Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Denne oversikten viser skattesatsene i de siste tre årene.

Oversikten er alfabetisk satt opp. Her finner du alle viktige satser og innslagspunkt gjeldende for det norske skattesystemet.

Dette er de viktigste skattemessige postene:

Les mer om skattesystemet:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Skattesatsene

Dette er skattesatsene som gjelder for årene 2022 til 2024.

2022 2023 2024
Alminnelig inntekt
Skatt alminnelig inntekt 22% 22% 22%
Skatt på alminnelig inntekt Nord-Norge 18,50% 18,50% 18,50%
Aksjebeskatning
Oppjusteringsfaktor 1,60 1,72 1,72
Effektiv skattesats 35,20% 37,84% 37,84%
Barnetrygd
For hvert barn 12 648 12 996 18 120
For hvert barn under 6 år 19 848 20 676 21 192
Bilgodtgjørelse / kjøregodtgjørelse
Sats: 0-10.000 km 4,03 4,48 4,48
Skattefritt beløp 3,50 3,50 3,50
Boligsparing for ungdom - (BSU)
Årlig sparegrense 27 500 27 500 27 500
Skattefradrag 20% 10% 10%
Sum sparegrense 300 000 300 000 300 000
Boligverdsettelse
Boliger (som du bor i) i prosent av markedsverdi 25% 25% 25%
Verdsettelse av sekundærbolig 95% 100% 100%
Fagforeningskontingent 5 800 7 700 8 000
Fellesskatt til staten 8,65% 8,40% 8,70%
Finnmarksfradrag
Klasse 1 20 000 20 550 30 000
Klasse 2 avviket fra 2018 * * *
Firmabil - satsene for beregning av inntektstillegg
Grense 1 329 600 338 800 351 700
Påslag til grense 1 30% 30% 30%
Påslag utover grense 1 20% 20% 20%
Foreldrefradrag - virkelige utgifter
1 barn under 12 25 000 25 000 25 000
for de neste barn 15 000 15 000 15 000
Formuesskatt
Til kommunen:
Innslagspunkt enslig 1 700 000 1 700 000 1 700 000
Felles hvis du er gift (doble beløp) 3 400 000 3 400 000 3 400 000
Sats kommune 0,70% 0,70% 0,70%
Sats 1 stat 0,25% 0,30% 0,30%
Sum formuesskatt 0,95% 1,00% 1,00%
Sats 2 stat 0,25% 0,30% 0,30%
Sum formuesskatt sats 2 1,10% 1,10% 1,10%
Gaver 25 000 25 000 25 000
Kommune- og fylkesskatt 13,35% 13,60% 13,30%
Minstefradrag lønn
Prosent av lønn 46% 46% 46%
Maksimalt 109 950 104 450 104 450
Minimum 4 000 0 0
Minimum fradrag i lønn 31 800 0 0
Full utnyttelse minstefradrag 239 022 227 065 227 065
Minstefradrag pensjon
Prosent av pensjon 40% 40% 40%
Maksimalt 90 800 86 250 86 250
Minimum 4 000 0 0
Full utnyttelse minstefradrag 227 000 215 625 215 625
Pensjonsforsikring med skattefradrag (IPS)
Maksimalt sparebeløp pr år 15 000 15 000 15 000
Personfradrag
Klasse 1 58 250 79 600 88 250
Klasse 2 avviklet fra 2018 * * *
Personalrabatter
Maksimal rabatt 8 000 8 000 8 000
Reise, egenandel
Egenandel 14 000 14 400 14 950
Sats pr km 1,65 1,70 1,76
Sjømannsfradrag maks 30% ( 83') 30% ( 83') 30% ( 83')
Særfradrag
For enslige forsørgere 52 476 0 0
Grense for store sykdomsutgifter 9 180 9 180 9 180
Særskilt skattefradrag for pensjonister
Maksimalt skattefradragsbeløp 33 400 32 825 34 350
Innslagspunkt 1 210 950 246 800 258 400
Sats 1 16,7 % 16,7 % 16,7 %
Innslagspunkt 2 318 000 373 650 391 550
Sats 2 6,0 % 6,0 % 6,0 %
Trinnskatt
Trinn 1 innslagspunkt 190 350 198 350 208 050
Trinn 1 sats 1,70% 1,70% 1,70%
Trinn 2 innslagspunkt 267 900 279 150 292 850
Trinn 2 sats 4,00% 4,00% 4,00%
Trinn 3 innslagspunkt 643 800 642 950 670 000
Trinn 3 sats 13,40% 13,50% 13.6%
I Nord-Norge 11,40% 11,50% 11,60%
Trinn 4 innslagspunkt 969 200 926 800 937 900
Trinn 4 sats 16,40% 16,50% 16,60%
Trinn 5 innslagspunkt 2 000 000 1 500 000 1 350 000
Trinn 4 sats 17,40% 17,50% 17,60%
Trygdeavgift
Lav sats: pensjonister og ungdom 5,10% 5,10% 5,10%
Mellomsats: lønn, fiske, skog, jordbruk 8,00% 7,90% 7,80%
Høy sats: næring til 12G 11,20% 11,10% 11,00%
Nedre grense for å betale trygdeavgift 64 650 69 650 69 650
Opptrappingssats 25% 25% 25%


Skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2024 sammenlignet med 2023
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2024 og 2023. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Skatteberegning 2024
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2024. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2024
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2024.

Pensjonsskattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.

Pensjonsskattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2022.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pensjonsskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.