Her ser du hvilke obligasjonsfond som har de laveste kostnadene.

Oversikten viser det årlige forvaltningskostnaden i obligasjonsfondene. Det er bare noen få som tar kjøps- og salgskostnader blant obligasjonsfondene. Disse er slått sammen i kolonnen K+S. I høyre kolonnen er det beregnet hva de totale kostnadene vil være i løpet av en femårs-periode.

Det er det årlige forvaltningsgebyret som har betydning.

Guide til obligasjonsfond.

Listen er delt inn i tre hovedklasser:

  • Norske obligasjonsfond
  • Internasjonale obligasjonsfond
  • Andre rentefond

Les mer om hvordan obligasjonsfond blir klassifisert.

I  norske obligasjonsfond varierer 5 års-kostnaden fra 0,5 prosent til 2,5 prosent. I internasjonale obligasjonsfond varierer denne kostnaden fra 1 til 2,5 prosent.

På Andre rentefond varierer femårs-kostnaden i mye større grad. Her varierer den fra 1,1 til 8,6 prosent. Men fondene er også høyst ulike.

Listen er sortert alfabetisk innen hver klasse.

Fond Forv. K+S 5 år kost
Norske obligasjonsfond
Alfred Berg Obligasjon 0,60 0,00 3,00
C WorldWide Obligasjon 0,35 0,00 1,75
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon 0,43 0,30 2,45
Danske Invest Norsk Obligasjon 0,35 0,00 1,75
DNB Obligasjon 20 A 0,50 0,00 2,50
DNB Obligasjon A 0,50 0,00 2,50
Eika Obligasjon 0,20 0,40 1,40
Fondsfinans Obligasjon 0,25 0,00 1,25
Handelsbanken Obligasjon 0,45 0,00 2,25
KLP FRN 0,10 0,00 0,50
KLP Kredittobligasjon 0,10 0,00 0,50
KLP Obligasjon 1 år 0,10 0,00 0,50
KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar 0,10 0,00 0,50
KLP Obligasjon 3 år 0,10 0,00 0,50
KLP Obligasjon 5 år 0,10 0,00 0,50
KLP Statsobligasjon 0,10 0,00 0,50
Nordea Obligasjon Stars A 0,40 0,00 2,00
Odin Norsk Obligasjon C 0,50 0,00 2,50
SR-Bank Rente 0,25 0,00 1,25
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A 0,30 0,00 1,50
Storebrand Norsk Kreditt IG A 0,40 0,00 2,00
Øvrige norske obligasjonsfond
Forte Obligasjon 0,50 0,60 3,10
Internasjonale Obligasjonsfond
KLP Obligasjon Global II 0,20 0,00 1,00
KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar 0,20 0,00 1,00
Odin Europeisk Obligasjon C 0,50 0,00 2,50
ODIN Rente C 0,40 0,00 2,00
Skagen Avkastning 0,50 0,00 2,50
Storebrand Global Kreditt IG A 0,50 0,00 2,50
Andre rentefond
Alfred Berg Høyrente C-NOK 0,80 0,00 4,00
Alfred Berg Income NOK 0,80 0,00 4,00
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic 0,40 0,00 2,00
Arctic High Return Class A 0,60 0,00 3,00
Arctic Return Class R 0,20 0,00 1,00
Danske Invest Euro High Yield Obligasjon, h 1,08 0,80 6,20
Danske Invest European Bond Class A 1,10 2,00 7,50
Danske Invest Global High Yield Obligasjon NOK 1,19 1,20 7,15
Danske Invest Global Realrente Obligasjon NOK h 0,69 0,20 3,65
Danske Invest Horisont Rente 0,52 0,00 2,60
Danske Invest Horisont Rente Konservativ NOK 0,50 0,55 3,05
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon NOK h 0,89 2,00 6,45
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon NOK h 1,24 2,40 8,60
Danske Invest Sicav European Bond Class A 1,07 2,00 7,35
DNB Aktiv Rente 0,50 0,00 2,50
DNB High Yield A 0,80 0,00 4,00
Eika Kreditt 0,80 0,40 4,40
First Høyrente 0,75 0,20 3,95
First Rente 0,60 0,20 3,20
Fondsfinans Kreditt 0,35 0,00 1,75
Forte Kreditt 0,75 0,60 4,35
Holberg Kreditt 0,80 0,00 4,00
Holberg Obligasjon Norden 0,30 0,00 1,50
KLP Nåtid 0,22 0,00 1,10
Landkreditt Extra 0,75 0,00 3,75
Nordea Emerging Market Bond 1,31 0,00 6,55
Nordea International High Yield Bond 1,00 0,00 5,00
Nordea Kort Obligasjon 0,45 0,00 2,25
Nordea Plan Rente 0,60 0,00 3,00
Odin Kreditt C 0,75 0,00 3,75
Pareto Global Corporate Bond C 1,00 1,00 6,00
Pareto Nordic Corporate Bond A 1,00 1,00 6,00
SEB European High Yield Fund C H-NOK 1,15 0,00 5,75
Skagen Tellus 0,80 0,00 4,00
SPV Rente 0,50 0,10 2,60
SR-Bank Kreditt 0,55 0,00 2,75
Vibrand Kreditt 0,80 1,10 5,10

 

Les mer om obligasjonsfond:

Guide til obligasjonsfond

Nøkkeltall obligasjonsfond

Kalenderårsavkastning obligasjonsfond

Klassifikasjon av obligasjonsfond

Obligasjonsfondenes investeringsstrategier

Valg av obligasjonsfond