årlige forvaltningshonoraret lavere i Sbanken. Indeksfond har omtrent den samme prisen.

Dette er plattformavgiftene for de fire som har et stort fondsutvalg på aktive aksjefond, og indeksfond:

Bank Aktive Indeks 50/50
DNB 0,30% 0,30% 0,30%
Kron 0,25% 0,10% 0,18%
Nordnet 0,29% 0,19% 0,24%
Sbanken 0,30% 0,06% 0,18%

Utvalget til de fem, unntatt KLP er meget stort så det er det så godt som likt. Det er kostnadene som skiller litt mellom dem.

Det er Sbanken som har lavest plattformavgift på indeksfond med 0,06 prosent, som er 0,04 til 0,24 prosentpoeng lavere enn de andre. Men KLP er altså aller billigst på egne indeksfond. Kron har lavest kostnad på aktive fond med 0,25 prosent, som er 0,04 til 0,05 prosentpoeng lavere enn de andre. 

Med en 50/50 blanding mellom aktive fond og indeksfond ligger Kron og Sbanken lavest med 0,18 prosent.

Du kan se en oversikt over de anbefalte aksjefondene. Der ser du også hvilke kostnader de fire aktørene tar for de enkelte fondene.

Du kan også se en stor oversikt over alle aksjefondene som viser hva de fire tar i årlig forvaltningsavgift her: Her kjøper du aksjefondene billigere

Fondskonto

Fondskonto er et spareprodukt som ligner på aksjesparekonto. På dette produktet kan du også ha rentebærende papirer innenfor kontoen.

Guide til fondskonto.

Smarte Penger tester: Dette er de beste fondskontoene

 

Andre anbefalinger på spareprodukter:

Smarte Penger tester: Dette er de beste høyrentekontoene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste BSU-kontoene nå

Valg av fastrenteinnskudd

Smarte Penger tester: Dette er de beste brukskontoene / lønnskontoene

 Smarte Penger tester: Dette er de beste IPS-kontoene

Smarte Penger tester: Dette er de beste leverandørene av Egen Pensjonskonto