Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Indeksfondenes jobb er å følge indeksen tettest mulig. I denne oversikten ser du hvordan de forskjellige indeksfondene har lyktes med det.

Tabellen viser hvor mye indeksfondet har avveket fra indeksen det skal følge. Minustall betyr at fondet har gjort det dårligere enn indeksen.

Hvis fondet har gjort det helt likt som børsen, skal fondet ha et minustall som tilsvarer den årlige forvaltningskostnaden i fondet.

For eksempel gjorde DNB Norge Indeks det 0,01 prosent dårligere enn indeksen i 2020. I 2019 ble resultatet 0,19 prosentpoeng dårligere enn indeksen. Kostnaden er 0,20 prosent, slikt sett gjorde de det 0,19 prosent bedre enn fondet skulle i 2020. Det vil uansett være litt tilfeldige variasjoner rundt dette nivået.

Den største bommen hadde Alfred Berg Classic i 2019 med et avvik på 2,47 prosent fra indeksen.

Tabellen viser avkastning i forhold til indeks de siste 4 årene. Helt til høyre ser du den årlige forvaltningskostnaden.

Norge 2023 2022 2021 2020 2019 Kost
Alfred Berg Indeks Classic -0,35 -0,06 -0,12 -0,17 -0,38 0,19
Danske Invest Norway Restricted, klasse NOK 0,11 -2,05 -1,17 -0,25 -0,23 0,23
DNB Norge Indeks -0,22 -0,18 -0,23 -0,01 -0,19 0,20
Handelsbanken Norge Indeks -0,06 0,31 0,38 -0,09 -0,27 0,30
KLP AksjeNorge Indeks P -0,24 0,00 -0,17 -0,02 -0,11 0,18
Nordnet Indeksfond Norge 0,03 0,03 -0,29 0,10 -0,10 0,30
Storebrand Indeks - Norge -0,21 -0,15 -0,20 0,14 -0,10 0,20
Nordiske Fond            
Alfred Berg Nordic Index C (NOK) -0,38         0,19
DNB Barnefond A 1,05 -1,64 -0,73 0,74 -1,55 0,40
DNB Norden Indeks A 0,12 -0,31 0,23 -0,37 0,13 0,20
Handelsbanken Norden Index Criteria -0,43 0,07 -0,33 -0,55 -0,37 0,40
KLP AksjeNorden Indeks 0,44 -0,51 -0,03 -1,35 -0,06 0,20
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar P -2,95 -2,57 0,13 0,23   0,18
Storebrand Indeks - Norden A -0,37 -0,65 -0,15     0,20
Globale Fond            
DNB Global Indeks 0,19 -0,49 0,04 0,71 -0,10 0,30
Handelsbanken Global Index Criteria -0,11 0,02 -0,64 -0,40 -0,17 0,40
KLP AksjeGlobal IndeksP 0,43 -0,69 -0,35 1,42 -0,02 0,30
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P -2,18 -1,76 0,88 4,79 1,86 0,18
KLP AksjeGlob Small Cap Indeks P -0,01 -0,36 0,05 -0,49 -0,45 0,35
KLP AksjeVerden Indeks 0,18 -0,69 -0,63 1,25 -0,10 0,30
Kron Indeks Global   -0,10       0,15
Storebrand Global Indeks A 0,40 -0,46 0,68 1,00 -0,40 0,20
Storebrand Indeks - Alle Markeder 0,77 -0,25 0,53 1,02 -0,47 0,30
Nye markeder            
DNB Global Emerging Markets Indeks A -0,86 -0,83 -2,51 -1,39 -0,82 0,34
Handelsbanken Emerging Markets Index (A1 NOK) -0,69 -0,74 -1,08 -0,67 -1,47 0,60
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks P -0,85 0,19 -1,28 0,59 0,36 0,30
Storebrand Indeks - Nye Markeder 2,79 0,84 -0,97 -0,46 -0,12 0,40
Europa            
Danske Invest Europe Restricted, klasse NOK 1,75 -0,75 -0,24 1,51 -0,44 0,30
DNB Europa Indeks A 0,37 -1,10 0,25 0,84 -0,12 0,20
Handelsbanken Europa Index Criteria 0,06 0,00 0,04 -0,21 0,08 0,20
KLP AksjeEuropa Indeks P 0,68 -1,34 0,27 0,30 0,15 0,20
Asia            
Danske Invest Japan Restricted, klasse NOK -0,51 -0,54 -0,15 -0,43 -0,19 0,30
KLP AksjeAsia Indeks P -1,65 -1,83 -0,59 0,08 -0,52 0,20
USA            
DNB USA Indeks A 0,53 -0,55 0,06 0,61 0,05 0,20
Danske Invest USA Restricted, klasse NOK 0,00 -0,35 0,14 0,11 -0,35 0,30
Handelsbanken USA Index Criteria 0,02 -0,01 -0,09 -0,16 0,05 0,20
KLP AksjeUSA Indeks P 0,37 -0,34 -0,69 1,71 0,05 0,20

