Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Mange banker lar deg spare et mikrobeløp eller lite beløp, hver gang du betaler med kort. Her kan du se en oversikt over hvilke banker som tilbyr denne sparemuligheten.

Tjenesten går enkelt forklart ut på at du kan opprette en spareavtale, som gjør at du får trukket et lite beløp - som du selv bestemmer - hver gang du «drar kortet». Du kan også opprette en spareavtale, der kjøpesummen blir rundet opp til nærmeste 10, 50 eller 100, og hvor differansen utgjør sparebeløpet. Beløpet går rett inn på sparekontoen du har knyttet til sparingen.

Mange sier at dette er en genial spareform. Det er å trekke det vel langt. Du betaler tross alt for all sparingen selv, og du får lav rente på pengene du har stående. I forhold til BSU ligger selvfølgelig denne sparingen langt bak på skalaen. Et annet alternativ er å gjøre et fast trekk på kontoen. Det er jo egentlig akkurat det samme, bare med den forskjellen at du vet eksakt hvor mye du trekker.

Men det som er bra er at mange sikkert sparer mer enn du ellers ville gjort. For mange er sjarmen at de ikke vet hvor mye de sparer, og blir positivt overrasket over hva beløpet har vokst til.

Dette er mikrosparing

Dette er de forskjellige måtene du kan spare på hver gang du bruker kortet:

  • Fast beløp per gang. Du setter av et fast kronebeløp hver gang du trekker kortet
  • Fast prosentandel. Du setter av et prosentvis beløp som regnes i forhold til beløpet som trekkes
  • Runde oppover til visse beløp. Du sparer forskjellen mellom det beløpet og det avrundede beløpet.

Minibankuttak teller ikke med i en del banker. Du sparer ikke noe bruk av kredittkort. Det er kort som er knyttet til en konto som kan brukes til dette. Du knytter sparebeløpene til ordinære kontoer i banken.

Alt ordnes i nettbanken. Du både oppretter, endrer og avslutter sparingen der. I tillegg knytter du den til en eller flere kontoer.

Dersom du betaler veldig hyppig med kort, kan du begrense sparingen for eksempel til et maks antall transaksjoner eller et maks sparebeløp per dag. Gjennomsnittsnordmannen foretar forøvrig 400 korttransaksjoner årlig.

All sparing må være i hele kroner. Minste faste beløp er 2 kroner.

Det er ingen som tar noen gebyrer eller annen betaling for denne tjenesten.

Disse bankene har et tilbud om mikrospar

Disse bankene har tilbud om mikrospar:

Bank Navn
DNB Morsom Sparing
Bulder Bank Mikrosparing
Flekkefjord Sparebank Småspar
KLP SmåSpar
Landkreditt SmartSpar
Nordea MikroSpar
Sbanken Mikrospar
SpareBank 1 Banker Mikrosparing
Sparebanken Møre Småspar
Spb Sogn og Fjordane Småsparing
Sparebanken Sør SmåSpar
Spareskillingsbanken MiniSpar

Det er 14 sparebanker som er med i SpareBank 1-gruppen.

Omtale av bankene som tilbyr mikrospar

DNB
DNB har flere tjenester knyttet til Morsom Sparing. Denne tjenesten er mer rettet inn mot sparemål enn de andre tjenestene.

Du kan spare på tre måter. Dette er ved hver gang du bruker kortet, betaler regninger, eller impulssparer.

Når du skal spare, setter du opp et sparemål. Det opprettes en egen konto for dette.

Du kan invitere venner til felles sparemål. Hver har sin egen konto, men de blir sett i sammenheng mot sparemålet.

Bulder Bank
Du kan velge mellom å spare et fast beløp hver gang du drar kortet, eller å runde opp til nærmeste beløp.

Flekkefjord Sparebank
Du kan velge hvilket beløp du vil sette av når du drar kortet eller tar ut av minibank.

