Denne oversikten viser skattesatsene i perioden 2018 til 2020.

Oversikten er alfabetisk satt opp. Her finner du alle viktige satser og innslagspunkt gjeldende for det norske skattesystemet.

Dette er de viktigste skattemessige postene:

Les mer om skattesystemet:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Skattesatsene

Dette er skattesatsene som gjelder for årene 2018 til 2020.

2018 2019 2020
Alminnelig inntekt
Skatt alminnelig inntekt 23% 22% 22%
Skatt på alminnelig inntekt Nord-Norge 19,50% 18,50% 18,50%
Aksjebeskatning
Oppjusteringsfaktor 1,33 1,44 1,44
Effektiv skattesats 30,59% 31,68% 31,68%
Barnetrygd
For hvert barn 11 640 12 648 12 648
Ekstra barnetrygd i Finnmark og Nord-Troms 0 0 0
Bilgodtgjørelse / kjøregodtgjørelse
Sats: 0-10.000 km 3,90 3,90 3,90
Skattefritt beløp 3,50 3,50 3,50
Sats 10.000 km - 3,45 3,50 3,50
Boligsparing for ungdom - (BSU)
Årlig sparegrense 25 000 25 000 25 000
Skattefradrag 20% 20% 20%
Sum sparegrense 300 000 300 000 300 000
Boligverdsettelse
Boliger (som du bor i) i prosent av markedsverdi 25% 25% 25%
Verdsettelse av sekundærbolig 90% 90% 90%
Fagforeningskontingent 3 850 3 850 3 850
Fellesskatt til staten 8,55% 7,85% 8,45%
Finnmarksfradrag
Klasse 1 15 500 15 500 15 500
Klasse 2 avviket fra 2018 * * *
Firmabil - satsene for beregning av inntektstillegg
Grense 1 303 900 308 500 308 500
Påslag til grense 1 30% 30% 30%
Påslag utover grense 1 20% 20% 20%
Foreldrefradrag - virkelige utgifter
1 barn under 12 25 000 25 000 25 000
for de neste barn 15 000 15 000 15 000
Formuesskatt
Til kommunen:
Innslagspunkt enslig 1 480 000 1 500 000 1 500 000
Felles hvis du er gift (doble beløp) 2 960 000 3 000 000 3 000 000
Sats kommune 0,70% 0,70% 0,70%
Sats stat 0,15% 0,15% 0,15%
Sum formuesskatt 0,85% 0,85% 0,85%
Gaver 40 000 50 000 50 000
Kommune- og fylkesskatt 14,45% 14,15% 13,55%
Minstefradrag lønn
Prosent av lønn 45% 45% 45%
Maksimalt 97 610 100 800 104 450
Minimum 4 000 4 000 4 000
Minimum fradrag i lønn 31 800 31 800 31 800
Full utnyttelse minstefradrag 216 911 224 000 232 111
Minstefradrag pensjon
Prosent av pensjon 31% 31% 31%
Maksimalt 83 000 85 050 87 450
Minimum 4 000 4 000 4 000
Full utnyttelse minstefradrag 267 742 274 355 282 097
Pensjonsforsikring med skattefradrag (IPS)
Maksimalt sparebeløp pr år 40 000 40 000 40 000
Personfradrag
Klasse 1 54 750 56 550 51 300
Klasse 2 avviklet fra 2018 * * *
Personalrabatter
Maksimal rabatt – ny fra 2019 * 8 000 8 000
Reise, egenandel
Egenandel 22 350 22 700 23 100
Sats pr km 1,56 1,56 1,56
Sjømannsfradrag maks
Særfradrag
For enslige forsørgere 51 804 51 804 51 804
Grense for store sykdomsutgifter 9 180 9 180 9 180
Særskilt skattefradrag for pensjonister
Maksimalt skattefradragbeløp 29 950 30 000 32 330
Innslagspunkt 1 193 250 198 200 204 150
Sats 1 15,3 % 15,3 % 15,3 %
Innslagspunkt 2 290 700 297 900 306 300
Sats 2 6,0 % 6,0 % 6,0 %
Trinnskatt
Trinn 1 innslagspunkt 169 000 174 500 180 800
Trinn 1 sats 1,40% 1,90% 1,90%
Trinn 2 innslagspunkt 237 900 245 650 254 500
Trinn 2 sats 3,30% 4,20% 4,20%
Trinn 3 innslagspunkt 598 050 617 500 639 750
Trinn 3 sats 12,40% 13,20% 13,20%
I Nord-Norge 10,40% 11,20% 11,20%
Trinn 4 innslagspunkt 962 050 964 800 999 550
Trinn 4 sats 15,40% 16,20% 16,20%
Trygdeavgift
Lav sats: pensjonister og ungdom 5,10% 5,10% 5,10%
Mellomsats: lønn, fiske, skog, jordbruk 8,20% 8,20% 8,20%
Høy sats: næring til 12G 11,40% 11,40% 11,40%
Nedre grense for å betale trygdeavgift 54 650 54 650 54 650
Opptrappingssats 25% 25% 25%


Skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2020 sammenlignet med 2019
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2020 og 2019. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2015
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2015. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pensjonsskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.

Pensjonsskattekalkulator 2015
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2015.