Oversikten viser hva det koster å ringe til en rekke land på de forskjellige mobilabonnementene. Her er det tatt med oppstartspris, samtalepris, og SMS for alle mobilselskapene.

Hva det koster å ringe til utlandet er et av momentene du har når du skal velge mobilabonnement.

Den viktigste prisen er kostnaden per minutt ved å ringe. I de fleste tilfellene er det en oppstartskostnad, men forskjellene her utgjør lite. Det samme vil gjelde for å sende SMS, hvis da ikke antallet blir svært høyt.

Kostnadene vi ser på her vil da komme som et tillegg til det mobilabonnementet koster.

Mobilabonnementene som er billigst å bruke i utlandet

Her finner du priser for følgende land:

 • Australia
 • Brasil
 • Danmark
 • Frankrike
 • India
 • Kina
 • Pakistan
 • Spania
 • Storbritannia
 • Sverige
 • Thailand,
 • Tyrkia
 • Tyskland
 • USA

Så voldsomt mange minutter er det ikke nødvendig å ringe. Det er tross alt gratis nettbaserte alternativer.

Maksimalpris ved å ringe til EU/EØS-land

Maksimalprisen for å ringe er 19 cent pluss mva (23,75 cent). For en SMS er maksimalprisen 6 cent pluss mva (7,5 cent). 

Med en valutakurs for euro på 10 kroner blir maksimalprisene da omtrent 2,38 kroner, og 75 øre.

Gjennomsnittspriser på å ringe utenlands

Dette er gjennomsnittlige priser for oppstart av samtale, kostnad per ringeminutt, og for å sende SMS. Gjennomsnittene er basert på de 14 landene vi har undersøkt.

Det er Happybytes som er billigst med en gjennomsnittlig ringepris på 1,03 kroner per minutt. I Chilimobil er prisen litt høyere med 1,56.

Dyrest er Telenor med en pris på 5,85 kroner, foran Skymobil med 4,45 kroner.

Tabellen er sortert etter hvor mye det koster å ringe per minutt.

Mobilselskap Start Mobil SMS
Happybytes 0,00 1,03 0,30
Chilimobil 0,57 1,56 0,49
MyCall 0,80 1,63 0,59
Vipps 0,00 2,14 0,69
Talkmore 0,39 2,83 1,05
Telia 0,64 2,87 1,45
Scoopr 2,99 3,26 2,59
Telipol 2,99 3,26 0,73
Saga Mobil 0,99 3,26 1,49
OneCall 0,51 3,73 1,06
Norgesenergi 0,71 3,95 1,09
GE Mobil 0,57 4,01 1,18
Fjordkraft Mobil 0,57 4,21 1,21
Ice 0,32 4,38 1,17
Release 0,34 4,43 0,19
Skymobil 4,99 4,45 3,75
Telenor 0,51 5,85 1,46

I praksis er det gjerne slik at det er et enkelt land man ringer mye. Da er det det enkelte landet som det er interessant å se på.

Prisoversikt ringe utenlands

For å beregne en sammenlagtresultat har vi forutsatt denne bruken:

 • Antall samtaler per år: 30
 • Antall ringeminutter per år: 180
 • Antall SMS per år: 60

Under hvert enkelt land er listen sortert etter hvilket mobilselskap som er billigst totalt sett for det forutsatte antallet.

Danmark og Sverige har ofte lavere priser enn til andre EU-land.

Det vil bli slik at prisene for alle land i EU vil være like (unntatt for nordiske for noen selskaper). For eksempel vil derfor Ungarn og Tsjekkia da ha de samme prisene for hele EU.