KLP
Du både spare et fast beløp, et prosentvis beløp, og et avrundet beløp. Avrundede beløp kan være 10, 50, eller 100 kroner.

Landkreditt Bank
Her kan du trekke et fast beløp hver gang du trekker kortet. Minste sparebeløp er 2 kroner. Eller du kan runde av oppover til nærmeste 10,50 eller 100 kroner. Forskjellen blir sparingen.

Nordea
Du kan spare på to forskjellige måter:
Et fast sparebeløp på minimum 5 kroner.
Avrundet beløp på minimum 2 kroner. Kjøpesummen rundes opp til for eksempel nærmeste 10 kroner på varekjøpet og differansen utgjør sparingen.

Sbanken
Du kan spare et bestemt beløp hver gang du bruker kortet.

SpareBank 1
Du både spare et fast beløp, et prosentvis beløp, og et avrundet beløp. Minste sparebeløp er 2 kroner.

Sparebanken Møre
Du kan spare på tre måter:

  • Trekke et fast beløp
  • Avrunding, da blir kjøpesummen rundet opp til nærmeste 10, 50 eller 100
  • Trekke en prosentsats av beløpet du betaler

Sparebanken Sogn og Fjordane
Du kan enten trekke et fast beløp, eller avrunde kjøpesummen oppover (differansen er sparebeløpet).

Sparebanken Sør
Du kan velge om du skal spare et fast beløp hver gang, eller runde av oppover.

Du kan velge beløp fra 2 kroner til 100 kroner.

Spareskillingsbanken
Du kan spare et beløp hver gang du bruker kortet.

Mikrosparkalkulator

Med Smarte Pengers Mikrosparkalkulator kan du beregne hva det blir ut av sparingen. Enten ved å sette av et fast kronebeløp, eller et prosentbeløp av transaksjonen.

Eksempler på mikrosparing

Sparingen skjer altså etter "mange bekker små"-prinsippet, og i tabellen under kan du se noen eksempler på hva du kan spare på ett år med en mikrospareavtale.

Vi har lagt inn tre ulike månedlige antall transaksjoner (15, 25 og 50), og fem forskjellige sparebeløp (2, 5, 10, 20 og 30).

  Sparebeløp per gang
Ant per mnd 2 5 10 20 30
15 360 900 1 800 3 600 5 400
25 600 1 500 3 000 6 000 9 000
50 1 200 3 000 6 000 12 000 18 000

Renten på sparekontoene

Ingen av kontoene ovenfor gir høy rente (unntatt hvis sparingen er knyttet til en BSU-konto). Det gjør ikke så mye når beløpet bare er opp til noen få tusen. Bruker du det til mer langsiktig sparing bør du etterhvert overføre det til kontoer som gir høyere rente. Dette kan du gjøre ved å overføre for eksempel årlig til en konto som gir høy rente.

Du kan sjekke hvilke banker som gir høyeste rente med høyrentekalkulatoren.

 

Kalkulatorer:

Mikrosparkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hvor mye det blir ut av mikrosparing. Det vil si at du setter av et lite sparebeløp hver gang du trekker kortet.

Hva vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye e t fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.

Spareverdikalkulator
Kalkulatoren beregner en rekke verdier av sparebeløpet, ut fra forskjellige måter å presentere beløpet på.

Hvor raskt dobler pengene seg?
Kalkulatoren regner ut hvor raskt pengene dobler seg, med en gitt rente.

Sparing til utbetalingsmål
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å få en viss sum årlig utbetalt. Beregningen tar utgangspunkt i at beløpet skal være i dagens pengeverdi.

Hvor raskt blir du millionær?
Her ser du hvor lang tid det tar før sparebeløpet ditt runder millionen. Dette er i fremtidskroner, ikke i dagens pengeverdi.

Markedsoversikter:

Finn beste høyrentekonto
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste rangert etter renten på det beløpet du legger inn.

Høyrenteoversikt - topplisten
Viser de fem beste bankene på seks ulike beløp.