Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I kalkulatoren kan du se hvor mye obligasjonskursen endrer seg med ulike rentekravendringer og forskjellige gjenværende løpetider. Legg inn et minustall foran tallet «Endring av krav til rentepåslag» hvis rentekravet senkes.

Les mer om kredittrisiko.

Kredittrisikokalkulator
Rentekrav i dag  
Økt krav til risikopåslag  
Gjenværende løpetid (år)  
Kursendring med endret rentekrav  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Les mer om obligasjoner:

Typer obligasjoner

Historisk utvikling obligasjoner

Renterisiko

Kredittrisiko

Kredittrating av obligasjoner

Guide til obligasjonsfond

Guide til pengemarkedsfond