Australia Start Minutt SMS Kost
Happybytes 0,00 0,80 0,30 162
Vipps 0,00 2,00 0,69 401
Talkmore 0,39 1,99 1,49 459
MyCall 0,99 2,69 0,59 549
Release 0,59 2,99 0,19 567
Ice 0,00 3,75 1,50 765
Saga Mobil 0,99 3,99 1,49 837
Telipol 2,99 3,99 0,73 852
Telenor 0,89 3,99 1,99 864
Scoopr 2,99 3,99 3,99 1 047
Chilimobil 0,99 5,89 0,49 1 119
OneCall 0,89 5,99 1,49 1 194
Fjordkraft Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
GE Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
Norgesenergi 0,99 5,99 1,49 1 197
Telia 0,89 5,99 1,99 1 224
Skymobil 4,99 5,99 5,99 1 587
Gjennomsnitt 1,21 4,38 1,67 926
Brasil Start Minutt SMS Kost
Chilimobil 0,99 1,49 0,49 327
Happybytes 0,00 2,10 0,30 396
Vipps 0,00 2,00 0,69 401
MyCall 0,99 1,99 0,59 423
Saga Mobil 0,99 3,99 1,49 837
Telipol 2,99 3,99 0,73 852
Scoopr 2,99 3,99 3,99 1 047
Talkmore 0,39 5,99 1,49 1 179
OneCall 0,89 5,99 1,49 1 194
Fjordkraft Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
GE Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
Norgesenergi 0,99 5,99 1,49 1 197
Telia 0,89 5,99 1,99 1 224
Release 0,59 7,99 0,19 1 467
Skymobil 4,99 5,99 5,99 1 587
Ice 0,00 8,75 1,50 1 665
Telenor 0,89 12,99 1,99 2 484
Gjennomsnitt 1,21 5,58 1,67 1 142
Danmark Start Minutt SMS Kost
OneCall 0,00 0,00 0,00 0
Talkmore 0,39 0,00 0,00 12
Happybytes 0,00 0,50 0,30 108
Chilimobil 0,00 0,49 0,49 118
Telia 0,89 0,49 0,73 159
MyCall 0,99 0,99 0,59 243
GE Mobil 0,00 1,49 0,76 314
Norgesenergi 0,99 1,39 0,69 321
Release 0,00 1,99 0,19 370
Vipps 0,00 2,00 0,69 401
Saga Mobil 0,99 1,59 1,49 405
Ice 0,00 2,31 0,73 460
Fjordkraft Mobil 0,00 2,42 0,76 481
Telenor 0,00 2,42 0,76 481
Scoopr 2,99 2,29 0,73 546
Telipol 2,99 2,29 0,73 546
Skymobil 4,99 2,39 0,76 626
Gjennomsnitt 0,90 1,44 0,61 324
Frankrike Start Minutt SMS Kost
Vipps 0,00 2,00 0,69 401
Release 0,00 2,29 0,19 424
Happybytes 0,00 2,29 0,30 430
Chilimobil 0,00 2,31 0,49 445
MyCall 0,00 2,31 0,59 451
Norgesenergi 0,00 2,29 0,69 454
Ice 0,00 2,31 0,73 460
OneCall 0,00 2,31 0,73 460
Telia 0,00 2,31 0,73 460
GE Mobil 0,00 2,31 0,76 461
Talkmore 0,39 2,29 0,69 465
Fjordkraft Mobil 0,00 2,42 0,76 481
Telenor 0,00 2,42 0,76 481
Scoopr 2,99 2,29 0,73 546
Telipol 2,99 2,29 0,73 546
Skymobil 4,99 2,39 0,76 626
Saga Mobil 0,99 2,99 1,49 657
Gjennomsnitt 0,73 2,36 0,70 490
India Start Minutt SMS Kost
Happybytes 0,00 0,50 0,30 108
Chilimobil 0,99 0,49 0,49 147
MyCall 0,99 1,49 0,59 333
Vipps 0,00 2,00 0,69 401
Telia 0,89 1,99 1,99 504
Talkmore 0,39 3,49 1,49 729
Telipol 2,99 3,99 0,73 852
Scoopr 2,99 3,99 3,99 1 047
OneCall 0,89 5,99 1,49 1 194
Fjordkraft Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
GE Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
Norgesenergi 0,99 5,99 1,49 1 197
Saga Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
Release 0,59 7,99 0,19 1 467
Skymobil 4,99 5,99 5,99 1 587
Ice 0,74 8,75 1,50 1 687
Telenor 0,89 9,99 1,99 1 944
Gjennomsnitt 1,25 4,91 1,67 1 024
Kina Start Minutt SMS Kost
Happybytes 0,00 0,50 0,30 108
MyCall 0,99 0,89 0,59 225
Chilimobil 0,99 1,89 0,49 399
Vipps 0,00 2,00 0,69 401
Telia 0,89 1,99 1,99 504
Talkmore 0,39 3,49 1,49 729
Saga Mobil 0,99 3,99 1,49 837
Telipol 2,99 3,99 0,73 852
Scoopr 2,99 3,99 3,99 1 047
Ice 0,74 5,63 1,50 1 126
OneCall 0,89 5,99 1,49 1 194
Fjordkraft Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
GE Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
Norgesenergi 0,99 5,99 1,49 1 197
Release 0,59 7,99 0,19 1 467
Skymobil 4,99 5,99 5,99 1 587
Telenor 0,89 9,99 1,99 1 944
Gjennomsnitt 1,25 4,64 1,67 976
Pakistan Start Minutt SMS Kost
Happybytes 0,00 1,10 0,30 216
Chilimobil 0,99 0,99 0,49 237
MyCall 0,99 1,19 0,59 279
Vipps 0,00 2,00 0,69 401
Norgesenergi 0,32 1,99 0,59 403
Saga Mobil 0,99 3,99 1,49 837
Telipol 2,99 3,99 0,73 852
Scoopr 2,99 3,99 3,99 1 047
Talkmore 0,39 5,99 1,49 1 179
OneCall 0,89 5,99 1,49 1 194
Fjordkraft Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
GE Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
Telia 0,89 5,99 1,99 1 224