Avvik i forhold til indeks og kostnadsnivå

Oppgaven til et indeksfond er å gjøre det likt med indeksen. Hvis fondet gjør det skal fondet gjøre det litt dårligere enn indeksen tilsvarende det årlige forvaltningshonoraret. 

I oversikten under er det beregnet hvor stort avvik fondet har i den siste fireårs-perioden. Dette er det absolutte avviket, der det ikke spiller noen rolle om avviket er positivt eller negativt. Grunnlaget for beregningen er avviket fra kostnaden, altså at et fond med 0,2 prosent i årlige kostnader skal gjøre det 0,2 prosent dårligere enn indeksen.

Det er fond med minst 5 års historikk som dette er beregnet for.

  • Det største avviket for norske fond har Danske Invest Norway Restricted Classic med et totalt avvik på - 0,49 prosentpoeng.
  • For nordiske fond er det KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar P som har det største avviket med minus 1,11 prosentpoeng.
  • For globale fond er det KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P som har det største avviket med pluss 0,90 prosentpoeng.
  • På fremvoksende markeder har DNB Global Emerging Markets Indeks det største avvikwt med minus 0,94 prosentpoeng.
Norge Kost Totalt avvik 5 siste år  
Alfred Berg Indeks Classic 0,19 -0,03  
Danske Invest Norway Restricted, klasse NOK 0,23 -0,49  
DNB Norge Indeks 0,20 0,03  
Handelsbanken Norge Indeks 0,30 0,35  
KLP AksjeNorge Indeks P 0,18 0,07  
Nordnet Indeksfond Norge 0,30 0,25  
Storebrand Indeks - Norge 0,20 0,10  
Nordiske fond      
Alfred Berg Nordic Index C (NOK) 0,19    
DNB Barnefond A 0,40 -0,03  
DNB Norden Indeks A 0,20 0,16  
Handelsbanken Norden Index Criteria 0,40 0,08  
KLP AksjeNorden Indeks 0,20 -0,10  
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar P 0,18 -1,11  
Storebrand Indeks - Norden A 0,20 -0,19  
Globale Fond      
DNB Global Indeks 0,30 0,37  
Handelsbanken Global Index Criteria 0,40 0,14  
KLP AksjeGlobal IndeksP 0,30 0,46  
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P 0,18 0,90  
KLP AksjeGlob Small Cap Indeks P 0,35 0,10  
KLP AksjeVerden Indeks 0,30 0,30  
Kron Indeks Global 0,15    
Storebrand Global Indeks A 0,20 0,44  
Storebrand Indeks - Alle Markeder 0,30 0,62  
Nye markeder      
DNB Global Emerging Markets Indeks A 0,34 -0,94  
Handelsbanken Emerging Markets Index (A1 NOK) 0,60 -0,33  
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks P 0,30 0,10  
Storebrand Indeks - Nye Markeder 0,40 0,82  
Europa      
Danske Invest Europe Restricted, klasse NOK 0,30 0,67  
DNB Europa Indeks A 0,20 0,25  
Handelsbanken Europa Index Criteria 0,20 0,19  
KLP AksjeEuropa Indeks P 0,20 0,21  
Asia      
Danske Invest Japan Restricted, klasse NOK 0,30 -0,06  
KLP AksjeAsia Indeks P 0,20 -0,70  
USA      
DNB USA Indeks A 0,20 0,34  
Danske Invest USA Restricted, klasse NOK 0,30 0,21  
Handelsbanken USA Index Criteria 0,20 0,16  
KLP AksjeUSA Indeks P 0,20 0,42  

 

Se også:

Guide til indeksfond

Guide til aksjefond

Guide til kostnadene i aksjefond og andre fond

Slik kjøper du aksjefond

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefond for fremvoksende markeder

Kalkulatorer:

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Aksjesparekonto - lønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Aksjesparekonto - skatt ved uttak
Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.