Noen aksjefond har todelt årlig forvaltningshonorar. En fast del pluss en resultatavhengig del.

Enkelte norskregistrerte aksjefond har såkalt suksesshonorar. Når kostnadene oppgis er det uten at suksesshonoraret er tatt i betraktning. Dermed ser disse fondene billigere ut enn det de virkelig er.

Et suksesshonorar bør være slik at honoraret over tid vil være null hvis fondet gjør det likt med indeksen.

Det er også viktig at fondets måling mot benchmark er symmetrisk. Det betyr at når fondet presterer svakere enn den sammenlignbare aksjeindeksen utløser det tilsvarende fratrekk i det årlige honoraret. Presterer fondet likt med indeks over tid, blir suksesshonoraret null. Kunden betaler da bare den faste delen av honoraret.

Tre måter som honoraret blir for stort:

  • Tar et suksesshonorar når fondet gjør det bedre enn indeksen, ikke fratrekk når det gjør det dårligere
  • Suksesshonoraret kan væres større når fondet gjør det bedre enn indeksen, enn når det gjør det dårligere
  • Feil benchmark: Et grunnleggende kriterie for et ekte suksesshonorar er at fondets prestasjoner måles mot en sammenlignbar aksjeindeks (en benchmark). Suksesshonorar som utløses når avkastninger overstiger et visst nivå, er egentlig ikke et suksesshonorar. Det kan jo like gjerne være markedets generelle oppgang som da utløses suksesshonoraret.

Når et fond ikke får et fradrag når det gjør det dårligere enn indeksen, vil gjøre at fondet får suksesshonorar uten at det fortjener det. Når et fond over tid gjør det likt med indeksen vil det år for år være tilfeldige variasjoner i forhold til indeksen. Ett år kan det gjøre det 6 prosentpoeng bedre enn indeksen, det neste 6 prosentpoeng dårligere. Da vil fondet annethvert år få et suksesshonorar, uten at det trenger å gjøre det bedre enn indeksen. Jo mer et marked varierer, jo høyere vil suksesshonoraret da bli.

Noen fond kan få et noe større suksesshonorar, enn fratrekket. For eksempel at fondet kan få pluss 3 prosentpoeng, men bare et fratrekk på 2 prosentpoeng. Dette vil i snitt gi et lite tillegg på suksesshonoraret selv om fondet gjør det likt med sammenligningsindeksen

Høyvannsmerke: Aksjefond som ikke har symmetrisk struktur, bør ha et såkalt høyvannsmerke (high watermark). Dersom det ikke er tilfellet, betaler kunden suksesshonoraret flere ganger for samme oppgang. Siden aksjemarkedet svinger mye både opp og ned, utløses suksesshonoraret hver gang oppgangen er stor nok, uten hensyn til at aksjeverdiene er de samme som før. Høyvannsmerke sikrer at suksesshonoraret først kan utløses når aksjeverdiene på nytt har nådd historiske maksimumsverdi (fondets all time high). Det er bare et par fond som har høyvannsmerke.

Fondene med suksesshonorar

Her er fondene inndelt i aksjefond som ikke får et tillegg i det årlige forvaltningshonoraret, og de som gjør det. Vi har også tatt hensyn til volatiliteten i markedene. Det norske markedet vil for eksempel varierer mer enn det globale.

I tabellen under har vi satt opp hva det årlige forvaltningshonorarer er, og hva det er etter at vi har regnet ut hvor stort tillegg som fondet skal tildeles. I denne utregningen har vi forutsatt at fondet over tid gjør det likt med indeksen. Det er altså den fremtidige forventningen som avgjør tillegget.

  Årlig honorar  
Fond uten tillegg Oppgitt Beregnet Kommentar
Delphi Global 2,00% 2,00% Symmetrisk
Eika Alpha 2,50% 2,50% Tar 15 prosent, likt for pluss og minus
Pareto Nordic Alpha A 1,50% 1,50% Tar 20 prosent, likt for pluss og minus
Swedbank Aksjer Norge 1,75% 1,75% Har ikke lagt til noen kostnader pga high watermark
Swedbank Generator 1,50% 1,50% Tar 20 prosent, likt for pluss og minus
Swedbank SMB 2,00% 2,00% Tar 20 prosent, høyvannsmerke
Fond med tillegg      
Alfred Berg Gambak 1,80% 2,40% 10 % av årlig verdistigning, minimum 1,8 %, maksinmalt 5 %
DNB TMT Absolute Return 1,75% 2,50% 20 % utover referanseindeksen
Fondsfinans Energi 1,00% 1,75% 10% av kvartalsvis økning utover 10 % i året
Fondsfinans Global Helse 1,00% 2,00% 10% av kvartalsvis økning utover 2,5 %
Holberg Global 1,00% 1,50% 10% av økning utover 10 % i året
Holberg Rurik 1,00% 1,75% 10% av økning utover 10 % i året
Pareto Aksje Norge A 1,50% 1,75% Er symmetrisk, men sammenligner med STX1.
Pareto Global A 1,50% 1,75% Er symmetrisk, men sammenligner med STX1.
SEB Nordic Focus 1,75% 2,75% 20 % utover referanseindeksen
SEB Nordic Focus 1,75% 2,75% 20% over indeks
Skagen Global 1,00% 1,50% 10 % utover indeksen
Skagen Kon-Tiki 2,00% 2,50% Har høyere maksimalt gebyr enn minimum gebyr (4 % mot 1%)
Skagen m2 1,50% 1,80% Har høyere maksimalt gebyr enn minimum gebyr (3 % mot 0,75%)
Skagen Vekst 1,00% 2,15% 10 % utover 6 % avkastning

 

Les mer om aksjefond:

Aksjefond

Indeksfond

Indeksfond eller aktivt aksjefond?

Slik kjøper du aksjefond

Krav til aksjefond

Aksjefondenes inndeling

Forvaltningsstil i aksjefond

Måltall for fond

Sammensetting av aksjeportefølje

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Hvor høy aksjeandel tåler du
Kalkulatoren hjelper deg til å bestemme hvor høy aksjeandel du tåler å ha i porteføljen din.