Du kan kjøpe samme aksjefond på flere forskjellige måter. Det kan skje direkte, via aksjesparekonto, fondskonto og IPS.

Du kan eie aksjefond på fire måter:

Skatt og gebyrer er litt forskjellige avhengig av hvordan du kjøper aksjefondet.

Aksjesparekonto

Fra 1.september 2017 har du kunnet åpne en aksjesparekonto. Til denne kontoen kan du overføre alle aksjer og aksjefond uten å utløse skatt innen 31.12.2019 (forlenget fra 31.12.2018).

Kravet er at aksjefondet alltid skal inneholde minst 80 prosent aksjer.

Du betaler ikke skatt på aksjefond som innløses når den står inne på denne kontoen. Det er først når hele eller deler av aksjesparekontoen blir innløst at du må betale skatt av gevinsten (men du kan ta ut opprinnelig sparebeløp før det utløser skatt).

Slik som reglene er nå vil det være naturlig å legge aksjefondene inn på en aksjesparekonto. Samtlige banker og fondsforvaltere har et tilbud om aksjesparekonto.

Les mer om aksjesparekonto her.

Lønnsomheten av aksjesparekonto

Fondskonto

Til og med skatteåret 2018 vil gevinster bli skattlagt som kapitalinntekter. Fra 2019 vil aksjeandelen av fondskontoen bli beskattet som aksjefond, rentepapirene som andre rentepapirer. Her kan du altså ha flere typer fond på kontoen.

Fondskonto kalles også investeringskonto, pensjonskonto eller ekstrakonto.

Fondskonto er en konto hvor du kan handle alle fondene til banken. Fordelen er at du ikke betaler skatt av gevinster før du løser inn andeler - du utsetter skatten til den dagen du selger deg ut av fondskontoen. Skatten utløses altså ikke underveis når du bytter fond.

Les mer om fondskonto.

Fordeler og ulemper ved fondskonto.

Egen spareavtale - IPS

Fra 1.november 2017 har du kunnet spare i nye IPS. Der kan du sette inn opptil 40.000 kroner per år, og dette fra på skatten. Ved utbetaling skattlegges dette ikke lenger som pensjonsinntekt, men kun som alminnelig inntekt (22 prosent skatt).

Du vil her kunne velge å spare i aksjefond innenfor denne ordningen. Hvis du først ønsker å spare til pensjonsalderen (du binder pengene) vil dette være den mest lønnsomme sparingen.

Sparing innenfor IPS går derfor foran sparing i aksjefond via Aksjesparekonto.

Hvor bør du kjøpe aksjefondet?

Velger du aksjesparekonto er valget av aksjefond begrenset av hvilke fond som er tilgjengelige på de enkelte aksjesparekontoene. Akkurat det samme gjelder når du sparer i egen pensjonssparing.

Det viktigste er at valgmulighetene inneholder disse typene aksjefond:

  • Gode aktive norske aksjefond
  • Billige norske indeksfond
  • Gode aktive globale aksjefond
  • Billige globale indeksfond

Her kan du se en oversikt over hvilke aksjefond de forskjellige leverandørene av aksjesparekonto har tilgjengelig.

Kjøper du fondene direkte, har du tre valg hvor du kan kjøpe fondet:

  • Forvalter
  • Bank
  • Fondsportal

Smarte Penger har vurdert de ulike markedsplassene for aksjefond, både på pris og brukervennlighet. Vi står igjen med følgende to dersom du planlegger å eie  aksjefond fra flere enn én forvalter:

  • Nordnet
  • Sbanken

Begrunnelse: Gjennom Nordnet (fondsportal) og Sbanken er svært mange av aksjefondene uten kjøpsgebyr, men dette er nå vanlige hvis du kjøper fondene direkte. Det viktigste argumentet er enkelthet. Ønsker du flere aksjefond, kan du samle flere av dem hos en av disse to. Du slipper å måtte logge deg på hos ulike aktører.

Se kostnadene på forskjellige aksjefondstyper:

Ferdige spareprofiler i fond

Norske fond

Nordiske fond

Globale fond

Fond som investerer i nye markeder

Les mer om aksjefond:

Aksjefond

Aksjesparekonto

Hva bør du velge, indeksfond eller aktivt aksjefond?

Oversikt over indeksfond

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond

Kalkulatorer:

Aksjesparekonto - lønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Aksjesparekonto- skatt ved uttak
Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.

Aksjefondsparing
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

Hvor høy aksjeandel tåler du
Kalkulatoren hjelper deg til å bestemme hvor høy aksjeandel du tåler å ha i porteføljen din.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.