Skattefradrag er økt fra 500.000 kroner til 1 million kroner hvis du investerer i gründervirksomhet.

Du kan trekke fra en aksjeinvestering i oppstartsselskaper. Fradraget trekkes fra i den alminnelige inntekten. Det gir en fradragseffekt på 22 prosent i 2021. Maksimal fradragseffekt er 220.000 kroner.

Fradraget gis til personlige skatteytere. Det kan også gjøres indirekte gjennom et holding-selskap.

Hvis investoren bryter noe av reglene under vil han miste retten til fradraget. Tidligere ligning vil da bli rettet.

Dette er de viktigste reglene for investorene

 • Maksimalt fradrag er 1.000.000 kroner.
 • Minimum investering er 30.000 kroner.
 • Må beholde aksjene i tre år (ut året pluss tre år).
 • Må ikke være aksjonær.
 • Må ikke være ansatt. Men i en midlertidig ordning for 2020 og 2021 vil ansatte kunne investere.
 • Må ikke bli ansatt i løpet av eiertiden på 3 år.

Dette er de viktigste reglene for selskapet

 • Selskapet må være et aksjeselskap.
 • Selskapet kan være maksimalt 6 år gammelt.
 • Maksimalt beløp som kan mottas er 5 millioner kroner per år.
 • Må ha et årlig lønnsgrunnlag på minst 400.000 kroner.
 • Må ha færre en 25 ansatte (i årsverk).
 • Driftsinntekten må være mindre enn 40 millioner kroner.
 • En balansesum på mindre enn 40 millioner kroner.
 • Må i hovedsak drive virksomhet som ikke er passiv kapitalforvaltning.
 • Det er ikke lov å utdele utbytte til investor med skattefradrag. Dette gjelder også aksjonærlån, og kapitalnedsetting med utbetaling til aksjonærer.
 • Selskapet kan ikke være i store økonomiske problemer.

Det er selskapets ansvar å melde inn opplysninger, og kontrollere at vilkårene er oppfylt. For at investor skal få fradrag må selskapet innrapportere til skattemyndighetene at aksjeinnskuddet gir rett til fradrag for investoren.

Det er et vilkår at fradrag bare gis i sammenheng med en økning i aksjekapitalen, der selskapet har tatt sikte på å hente inn kapital gjennom skatteinsentivordningen. Aksjene må være utstedt enten i sammenheng med oppstart av et nytt selskap, eller en kapitaløkning ved nytegning av aksjer.

 

Se også:

Skatt på aksjer og utbytte

Guide til aksjesparekonto