Denne oversikten viser skattesatsene i perioden 2019 til 2021.

Oversikten er alfabetisk satt opp. Her finner du alle viktige satser og innslagspunkt gjeldende for det norske skattesystemet.

Dette er de viktigste skattemessige postene:

Les mer om skattesystemet:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Skattesatsene

Dette er skattesatsene som gjelder for årene 2019 til 2021.

2019 2020 2021
Alminnelig inntekt
Skatt alminnelig inntekt 22% 22% 22%
Skatt på alminnelig inntekt Nord-Norge 18,50% 18,50% 18,50%
Aksjebeskatning
Oppjusteringsfaktor 1,44 1,44 1,44
Effektiv skattesats 31,68% 31,68% 31,68%
Barnetrygd
For hvert barn 12 648 12 648 12 648
Ekstra barnetrygd i Finnmark og Nord-Troms 0 0 0
Bilgodtgjørelse / kjøregodtgjørelse
Sats: 0-10.000 km 3,90 3,90 3,90
Skattefritt beløp 3,50 3,50 3,50
Sats 10.000 km - 3,50 3,50 3,50
Boligsparing for ungdom - (BSU)
Årlig sparegrense 25 000 25 000 27 500
Skattefradrag 20% 20% 20%
Sum sparegrense 300 000 300 000 300 000
Boligverdsettelse
Boliger (som du bor i) i prosent av markedsverdi 25% 25% 25%
Verdsettelse av sekundærbolig 90% 90% 90%
Fagforeningskontingent 3 850 3 850 3 850
Fellesskatt til staten 7,85% 8,45% 7,15%
Finnmarksfradrag
Klasse 1 15 500 15 500 15 500
Klasse 2 avviket fra 2018 * * *
Firmabil - satsene for beregning av inntektstillegg
Grense 1 308 500 314 400 325 400
Påslag til grense 1 30% 30% 30%
Påslag utover grense 1 20% 20% 20%
Foreldrefradrag - virkelige utgifter
1 barn under 12 25 000 25 000 25 000
for de neste barn 15 000 15 000 15 000
Formuesskatt
Til kommunen:
Innslagspunkt enslig 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Felles hvis du er gift (doble beløp) 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Sats kommune 0,70% 0,70% 0,70%
Sats stat 0,15% 0,15% 0,15%
Sum formuesskatt 0,85% 0,85% 0,85%
Gaver 50 000 50 000 50 000
Kommune- og fylkesskatt 14,15% 13,55% 14,85%
Minstefradrag lønn
Prosent av lønn 45% 45% 46%
Maksimalt 100 800 104 450 106 750
Minimum 4 000 4 000 4 000
Minimum fradrag i lønn 31 800 31 800 31 800
Full utnyttelse minstefradrag 224 000 232 111 232 065
Minstefradrag pensjon
Prosent av pensjon 31% 31% 37%
Maksimalt 85 050 87 450 88 700
Minimum 4 000 4 000 4 000
Full utnyttelse minstefradrag 274 355 282 097 239 730
Pensjonsforsikring med skattefradrag (IPS)
Maksimalt sparebeløp pr år 40 000 40 000 40 000
Personfradrag
Klasse 1 56 550 51 300 52 450
Klasse 2 avviklet fra 2018 * * *
Personalrabatter
Maksimal rabatt 8 000 8 000 8 000
Reise, egenandel
Egenandel 22 700 23 100 23 900
Sats pr km 1,56 1,56 1,56
Sjømannsfradrag maks
Særfradrag
For enslige forsørgere 51 804 51 804 51 804
Grense for store sykdomsutgifter 9 180 9 180 9 180
Særskilt skattefradrag for pensjonister
Maksimalt skattefradragsbeløp 30 000 32 330 32 620
Innslagspunkt 1 198 200 204 150 206 050
Sats 1 15,3 % 16,7 % 16,7 %
Innslagspunkt 2 297 900 306 300 310 700
Sats 2 6,0 % 6,0 % 6,0 %
Trinnskatt
Trinn 1 innslagspunkt 174 500 180 800 184 800
Trinn 1 sats 1,90% 1,90% 1,70%
Trinn 2 innslagspunkt 245 650 254 500 260 100
Trinn 2 sats 4,20% 4,20% 4,00%
Trinn 3 innslagspunkt 617 500 639 750 651 250
Trinn 3 sats 13,20% 13,20% 13,20%
I Nord-Norge 11,20% 11,20% 11,20%
Trinn 4 innslagspunkt 964 800 999 550 1 021 550
Trinn 4 sats 16,20% 16,20% 16,20%
Trygdeavgift
Lav sats: pensjonister og ungdom 5,10% 5,10% 5,10%
Mellomsats: lønn, fiske, skog, jordbruk 8,20% 8,20% 8,20%
Høy sats: næring til 12G 11,40% 11,40% 11,40%
Nedre grense for å betale trygdeavgift 54 650 54 650 59 650
Opptrappingssats 25% 25% 25%


Skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2021 sammenlignet med 2020
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2021 og 2020. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pensjonsskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.