Indeksfondenes jobb er å følge indeksen tettest mulig. I denne oversikten ser du hvordan de forskjellige indeksfondene har lyktes med det.

Tabellen viser hvor mye indeksfondet har avveket fra indeksen det skal følge. Minustall betyr at fondet har gjort det dårligere enn indeksen.

Hvis fondet har gjort det helt likt som børsen skal fondet ha et minustall som tilsvarer kostnaden i fondet.

For eksempel gjorde det øverste fondet Alfred Berg Classic det 0,04 prosenpoeng bedre enn indeksen i 2018. I 2017 ble resulttatet 0,28 prosentpoeng dårligere enn indeksen. Kostnaden er 0,19 prosent, slikt sett gjorde de det 0,09 prosent dårligere enn de skulle. Men de tre foregående årene gjorde de det bedre. Det vil uansett være litt tilfeldige variasjoner rundt dette nivået.

Tabellen viser avkastning i forhold til indeks de siste 4 årene. Helt til høyre ser du den årlige forvaltningskostnaden.

Indeksfondene

Fond
Norge 2018 2017 2016 2015 Kost
Alfred Berg Indeks Classic 0,04 -0,28 -0,15 0,12 0,19
Alfred Berg Indeks Institusjon 0,23 -0,07 -0,02 0,24 0,08
DNB Norge Indeks -0,20 -0,31 -0,35 -0,42 0,30
KLP AksjeNorge Indeks II -0,11 -0,14 -0,18 -0,34 0,20
Nordnet Superfond Norge 0,00 -0,13 -0,26 0,08 0,00
Pluss Indeks -0,70 -0,90 -1,18 -0,58 0,70
Storebrand Indeks - Norge 0,08 -0,02 0,06 -0,24 0,20
Nordiske fond
KLP AksjeNorden Indeks 0,01 -0,59 -0,40 -0,52 0,20
Globale Fond
DNB Global Indeks 0,06 -0,86 -0,39 -0,40 0,30
KLP AksjeGlob Small Cap Indeks II -0,24 0,35
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 0,38 -0,08 -0,25 -0,23 0,30
KLP AksjeGlobal Indeks V -0,16 -0,19 0,20
KLP AksjeVerden Indeks -0,25 -0,20 -0,35 -0,32 0,30
Nordea Global Index Fund 0,10 -0,03 -0,48 0,40
Storebrand Global Indeks B 0,29 -0,42 0,01 -0,38 0,10
Storebrand Indeks - Alle Markeder 0,80 -1,30 -1,30 -1,50 0,30
Nye markeder
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II -0,19 -0,66 -0,72 -0,20 0,30
Storebrand Indeks - Nye Markeder 0,8 -1,30 -1,30 -1,45 0,40
Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index -1,05 -1,06 -0,60 0,60
Europa
Handelsbanken Europafond Index -0,10 -0,34 -0,28 0,20
KLP AksjeEuropa Indeks III 0,26 0,26 -0,52 0,00 0,20
KLP AksjeEuropa Indeks IV 0,54 -0,50 -0,83 0,23
Asia
KLP AksjeAsia Indeks III 0,48 -0,82 0,20
KLP AksjeAsia Indeks IV -0,43 -0,71 0,23
USA
Handelsbanken USA Index -0,13 -0,30 0,26 0,20
KLP AksjeUSA Indeks III -0,06 -0,13 0,20
KLP AksjeUSA Indeks IV 0,91 -0,22 0,23
SEB U.S. Index Fund C -0,50 -2,69 0,26 0,40
Danmark
Nordnet Superfonden Danmark -0,50 0,00 -0,10 0,00 0,00
Sverige
Nordnet Superfonden Sverige 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00
Finland
Nordnet Superfondet Finland 0,00 0,00 -0,10 0,00 0,00

 

Se også:

Indeksfond

Guide til aksjefond

Slik kjøper du aksjefond

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond

Kalkulatorer:

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Aksjesparekonto - lønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Aksjesparekonto - skatt ved uttak
Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.