Disse aksjefondene kan du velge blant hvis du vil ha brede fond som investerer i Norge eller globalt.

Disse listene er en hjelp til å sette sammen en aksjefondsportefølje

Les mer om hvordan du skal sette sammen en aksjefondsportefølje.

Du finner nemlig ikke oversikter på nett der du kan velge ut aksjefond som invester bredt. Alle fond er plassert innen samme kategori, selv om de har ulike investeringsstrategier.

Fond som har en bred investeringsstrategi, og bør utgjøre en stor del i en aksjefondsportefølje.

I listene her har vi tatt med aktive fond. Dette er fond som tar aktive posisjoner, og har en sammensetning som fraviker i stor grad fra sammenligningsindeksen. Den andre store andelen skal  tas av brede indeksfond. Disse finner du her.

Passive aksjefond (fraviker i liten grad fra indeksen) har vi ikke tatt med i noen av listene, fordi det ikke er noen grunn til å velge disse.

Norske aksjefond

Dette er de aktive norske aksjefondene. Her har vi tatt med minsteinnskuddet, årlig forvaltningsgebyr, og summen av kjøps- og salgskostnader.

Fond M.innsk. F.valt K+S
Alfred Berg Aktiv 300 1,50 0,00
Alfred Berg Gambak 25 000 2,40 0,00
Alfred Berg Norge 5 000 1,20 0,00
Danske Invest Norge I 1 000 1,75 2,30
Danske Invest Norge II 50 000 1,25 1,80
Delphi Norge 1 000 2,00 0,00
DNB Norge Selektiv 100 1,40 0,00
Eika Norge 300 2,00 2,50
Fondsfinans Spar 100 000 1,00 0,00
Forte Norge 5 000 2,00 1,50
Handelsbanken Norge 1 000 2,00 0,50
Holberg Norge 1 000 1,50 0,00
KLP AksjeNorge 3 000 0,75 0,00
Nordea Norge Verdi 100 1,50 0,55
Odin Norge C 3 000 2,00 0,00
Pareto Aksje Norge A 500 1,75 1,50
Pareto Aksje Norge B 500 2,00 1,50
Pareto Investment Fund A 2 000 1,80 1,50
Pluss Aksje 50 000 1,20 1,00
Skagen Vekst 1 000 2,15 0,00
Storebrand Optima Norge A 100 000 1,00 0,00
Storebrand Vekst 100 2,00 0,00
Storebrand Verdi 100 2,00 0,00
Swedbank Aksjer Norge Kl.I 1 000 1,75 0,20
Swedbank Generator 100 000 1,50 0,00

 

Globale aksjefond

Dette er de aktive globale aksjefondene. Her har vi tatt med minsteinnskuddet, årlig forvaltningsgebyr, og summen av kjøps- og salgskostnader.

Fond M.insk. Forvalt. K+S
Carnegie WorldWide 1 000 1,40 4,00
Carnegie Worldwide Stabile Aksjer 1 000 1,60 4,00
Danske Invest FCP Global Stockpicking Class A 1 000 1,60 4,00
Danske Invest Global StockPicking Klasse NOK 100 2,00 0,55
Delphi Global 1 000 2,00 0,00
Eika Global 300 1,50 2,50
Forte Global 5 000 2,00 1,50
Fram Global 5 000 2,00 0,00
Handelsbanken Aktiv 100 1 000 1,50 0,00
Handelsbanken Global Criteria 1 000 0,65 0,50
Handelsbanken Global Selektiv 1 000 1,85 0,50
Holberg Global A 1 000 1,50 0,00
Holberg Global B 1 000 2,00 0,00
KLP AksjeGlobal LavBeta I 3 000 0,27 0,00
KLP AksjeGlobal LavBeta II 3 000 0,30 0,00
Nordea Global Dividend Fund 100 1,50 0,50
Nordea Global Dividend Fund II 100 1,50 0,50
Nordea Global Value 100 1,50 0,50
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 100 1,50 0,55
Pareto Global A 500 1,75 4,00
Pareto Global B 500 1,60 1,50
SEB Etisk Globalfond 100 0,40 2,20
Skagen Global A 1 000 1,50 0,00
Storebrand Global Multifaktor 100 0,75 0,00
Storebrand Global Verdi 100 0,75 0,00
Swedbank Robur Globalfond 100 1,25 0,00

 

Se også:

Sammensetning av aksjefondsportefølje

Aksjefond

Indeksfond

Indeksfond eller aktivt aksjefond?

Slik kjøper du aksjefond

Forvaltningsstil i aksjefond

Måltall for fond

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond

Kalkulatorer:

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

Fondsporteføljekalkulator
Kalkulatoren beregner verdiutviklingen i en portefølje med forskjellige forutsetninger for avkastning på de enkelte plasseringsformene.

Markedsoversikt:

Spareavtaler i fond
Denne oversikten viser i hvilke, og hvor mye du kan spare i de forskjellige aksjefondene.