Release 0,59 7,99 0,19 1 467
Skymobil 4,99 5,99 5,99 1 587
Ice 0,74 8,75 1,50 1 687
Telenor 0,89 12,99 1,99 2 484
Gjennomsnitt 1,21 5,18 1,61 1 068
Spania Start Minutt SMS Kost
Happybytes 0,00 0,50 0,30 108
Chilimobil 0,00 0,49 0,49 118
Vipps 0,00 2,00 0,69 401
MyCall 0,32 1,99 0,59 403
Release 0,00 2,29 0,19 424
Norgesenergi 0,00 2,29 0,69 454
Ice 0,00 2,31 0,73 460
OneCall 0,00 2,31 0,73 460
Telia 0,00 2,31 0,73 460
GE Mobil 0,00 2,31 0,76 461
Talkmore 0,39 2,29 0,69 465
Fjordkraft Mobil 0,00 2,42 0,76 481
Telenor 0,00 2,42 0,76 481
Scoopr 2,99 2,29 0,73 546
Telipol 2,99 2,29 0,73 546
Skymobil 4,99 2,39 0,76 626
Saga Mobil 0,99 2,99 1,49 657
Gjennomsnitt 0,75 2,12 0,70 447
Storbritannia Start Minutt SMS Kost
MyCall 0,72 1,59 0,59 343
Vipps 0,00 2,00 0,69 401
Chilimobil 0,00 2,19 0,49 424
Release 0,00 2,29 0,19 424
Happybytes 0,00 2,29 0,30 430
Norgesenergi 0,00 2,29 0,69 454
Ice 0,00 2,31 0,73 460
OneCall 0,00 2,31 0,73 460
Telia 0,00 2,31 0,73 460
GE Mobil 0,00 2,31 0,76 461
Talkmore 0,39 2,29 0,69 465
Fjordkraft Mobil 0,00 2,42 0,76 481
Telenor 0,00 2,42 0,76 481
Scoopr 2,99 2,29 0,73 546
Telipol 2,99 2,29 0,73 546
Skymobil 4,99 2,39 0,76 626
Saga Mobil 0,99 2,99 1,49 657
Gjennomsnitt 0,77 2,31 0,70 482
Sverige Start Minutt SMS Kost
OneCall 0,00 0,00 0,00 0
Talkmore 0,39 0,00 0,00 12
Chilimobil 0,00 0,39 0,49 100
Happybytes 0,00 0,60 0,30 126
Telia 0,89 0,49 0,73 159
MyCall 0,99 0,99 0,59 243
GE Mobil 0,00 1,49 0,76 314
Norgesenergi 0,99 1,39 0,69 321
Release 0,00 1,99 0,19 370
Vipps 0,00 2,00 0,69 401
Saga Mobil 0,99 1,59 1,49 405
Ice 0,00 2,31 0,73 460
Fjordkraft Mobil 0,00 2,42 0,76 481
Telenor 0,00 2,42 0,76 481
Scoopr 2,99 2,29 0,73 546
Telipol 2,99 2,29 0,73 546
Skymobil 4,99 2,39 0,76 626
Gjennomsnitt 0,90 1,44 0,61 324
Thailand Start Minutt SMS Kost
Happybytes 0,00 0,50 0,30 108
Chilimobil 0,99 0,79 0,49 201
MyCall 0,99 1,49 0,99 357
Vipps 0,00 2,00 0,69 401
Telia 0,89 1,99 1,99 504
Talkmore 0,39 3,49 1,49 729
Saga Mobil 0,99 3,99 1,49 837
Telipol 2,99 3,99 0,73 852
Scoopr 2,99 3,99 3,99 1 047
Ice 0,74 5,63 1,50 1 126
OneCall 0,89 5,99 1,49 1 194
Fjordkraft Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
GE Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
Norgesenergi 0,99 5,99 1,49 1 197
Release 0,59 7,99 0,19 1 467
Skymobil 4,99 5,99 5,99 1 587
Telenor 0,89 9,99 1,99 1 944
Gjennomsnitt 1,25 4,61 1,69 972
Tyrkia Start Minutt SMS Kost
Happybytes 0,00 1,80 0,30 342
Chilimobil 0,99 1,79 0,49 381
MyCall 0,99 2,49 0,59 513
Release 0,59 2,99 0,19 567
Talkmore 0,39 2,99 1,49 639
Saga Mobil 0,99 2,99 1,49 657
Vipps 0,00 4,00 0,69 761
Ice 0,74 3,75 1,50 787
OneCall 0,89 3,99 1,49 834
Telipol 2,99 3,99 0,73 852
Telia 0,89 3,99 1,99 864
Telenor 0,89 4,99 1,99 1 044
Scoopr 2,99 3,99 3,99 1 047
Fjordkraft Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
GE Mobil 0,99 5,99 1,49 1 197
Norgesenergi 0,99 5,99 1,49 1 197
Skymobil 4,99 5,99 5,99 1 587
Gjennomsnitt 1,25 3,98 1,67 857
Tyskland Start Minutt SMS Kost
Happybytes 0,00 0,60 0,30 126
Vipps 0,00 2,00 0,69 401
MyCall 0,32 1,99 0,59 403
Release 0,00 2,29 0,19 424
Chilimobil 0,00 2,31 0,49 445
Norgesenergi 0,00 2,29 0,69 454
Ice 0,00 2,31 0,73 460
OneCall 0,00 2,31 0,73 460
Telia 0,00 2,31 0,73 460
GE Mobil 0,00 2,31 0,76 461
Talkmore 0,39 2,29 0,69 465
Fjordkraft Mobil 0,00 2,42 0,76 481
Telenor 0,00 2,42 0,76 481
Scoopr 2,99 2,29 0,73 546
Telipol 2,99 2,29 0,73 546
Skymobil 4,99 2,39 0,76 626
Saga Mobil 0,99 2,99 1,49 657
Gjennomsnitt 0,75 2,24 0,70 468
USA Start Minutt SMS Kost
Happybytes 0,00 0,40 0,30 90
Chilimobil 0,99 0,39 0,49 129
MyCall 0,99 0,69 0,59 189
Norgesenergi 0,99 1,39 0,69 321
Vipps 0,00 2,00 0,69 401
Saga Mobil 0,99 1,59 1,49 405
GE Mobil 0,99 1,99 1,49 477
Telia 0,89 1,99 1,99 504
Ice 0,74 2,49 1,50 560
Release 0,59 2,99 0,19 567
Telenor 0,89 2,49 1,99 594
Fjordkraft Mobil 0,99 2,49 1,99 597
Talkmore 0,39 2,99 1,49 639
OneCall 0,89 2,99 1,49 654
Telipol 2,99 3,99 0,73 852
Scoopr 2,99 3,99 3,99 1 047
Skymobil 4,99 5,99 5,99 1 587
Gjennomsnitt 1,25 2,43 1,65 576

