Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

VPS er kontoen din som beviser at du er den rettmessige eier av verdipapiret.

Alle som skal kjøpe aksjer på børsen må ha en konto i Verdipapirsentralen (VPS). Alle kjøp og salg blir registrert via kontoen din i VPS. Hver gang en omsetning skjer får du tilsendt en endringsmelding på kontoen din. Etter hvert som du handler med aksjer eller andre verdipapirer vil du komme bort i begrepet kontofører. Dette er det foretaket der du har opprettet din VPS–konto. Ved eventuelle spørsmål er det hit du skal henvende deg.

VPS er registreringssystemet for verdipapirer, slik at når du kjøper en aksje har du bevis på at det er du som er den rettmessige eier, på samme måte som dine kontakter står på konto i en bank.

Alle børsnoterte aksjer må være registrert i VPS. Også obligasjoner og opsjoner er registrert her. Ved registrering av VPS–kontoen din skal du også oppgi et bankkontonummer, dette blir benyttet når utbytte eller rente blir utbetalt. Dette holder nemlig også VPS rede på.

Kjøp og salg

Etter at du har kjøpt eller solgt aksjer, utsteder VPS en kvittering kalt «Endringsmelding». Dette er kvitteringen din på at VPS har overført verdipapir til eller fra din VPS–konto.

Kontoføreren din (banken eller megleren) er ansvarlig for at verdipapirer overføres til og fra din konto i VPS. I utgangspunktet må du derfor selge verdipapirene dine der du har registrert din VPS– konto. Ønsker du å selge verdipapirene hos en annen bank eller megler, må du be den opprinnelige kontoføreren ordne følgende:

  • Frigivelse: Dette betyr at de aksjene som du ber om frigivelse for, kan selges hos den bank/megler som du har bedt om å få overført frigivelsen til.
  • Handelsfullmakt: En handelsfullmakt registreres for hele verdipapirbeholdningen på din verdipapirkonto og gjelder inntil den tilbakekalles. Tilbakekallingen er det du som må gi. Har du gitt en slik handelsfullmakt kan du handle aksjer både hos det foretaket der kontoen er registrert, samt hos det foretaket du har gitt din handelsfullmakt til.
  • Overføre beholdning: Hvis du ønsker å bytte kontofører, kan du overføre hele beholdningen av verdipapirer fra den gamle VPS– kontoen hos din gamle kontofører til en ny konto hos en ny kontofører.

Kostnader i VPS

Det er ingen grenser for hvor mange VPS–konti du har. Opprettelsen er gratis. Det er normalt ingen gebyrer for å ha en VPS–konto hvis din totale beholdning av aksjer eller andre verdipapirer er verdt mindre enn 100.000.

For verdier mellom 100.000 og 1 million er et vanlig gebyr på 400 kroner per år. For beholdninger som er verdt mer enn 1 million, vil du få regninger per påbegynt million.

Det er hos den aktøren du har VPS-kontoen som priser dette.

 

Se også:

Guide til aksjesparekonto

Guide til fondskonto

Guide til aksjefond

Kalkulatorer:

Aksjesparekonto - lønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Aksjesparekonto- skatt ved uttak
Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.