Ringepakker

Noen mobilselskaper tilbyr pakkeløsninger for å ringe til utlandet. Dette kan bli noe billigere enn å betale for de enkelte smtalene.

På den annen side er det enkelt å ringe, eller bruke videosamtaler gratis. Det er flere apper som du kan bruke til dette som går over nett. Dette kan for eksempel være Facetime, Messenger, WhatsApp og Skype. 

Med litt volum på samtalene som gjerne er til bestemte steder, vil det være naturlig å bruke dette.

 

 

Se også:

Guide til mobilabonnement

Guide til mobilt bredbånd

Guide til bredbånd

Markedsoversikter mobilabonnement:

Mobilabonnement - topplisten
Her finner du de fem billigste mobilabonnementene på fire forskjellige bruksmønstre.

Mobilabonnement sortert alfabetisk
Oversikt som viser alle mobilabonnementene sortert alfabetisk. Den viser priser, antall inkluderte GB, og hastighet.

Mobilabonnement - sortert etter antall GB inkludert
Her finner du prisdetaljer på alle aktuelle mobilabonnement. Oversikten er sortert etter hvor mye data som er inkludert i abonnementet.

Mobilabonnement uten pakkeløsning
Dette er mobilabonnementene som ikke har en pakkeløsning.

Mobilabonnement - utenlandspriser
Mobilselskapenes priser når du er i utlandet.

Mobilabonnement og datapakker
Dette er mobilselskapenes datakvoter du kan kjøpe, i tillegg til det mobilabonnementet ditt inneholder.

Mobilabonnement - datatvilling og tvilling-SIM
Dette er prisen på datatvilling og tvilling-sim, som de forskjellige mobilselskapene tar.

Mobilt bredbånd - priser
Slik finner du de billigste mobile bredbånds-abonnementene, basert på ulike bruksmønstre.

Kalkulatorer:

Mobiltelefonkjøpkalkulator
Lønner det seg å kjøpe en mobiltelefon med eller uten binding? Her får du hjelp til å regne ut hva som billigst for deg når du skal kjøpe ny mobiltelefon.

Mobildatakalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye data du bruker på mobilen, eller på Pc'en.

Mobilkalkulator utenlands
Kalkulatoren beregner hva det koster å ringe og sende SMS til Norge, samt databruken i utlandet.

Eksternt:

Mobilabonnement
På Mobilabonnement (Tek.no) kan du legge inn ditt eget ringemønster, og få opp en liste basert på dette.